Živý betlém v kostele

25. prosince 2011, Pavel Dítě

Letos připravila věřící herálecká mládež společně s dětmi krásné vystoupení na Boží Hod vánoční.

Krásně opravený kostel společně se zapůjčenými kulisami a kostými vytvořily opravdu sváteční prostředí k připomenutí takové významné události, jakým je narození Ježíše Krista.

Pod vedením Lucie Teplé se podařilo za krátkou dobu nacvičit známé okamžiky z narození Ježíška v Betlémě. Nechybělo putování Josefa a Marie z dalekého Nazaretu, setkání s pasáčky, zvěstování andělů, příchod králů a vytvoření společenství u jesliček v blízkosti narozeného Ježíška.

To vše za hudebního doprovodu a mluveného slova v podání mladých herců. Nechyběl ani zpěv vánoční písní a slovo na zamyšlení. Plný kostel viděl opravdu krásné vystoupení, které vneslo určitě radost do všech srdcí.

Vystoupení mělo takový úspěch, který přesáhl i hranice Herálce, protože herálecký živý betlém viděli také lidé ve žďárském klášteře, kam byli mladí herci pozváni a kde slavili opět velký úspěch.

Všem účastníkům a pořadatelům děkujeme za připravení vystoupení a myslím, že jim může být odměnou potlesk a slova chvály, které zněly zaplněným kostelem!