Ester

13. února 2011, Pavel Dítě

Krásný biblický příběh královny Ester, která se zasloužila o záchranu židovského národa přijel do Herálce zahrát divadelní spolek TRÁDL, který tvoří mládež z klášterské farnosti ze Žďáru nad Sázavou .

V této době Židé slaví svátek Purim, který připomíná právě události popsané v knize Ester. Proto dnešní představení můžeme chápat jako malou ilustrovanou biblickou hodinu. Tak jako židovské společenství se při čtení knihy Ester aktivně zapojuje, tak divadelníci vyzvali přítomné diváky o zapojení do hry. K tomu k tomu bylo dobré znát předem téma hry.

Příběh se odehrává na perském dvoře krále Achašvéroše, kterého hraje Lukáš Bořil (řečený též Páša). Ten zapudí svou neposlušnou ženu Vašti, kterou hraje Radka Stránská, a vypíše konkurz na novou královnu, který vyhraje krásná židovská dívka Ester. Tu ztvárňuje Anežka Bukáčková. Zdánlivou idylu však ohrozí zlotřilý dvořan Haman, nepřítel Židů, který si přeje jejich smrt. Hraje ho Daniel Blažke, autor hry.

Proti této postavě Židé slavící svátek Purim hlasitě protestují dupáním, děti chřestítky, pokaždé když zazní jeho jméno. Diváci se mohli přidat, kdykoli během hry zazní jméno Haman, nesouhlasným zvukem vlastní volby. Proti pyšnému Hamanovi se staví spravedlivý Žid Mordokaj v podání Tomáše Pejchala. Je to bratranec královny Ester, který se spolu s ní zaslouží o záchranu ohroženého židovského národa.

Svátek Purim se jmenuje podle slova „pur“, které znamená los, kostky, hazardní hru. Losem chtěl totiž padouch Haman rozhodnout, který den dojde ke genocidě vyvoleného národa. Svátek losů – slaví se 14. adaru, měsíc před Pesachem, což odpovídá zhruba této roční době. Svátek předchází půst na připomínku Esteřina postu, je to velmi radostný svátek, provází ho četba knihy Ester a veselé hodování.

Podle talmudu se má člověk vínem tak rozveselit, že nerozezná mezi „proklet buď Haman“ a „požehnán buď Mordokaj.“ Aby Židé z nepozornosti nevyslovili Boží jméno, neobsahuje kniha Ester v hebrejské bibli ani jednou výraz Jahve.

Divadelní představení 13. února 2011 shlédlo v heráleckém kulturním domě téměř 100 diváků všech věkových kategorií. Krásný kulturní zážitek potvrzovali diváci neustávajícím potleskem a úsměvem na rtech. Všichni diváci se velmi dobře bavili.

Moc děkujeme všem hercům za vystoupení a již teď se těšíme na jejich další hru Král David, kterou nám snad také přijedou zahrát. O termínu vystoupení budeme včas informovat.