Živý betlém

25. prosince 2012, Pavel Dítě

Po loňském velkém úspěchu představení o narození Ježíška, herálecká mládež tento úspěch zopakovala.

Na Boží Hod Vánoční v úterý 25. prosince 2012 sledoval zaplněný kostel příběh který začínal andělským zvěstováním Marii, pokračoval putováním do Betléma, narozením Ježíška a příchodem Tří Králů.

Velké poděkování patří organizátorům a mladým hercům za příjemně prožité sváteční okamžiky na 1. svátek vánoční.