Náš víkend na faře

30. června 2010, Klára Brázdová

Deník heráleckých táborníků na faře je plný zážitků z krásně prožitých dnů ve společenství mladých lidí a Boha.

Víkend pro děti začal již v pátek, když jsme se sešli u ohniště za farou. Od 18:00, na kdy byl naplánován sraz, se začaly hrát hry, první z her byla vybíjená, pak následoval Mrazík a další.

Kolem osmé hodiny večerní náš „ohnivec“, vl. jménem Zdenča, rozžal oheň, na kterém jsme si opekli buřty. Otec Vladimír na nás taky nezapomněl a přijel se s Danielem podívat a zkontrolovat nás. Zahráli si s námi fotbal a zazpívali jsme si spolu nějaké písničky u ohně. Pomalu končil den a tak jsme ulehli do svých spacáčků. Lucka nám přečetla pohádku o sv. Zdislavě.

V sobotu jsme se vzbudili kolem čtvrt na sedm. Rozcvička nás neminula. Vyběhli jsme kopec od fary na parkoviště za kostelem a tady jsme si zacvičili. Po rozcvičce nás čekala bohatá snídaně. Jelikož výlet k chatě Eleonorce byl naplánován až na odpoledne, tak jsme sběhli ze schodů na farní zahradu, kde jsme hráli hry, např.: fotbal, vybíjená, pták Ohnivák, rum bum bác, válka ovoce atd. K obědu jsme měli guláš s těstovinami nebo chleba.

Pak následovala hodinová pauza. Marušce Teplé otekly a zčervenaly oči, ale i přes tuto překážku s námi mohla jít na výlet. Během cesty k Eleonorce jsme hráli hru Potopa, nálety, bomba, při které jsme se velice bavili. Dále po nás skákalo Klíště. Jelikož bylo pozdě a štípali komáři, tak jsme se u Eleonorky moc nezdrželi. Na zpáteční cestě jsme si zpívali a pokračovali ve hře Klíště. Poslední, na kom se Klíště usadilo, byl Jiřík Teplý.

Po celodenním výletu jsme si ještě opekli buřty a zahráli hry. Večer nám Lucka přečetla pohádku o sv. Anežce České. Nebylo na nás znát, že jsme unavení, ale když jsme lehli do „pozemních postýlek“ usnuli jsme jako když nás do vody hodí.

Na ráno měla Zdenča připravené otázky na téma večerní pohádky, ale jelikož jsme neslyšeli víc než první dvě věty pohádky, tato aktivita padla. Před snídaní byla rozcvička stejného rázu jako v předešlý den. Po snídani se uklízelo, vysávalo, umývalo a utíralo nádobí a zametalo se. Nakonec jsme ještě hráli hry a pak jsme šli do kostela. Celkem nás o víkendu bylo 17.