Konec prázdnin na faře

26. srpna 2011, Zdeňka Gregorová

Připutovali jsme ze všech koutů naší rozlehlé říše rozprostírající se po obou stranách posvátné řeky Nil, abychom se zúčastnili hledání pokladu Tutanchamonovy hrobky. Naší základnou nám bylo královské město Alexandrie (fara). Ležel před námi nelehký úkol, a to v plnění mnoha úkolů, ale vytoužený cíl, v podobě třpytícího se zlatého pokladu velkého faraona Tutanchamona, nás hnal kupředu.

Tutanchamon, syn Achnatonův, velký faraon 18. dynastie vládců Egypta, shromáždil velké množství bohatství, a za jeho vlády se Egyptská Říše stala nejmocnějším státem, jaký kdo mohl ve Starověku spatřit.

Legenda však praví, že byl zrádně zavražděn římskými senátory, aby tak oslabili moc Egypta a zmocnili se celého území severní Afriky. Jeho Duch nenašel klid, a stále bloudí po Údolí Králů, kde čeká na objevitele jeho hrobu, kteří otevřou jeho sarkofág a navrátí zpět do Alexandrie posvátné žezlo vládců Egypta, které by obnovilo zašlou slávu Egypta a pomohlo zvítězit nad zákeřnými Římany.

K získání pokladu jsme museli nejprve získat 7 předepsaných věcí nutných k otevření Tutanchamonova sarkofágu: 1. XII. Svitek z knihy mrtvých, 2. Lektvar vezíra Imhotepa, 3. Zlatý písek z Gízy, 4. Kámen Hapi z břehu řeky Nil, 5. Anubisův klíč, 6. Plátno faraona Džosera, 7. Klíč od hrobky Tutanchamona.

Po splnění těchto úkolů nás čekala náročná výprava za pokladem. Po překonání různých nástrah a po přeplavení dolního toku Nilu jsme dorazili do cíle. Před námi se rozprostíralo Údolí Králů. Našli jsme indicii, která nás zavedla k hrobce faraona Tutanchamona, kde jsme objevili vytoužený poklad.