Výměna dalších dvou oken v kostele

13. října 2011, Pavel Dítě

Letos se podařilo vybrat peníze na další výměnu oken v heráleckém kostele. Tentokrát se vyměnily dvě okna. Nyní je kompletně vyměněná celá strana ke hřbitovu.

Zbývá vyměnit vyměnit ještě tři velká okna na druhé straně. Opět se bude čekat na to, až se vyberou peníze. Výměna jednoho okna stojí kolem 70 tis. Kč. Ještě je potřeba vyměnit dvě stará okna na kůru nad sakristií. To znamená, že bude potřeba asi 250 tis. Kč, aby se dokončila kompletní výměna oken v kostele.

Pán Bůh zaplať všem dárcům. Poděkování patří také mužům a ženám za pomoc s montáží oken a následném úklidu.

Pokud budete chtít přispět, neváhejte kontaktovat otce Vladimíra Záleského, případně zašlete peníze na farní účet, veškeré informace naleznete na tomto webu v záložce Kontakty. Přispějete na dobrou věc. Předem srdečné Pán Bůh zaplať.

Foto: Antonín Trávníček st.