David a Goliáš

22. května 2011, Pavel Dítě

Známý biblický příběh ze Starého zákona o králi Davidovi se udál již před 3000 let v zemi Izreal.

Divadelní spolek Trádl, v němž hraje jáhen Daniel Blažke, přijel do Herálce zahrát také svoji druhou hru. V únoru přijeli se svojí první hrou - Ester, která měla velký úspěch u diváků, proto se spolek rozhodl, že přijede znovu s novou hrou.

Divadelní představení začínalo soubojem Davida a Goliáše a následně pokračovalo smyšleným příběhem o Davidově sebepoznávání svých špatných i dobrý vlastností.

Příběh se odehrává v zemi Izrael, kde vláda krále Saula už byla za vrcholem, když se pelištejské a izraelské vojsko utábořilo proti sobě a obr Goliáš z Gatu každý den děsil Izraelce tím, že vyzýval někoho z nich na souboj.

Goliáš měl podle jednoho čtení měřit dva metry, podle jiného skoro čtyři a jeho výzbroj se v knize popisuje jako výzbroj řeckého těžkooděnce, jen mnohonásobně větší.

Když Davidovi starší bratři odešli do boje, vrátil se David pást stáda svého otce. Když se ale otec doslechl, v jaké nouzi je Saul, poslal Davida s chleby a sýrem zpátky k jeho vojsku. Malému Davidovi se tam všichni smáli, ten se však ohradil a nakonec si ho zavolal sám král.

David mu řekl, že Goliáše s pomocí Hospodinovou přemůže a zabije. Král o tom nejdříve nechtěl ani slyšet, pak mu oblékl své brnění, ale David v něm nedokázal chodit, a tak vystoupil proti Goliášovi jako pasáček s torbou s oblázky a s prakem v ruce. Goliáš se mu ovšem posmíval, David ho však trefil kamenem do čela a na místě zabil. Jeho vlastním mečem mu usekl hlavu.

Na divadelní představení přišlo okolo 70 diváků, kteří se opravdu náramně bavili. Hra byla plná vtipných rozhovorů a krásných písniček. Mimo jiné zazněla také přeložená písnička Halelujah z filmu Šrek. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem hercům a herečkám za krásný zážitek a za jejich ochotu přijet do Herálce.