Svatý Mikuláš

5. prosince 2010, Pavel Dítě

Rok se s rokem sešel a Sv. Mikuláš zavítal s početným zástupem andělů opět do heráleckého kostela Sv. Kateřiny.

Při druhé neděli adventní na konci mše svaté otec Vladimír dětem říkal, že možná přijde vzácná návštěva. Najednou se ozvaly varhany a do kostela vkročil zástup andělů, které následoval Sv. Mikuláš.

Vážným krokem se blížil k oltáři, kde ho slavnostně přivítal pan farář. Sv Mikuláš obdivoval nově opravený kostel a říkal, že se tady za ten uplynulý rok udělalo hodně moc práce a že z toho má velikou radost.

Potom promluvil několik výchovných vět k dětem, které na něm mohly oči nechat a hltaly každé jeho slovo. Následovalo rozdávání sladkostí a udělování požehnání nejen pro děti ale i pro všechny přítomné v kostele.

Děkujeme Sv. Mikulášovi a andělům, že zavítali i v tak nepříznivém počasí do Herálce a budeme se těšit na příští rok, že se zase uvidíme.