Slavnost posvěcení nového oltáře

21. května 2011, Pavel Dítě

Roční opravy kostela vyvrcholily nádhernou slavností svěcení nového oltáře otcem biskupem Vojtěchem.

V sobotu 21. května 2011 v ranních hodinách se vydala skupinka asi dvanácti poutníků z klášterské farnosti ve Žďáře nad Sázavou na pěší pouť do Herálce. Účelem této pouti bylo donést ostatky Sv. Faustiny a Sv. Liberáty, které byly později vloženy do oltáře.

Slavnost začala průvodem z fary, kde v čele ministrant nesl kříž, následovali ho další ministranti, akolité, jáhni, kněží a brněnský otec biskup Vojtěch Cikrle.

Slavnostního zahájení se ujal otec Vladimír Záleský, který oficiálně přivítal otce biskupa a všechny přítomné. Následovala mše svatá, kdy hned ze začátku otec biskup pokropil svěcenou vodou nový oltář a prostory kostela včetně věřících.

Po dvou čteních a evangeliu měl otec biskup slavnostní kázání, kdy lidem připomenul, jak je důležité mít ve farnosti kostel a oltář, kde se farníci scházejí ke stolu božímu jako rodina.

Po bohoslužbě slova přišly na řadu nejočekávanější okamžiky celého obřadu. Na oltář byly připevněny ostatky Sv. Faustiny a Sv. Liberáty. Relikvie pocházejí z mobiliáře žďárského cisterciáckého kláštera. Světice mají společný svátek 18. ledna. Tyto rodné sestry z šlechtické rodiny žily v 6. století na zámku blízko města Piacenzy v severní Itálii. Odešly z domu a založily klášter svaté Markéty, který se stal vyhledávaným místem mnoho žen toužících po zasvěceném životě.

Potom otec biskup požehnal nový oltář a přistoupil k pomazání oltáře panenským olivovým olejem, kterému se říká křižmo, tímto olejem se také uděluje svátost biřmování, kněžství, pomazání nemocných, atd. S největší pečlivostí rozetřel křižmo do všech míst horní desky oltáře. Na oltář položili akolité pět nádobek s rozpáleným uhlíkem, na které předtím otec biskup nasypal kadidlo, které provonělo celý kostel. Otec biskup nakouřil také celý kostel.

Po nazdobení oltáře byla zapálena svíce od velikonočního paškálu a poprvé se rozsvítily olejové lampy na novém oltáři. V tu chvíli se rozsvítila všechna světla v kostele.

Následovala bohoslužba oběti, kdy obětní průvod tvořili herálecké děti, které půjdou v neděli 5. června 2011 ke svému Prvnímu svatému přijímání. Obětní dary přinesli snoubenci, kteří budou mít 1. října 2011 svatbu. Mše svatá byla obětována za farníky, sponzory a dobrodince a za bývalého pana faráře P. Stanislava Svobodu.

Po mši svaté poděkovali starosta Lubomír Gregor a místostarosta obce Herálec Jaroslav Teplý otci biskupovi za jeho návštěvu v naší obci a předali mu na památku obraz Heráleckého kostela, který namaloval Jiří Peřina. Přišel také zástupce místní organizace KDU-ČSL Antonín Trávníček, který poděkoval našemu farářovi, otci Vladimíru Záleskému, ze jeho obrovskou snahu provést opravy kostela, fary a farské zahrady, které se s pomocí Boží podařilo uskutečnit.

Požehnání otce biskupa

Milí přátelé,
raduji se s vámi, že kostel Sv. Kateřiny a Panny Marie v Herálci má nový oltář. To, co v domácnosti znamená stůl, u kterého se shromažďuje rodina, aby se posilovala pokrmem a nápojem, aby se radila, oslavovala a navzájem těšila, je v kostele oltář - stůl pro ještě větší rodinu, rodinu církve. I ona se setkává ve všedních i slavnostních chvílích, aby byla posilována ke vzájemným vztahům pokrmem a nápojem, kterým nám dává svůj život a svou sílu Ježíš Kristus. On nás zve s největší možnou láskou, jejímž znamením není nic menšího, než kříž. On nás chce připojit ke svému vítězství nad hříchem a smrtí a otevřít lásce, která nemůže být nikým a ničím poražena. Ať se právě tato láska díky tomuto oltáři stává cílem a smyslem vašeho života.
Za to se modlím a k tomu vám všem ze srdce žehnám.
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Slavnosti se dále zúčastnili:

P. Jiří Štorek z Litomyšle - salezián a rodák je z nedalekého Jeníkova, P. Jiří Prokůpek - pan farář se Svratky, P. Jiří Janoušek - pan farář z Fryšavy, jáhen Daniel Blažke a jáhen Vladimír Lacina. Akolité: Jan Teplý st., Pavel Trávníček. Ministranti: Pavel Dítě, Jan Dítě, Jan Teplý ml., Martin Teplý, Tomáš Schlosser, Luboš Urbánek, Matouš Schlosser, Mikuláš Schlosser.

Společná fotografie ke stažení:


Myslím, že mohu za všechny farníky otci Vladimírovi ze srdce poděkovat, za to co pro naši farnost udělal. Poděkování patří všem brigádníkům, realizačnímu týmu, dárcům, sponzorům, a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na provedených opravách, třeba i modlitbou. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Po slavnosti bylo pro všechny připraveno občerstvení ve farní zahradě. Účast byla opravdu hojná a podařilo se všechno sníst a vypít a nic nepřišlo na zmar.

Kdo přijal pozvání do nově zrekonstruované farské zahrady, tak prožil opravdu pěkné slunečné odpoledne ve společenství svých blízkých. Poděkování patří všem organizátorům.

Instalace obrazu, oltáře a ambony

Přikládám ještě několik fotek z montáže obrazu Sv. Kateřiny, který restaurovala akademická malířka paní Eva Kolmanová.

Další fotografie jsou z montáže nové ambony (pultík na čtení) a oltáře, do kterého byly vloženy pamětní dokumenty. Realizaci žulového oltáře a ambony provedla kamenická dílna Pavla Cvrkala podle výtvarného návrhu Milivoje Husáka. Pro zajímavost uvádím, že oltář váží více jak jednu tunu.

S finálními pracemi se finišovalo opravdu do poslední chvíle a všichni chtěli, aby slavnost byla dokonale připravena a vše v perfektním pořádku. A to se také s pomocí Boží povedlo.

Foto: Pavel Hrabák, Jan Dítě, Pavel Dítě, Antonín Trávníček st.