Konec prázdnin na faře

31. srpna 2010, Marie Teplá ml.

Poslední prázdninové dny 29. 8. – 31. 8. 2010 si děti mohly užít na faře ve společenství svých kamarádů.

Náš třídenní pobyt jsme odstartovali v nedělní podvečer na farní zahradě. Přijel i pan farář Vladimír se žďárskými ministranty a jáhnem Danielem. Než se připravil oheň (a taky aby nám řádně vyhládlo:-) zahráli jsme si několik her, které pro nás připravil pan farář. Po opékání buřtů jsme u táboráku zpívali písně za doprovodu kytary.

V pondělí ráno se naše fara proměnila na dva dny v koráb, který ztroskotal na pustém ostrově. Přivítal nás pirát (alias Lucka), který nám odhalil mapu ostrova, na kterém je ukrytý ztracený poklad. Poté jsme se rozdělili na dvě družstva: Piráti a Žraloci. Našim prvním úkolem bylo během dvou hodin najít a nasbírat podle seznamu co nejvíce rostlin a zvířat, které se na našem ostrově vyskytují. Za jeho splnění nás čekal na faře oběd: ragú z mořského vlka neboli guláš od pana starosty.

Druhým úkolem bylo najít co nejvíce rybiček, mušlí a mořských hvězdic schovaných po faře. Odpoledne jsme si vyšli na procházku. V haťském lese se konala třetí hra. Bylo třeba přenést co nejvíce potravin do svého úkrytu rychleji, než vás chytí zákeřný pirát. Poté jsme se vydali na cestu zpět na faru, kde na nás čekala svačinka: zapékané mořské hvězdice. Týmy večer dostaly další úkol – připravit program k ohni. Po táboráku si Piráti připravili hru jménem Kompot. Večer nám nezkazil ani prudký déšť, který nás trochu předčasně zahnal na faru. Tam si pro nás program připravili Žraloci.

Za doprovodu kytary zazpívali píseň Lásky hrad, k níž si připravili i krátkou scénku. Když se setmělo, prověřili jsme si svoji nebojácnost na stezce odvahy. Po svíčkách jsme se vydali jednotlivě nebo po dvojicích hledat zavražděného ministranta. Ještě než jsme se zachumlali do svých spacáků, vypravili jsme se za svitu měsíce na krátkou noční vycházku.

V úterý jsme se probudili do sychravého rána. Protože zpočátku ještě nepršelo, vyběhli jsme na parkoviště nad hřbitovem na rozcvičku. Během snídaně se vydatně rozpršelo, a tak jsme zbytek dne museli zůstat na faře. Náladu nám to však nezkazilo. Hráli jsme spoustu her a uvařili si výborný oběd. Odpoledne se již blížil závěr našeho putování po pustém ostrově.

Nejprve jsme museli najít vzkaz v láhvi, který nám měl napovědět, kde se ukrývá ztracený poklad. Dověděli jsme se, že poklad je ukrytý někde na faře. Po chvíli hledání jsme objevili černou truhlu, která byla naplněná sladkostmi, o které jsme se spravedlivě rozdělili. Naše spaní na faře jsme zakončili dětskou mší svatou, která se konala v kulturním domě.