Co se stalo s Ježíšem?

17. dubna 2011, Pavel Dítě

Psal se rok 2011 a 19. dubna navečer se v poklidu scházely zástupy lidí do parku za Libušínem ve Žďáře nad Sázavou, aby si připomněly biblický příběh o posledních dnech pozemského života Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání.

Toto nádherné představení, které nemá v České republice obdoby, navštěvují lidé z celé země. Letos díky pozdním velikonočním svátkům bylo neuvěřitelně teplé počasí, které vydrželo až do pozdních nočních hodin, a sešly se tisíce návštěvníků.

Pozvánka P. Tomáše Holého:

Drazí bratři a sestry, rád bych vás pozval ke hlubokému prožití letošní Pašijové hry v našem městě. V Pastýřském listu k Roku křtu 2011 jsme dnes vyslechli několik zajímavých námětů. Můžeme k nim jistě přidat i úmysl těchto Pašijí, které letos obětujeme za nemocné. Jsme povoláni zakoušet naše křestní připojení ke Kristu v jeho životním zápase završeném smrtí a rovněž tak i v jeho vítězství nad smrtí, píše otec biskup Vojtěch. Těším se na vás. P. Tomáš Holý, farář Římskokatolické farnosti sv. Prokopa - Žďár nad Sázavou I.

Příběh začínal kázáním Ježíše pro lid, křtem od Jana Křtitele, příjezdem do Jeruzaléma. V té době již farizejové a kněží začali přemýšlet o tom, jak by se Ježíše zbavili, protože jeho slova a chování jim nebylo vhod.

Následovala Poslední večeře Páně se svými apoštoly a zrada Jidáše za 30 stříbrných. Po této zradě Ježíše vojáci zatkli modlícího se Ježíše v Getsemanské zahradě. Pilát byl donucen lidem nechat Ježíše ukřižovat na kříži po hrozném bičování.

Cestou na horu Kalvárii (Golgota) potkal plačící ženy, Veroniku a svoji matku Marii (herečka si nešťastně zlomila nohu při špatném došlápnutí po odhození vojákem - viz. foto) a po třech upadnutí Ježíše pod tíhou kříže mu pomáhá kříž nésti Josef z Arimatie až na místo popravy.

Pán Ježíš trpěl za všechen lid na kříži a ve tři hodiny na Velký pátek umírá se slovy: "Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha." Potom bylo zaneseno mrtvé tělo do střežené hrobky. Třetí den vstal Ježíš Kristus slavnostně zmrtvých a tím naplnil slova písma, že bude žít na věky.

Opravdu krásně připravené pašijové hry, kterých se účastnilo kolem 250 ochotníků, byly nádhernou duchovní vzpruhou a zážitkem, se kterým se lidé v poklidu obebrali do svých domovů. Děkujeme všem organizátorům!

Více informací o pašijových hrách ve Žďáře nad Sázavou naleznete na webových stránkách www.pasijezr.cz.