Vánoční zpívání v kostele

25.prosince 2010, Pavel Dítě

Již podruhé si mohli zazpívat místní farníci na Boží Hod Vánoční v kostele, kde byla ta pravá vánoční atmosféra.

Nově zrekonstruovaný kostel navštívilo poměrně hodně lidí, vzhledem k velmi nepříznivému počasí. Vánoční písničky, mluvené slovo a přítomnost mnoha přátel a rodinných příslušníků, tak to byly hlavní důvody krásně prožitého sváteční podvečeru.

Následující fotografie jsou z nedělní mše svaté 26. prosince 2010 na Svátek Svaté Rodiny, kdy si manželské páry navzájem obnovovali manželské sliby.

Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat všem čtenářům za projevenou přízeň v roce 2010. Přeji Vám do nového roku hlavně pevné zdraví a boží požehnání. Pavel Dítě.