První svaté přijímání

10. května 2012, Pavel Dítě

Letos v kostele Sv. Kateřiny přijaly tuto svátost dvě děti.

V neděli 10. května, kdy se slavila herálecká pouť na slavnost Božího Těla, vyvrcholila několikaměsíční příprava dětí přijetím svátosti smíření a jejich prvním svatým přijímáním.

Při tomto obřadu byli také přítomni rodiče a kmotři obou dětí, kteří slíbili, že budou děti vést k víře a ve víře je plně podporovat.