Pouť na Křižánkách

7. srpna 2011, Petra Rusková

Společně s otcem Vladimírem jsme oslavili poutní mši svatou k Panně Marii Pomocnici křesťanů v našem filiálním kostele na Křižánkách.

Do této mše svaté byla vložena prosba za zemřelého p. faráře Stanislava Svobodu a dlouholetého varhaníka p. Josefa Tichého, který by se přesně na den dožil 85 let. Jako každoročně byla mše svatá také obětována za zemřelé členy a členky pěveckého sboru.

Celou mši svatou doprovodil sbor Ticho společně s našimi flétnistkami Péťou, Danielkou a Kačenkou pod vedením varhanice Kateřiny. V závěru mše svaté jsme si připravili pro otce Vladimíra malé překvapení.

Využili jsme příležitosti, že mezi nás po delší době opět přijel a popřáli mu k jeho narozeninám, které oslavil 31. července 2011, na svátek sv. Ignáce, hodně zdraví a Božího požehnání.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě poutní mše svaté, ať už úklidem kostela nebo na květinové výzdobě. Děkuji ministrantům, našim i heráleckým, kostelníkovi, zpěvákům, varhanici, lektorům a v neposlední řadě otci Vladimírovi, bez kterého bychom mši svatou slavit nemohli.

Pán Bůh zaplať všem za finanční dary, které budou použity na opravu varhan v našem kostele.