Misíjní víkend na faře

22. října 2010, Hana Teplá ml.

V pátek 22. října 2010 se na faře sešli všichni malí i velcí táborníci, aby mohl začít náš další farní víkend.Tentokrát byla na plánu Misijní díla dětí a putování po pěti světadílech.

Na faře jsme se sešli již v 18:00, a protože byla venku už pořádná zima, všichni jsme radši zůstali v teplé faře. K večeři jsme dostali výborné americké brambory. Než jsme šli spát, podstoupili jsme stezku odvahy v doprovodu Bílé paní. Ještě než jsme usnuli, poslechli jsme si legendu o sv. Václavovi.

V sobotu ráno jsme vstávali brzo, protože se už nikomu nechtělo ležet a každý byl také zvědavý, co ten den podnikneme.Po vydatné snídani jsme konečně vyrazili do lesa, protože tam na nás čekala soutěž, která měla prověřit naše dovednosti a také naší orientaci v přírodě.

Měli jsme se vžít do role trosečníka, který ztroskotal na pustém ostrově a když hledal cestu z ostrova ven našel poklad... A právě to bylo naším úkolem: najít trosečníkův poklad. Nakonec ho většina dětí našla, a tak jsme se mohli věnovat dalším hrám v přírodě.

Potom, již pořádně unavení, jsme se vypravili zpátky na faru, kde na nás čekal oběd. Byly to rybí prsty s bramborovou kaší. Odpoledne jsme se rozdělili na různé světadíly. Po faře se tak proháněli Indiáni, Číňané, Eskymáci, Australané a Evropané. Ale jinak jsme hlavně odpoledne vyráběli různé předměty na Misijní jarmark na pomoc chudým dětem světa.

V 17:00 byl Misijní růženec světla, který jsme my děti vedly. Sobotní večer s námi strávil pan jáhen Daniel, takže jsme měli o zábavu postaráno.

V neděli ráno jsme slavili Misijní mši svatou, při které jsme zpívaly s naší scholičkou a také přinášeli symbolické obětní dary z pěti kontinentů. Po mši svaté se pořádal Misijní jarmark s našimi výrobky. Utržené peníze poputují na pomoc chudým dětem.