První svaté přijímání 2010

30. května 2010, Pavel Dítě

Rok se s rokem sešel a další tři děti v Herálci přijaly své první svaté přijímání v životě.

Několikaměsíční příprava s bratrem Danielem Blažkem, který pomáhá otci Vladimírovi Záleskému, měla za účel děti co nejlépe připravit na další krok v životě křesťana a tím je přijímání Těla Kristova v podobě hostie při mši svaté.

Letos opět nevyšlo moc počasí a tak se do poslední chvíle nevědělo, jestli se půjde z fary nebo ne. Nakonec se slavnostní průvod z fary opravdu vypravil a za hraní varhan a zpěvu vešel slavnostně do kostela.

Celá mše svatá byla zaměřená na letošní prvokomunikanty, kterým bylo věnováno také kázání, ve kterém se mimo jiné děti dozvěděly, jak papež Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto) umožnil přijímat svaté přijímání také dětem již od 7 let. Do té doby (přelom 19. a 20. století) se mohla svátost přijímat až po biřmování, tedy v dospělém věku.

Letos první svaté přijímání přijala Alžběta Teplá, Tomáš Rys a Matěj Brázda. Přejeme jim, aby jim vydržela víra celý život.