Velikonoční svátky v kostele Sv. Kateřiny

24. dubna 2011, Pavel Dítě

První Velikonoce v nově opraveném kostele byly opravdu krásné a farníci prožili doslova duševní hody.

Úvodní sada fotografií je z Bílé soboty, kdy začala slavnostní vigilie venku rozděláváním ohně a slavnostním žehnáním nového paškálu. Oheň rozdělávali již po několikáté skauti.

Bohoslužba začala západem slunce na znamení slavné noci, kdy Ježíš Kristus vstal po třech dnech z mrtvých. Při mši svaté bylo také gloria, kdy "přilétly zvony z Říma", rozezněly se poprvé od Zeleného čtvrtku. Byla také obnova křestního slibu.

Hod Boží velikonoční

Slavnostní nedělní mše svatá již byla v radostném duchu po připomínce zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Při mši svaté bylo také žehnání přinesených pokrmů - beránků, mazanců, vajíček a také dvou pomlázek.

Velká sbírka, při které se vybralo 34.750 Kč, půjde na zaplacení alespoň části faktur za nový oltář a ambonu, které se dokončují. Všem dárcům Pan Bůh zaplať! Věříme, že se sejdou další peníze na poplacení všech faktur.

Slavnostní mši svatou doprovázel chrámový sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou. Byl to opravdu krásný hudební zážitek. Děkujeme a budeme se těšit na další návštěvu.