Tříkrálová sbírka

29. prosince 2012, Pavel Dítě

Do letošní Tříkrálové sbírky v Herálci se letos zapojilo přes třicet dobrovolníků, převážně dětí.

Tato akce byla opět pod záštitou Charity České republiky, která Tříkrálovou sbírku v naší vlasti pořádá. Po Herálci a na Kocandě cholilo celkem 23 koledníků, které vedlo 9 dospělých. V některých skupinkách musel zaskakovat tento doprovod za jedno z králů.

Dvoudenní putovaní tříkrálových skupinek dopadlo velmi dobře a podařilo se vybrat celkem 24320 Kč. Tyto peníze byly předány na oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou. Peníze budou použity na pomoc chudým a potřebným lidem, na zajištění péče o nemocné a další potřebné věci.

Všem dárcům a koledníkům děkujeme!