Misijní traktory do Tanzánie

22. října 2012, Vladimír Záleský

Podívejte se na průběh unikátní misijního projektu, kdy si dal otec Vladimír Záleský předsevzetí, že doveze tři Zetory do Afriky

Cesta z Tetětic u Kroměříže do Herálce byla dobrodružná. Zdálo se, že starý Zetor je větší než ten náklaďáček se kterým jsme pro to přijeli.

Ale cestu jsme zvládli a tak jsme udělali ostudu až v Herálci, když jsme jako rampu použili cizí mez.

Starý Zetor Super 50 je o čtyři roky starší než pan farář Vladimír ale pod zaprášenými a otlučenými plechy je dobrý motor.

Startuje a jezdí znamenitě a pokud se podaří generální oprava našim hasičům, udělá v Africe ještě mnoho dobré práce. Traktor je totiž určený jako misijní dar pro chudé farnosti na jihu Tanzánie.

Další dva podobné stroje se budou nakládat do kontejneru začátkem prosince a tak tři české "supráky" poplují měsíc po moři až do přístavu Dar es Salaam.

Tam je, dá-li Pán, 23. ledna 2013 vyzvedneme v přístavu a musíme dopravit asi 250 km na jih do vesnice Mpanga. Již dnes děkuji našim hasičům za odvahu se kterou se do tohoto díla pustili.

Fotografie ze žíhání zvonu ve ŽĎASu a následné předání otci Vladimírovi

Fotografie ze slavnostního svěcení traktorů a zvonu

Pozvánka pro dobrovolníky, kteří se podíleli na opravě "heráleckého" Supru:

Bratři, srdečně Vás zvu na žehnání tohoto krásného stroje! V sobotu 17. listopadu 2012 v 10:00 na 2. nádvoří Kláštera. Při krátké bohoslužbě Slova bude požehnán také zvon pro Tanzánii. Hudebně nás doprovodí seskupení Profesionálové. Po slavnosti bude drobné pohoštění. Rád bych s Vámi poseděl a poděkoval po odjezdu přepravního kontejneru a také po našem návratu z Afriky. Na promítání fotografií Vás i Vaše blízké osobně pozvu. Děkuji Vám za pečlivost a obětavost. Sv. Florián ať Vás chrání! P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář.

V úterý 22. ledna 2013 olétají účastníci expedice do Tansánie. Vpomeňte si na ně v modlitbách.