Misijní víkend

23. října 2011, Karel Mészáros

Každý rok se předposlední víkend v říjnu slaví Misijní neděle, proto byl i náš víkend zaměřen na misijní dílo.

Na faře se děti ubytovaly v pátek večer, kdy se nám o zábavu postaral pan jáhen Kája, který pro nás připravil spoustu her. V sobotu dopoledne jsme připravovali výrobky pro misijní jarmark. Po obědě jsme vyrazili na dobrodružnou výpravu „kolem světa“. Cílem bylo v přesně stanoveném čase objet svět, který představovala naše rodná obec.

Během našeho putování jsme museli zdolat mnoho nástrah a úkolů. Po napínavé cestě jsme se stihli vrátit ve vymezený čas, za to na nás čekala na farní zahradě sladká odměna. Navečer jsme se vypravili na místní ranč, kde jsme se povozili na koních. V 18:00 hod jsme s ostatními farníky sešli v našem kostele, abychom se společně pomodlili Růženec Světla za všechny trpící lidi po celém světě a především za chudé děti, které žijí v rozvojových zemích. Večer nás pak čekala milá návštěva.

Po výborné večeři, kterou nám připravila naše věrná kuchařka Kleopatra, někdo zabouchal na dveře! Všichni jsme plní napětí čekali, kdo to v tak pozdní hodinu zavítal k nám na faru. K našemu překvapení do naší obce připutoval sám sv. Pavel, aby nám vyprávěl, co prožil na svých misijních cestách.

Ve svém lodním kufru měl schováno mnoho zajímavých věcí, které by měl vlastnit každý misionář. Nakonec jsme ještě podnikli kratičkou noční pouť za sv. Terezičkou z Lisieux, patronkou misií, abychom jí poděkovaly za krásně prožitý víkend.

Náš víkend jsme zakončili slavením mše svaté, při které jsme přinášeli symbolické obětní dary z pěti kontinentů. Po mši svaté se pořádal Misijní jarmark s našimi výrobky. Utržené peníze poputují na pomoc chudým dětem.