Noc kostelů

23. května 2014, Milada Laštovicová

Dne 21. května jsme si připomněli 3. výročí požehnání nového oltáře – obětního stolu v našem kostele sv. Kateřiny. Při této příležitosti se herálecká farnost zapojila do akce Noc kostelů. Ta se v České republice koná již pátým rokem, pravidelně na přelomu května a června.

Noc kostelů má rozměr nejen společenský a kulturní, ale hlavně náboženský. Jejím smyslem je možnost seznámit veřejnost nenucenou formou s křesťanstvím. Spolu s katolickou církví se Noci kostelů zúčastňují ty křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR.

První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni, o tři roky později se k Vídni připojila brněnská farnost. Následně byly osloveny všechny katolické diecéze v celé České republice, zda by projekt zkusily také. První oficiální Noc kostelů tedy v naší republice proběhla v roce 2009.

P. Miloš Szaba z farnosti na pražském Žižkově říká: „…noc nabízí daleko jiný rozměr. V prostorech kostelů existuje něco, co se nedá vykreslit, vyfotografovat, a to je právě to,co přináší pouze víra, a to ne pasivní, ale aktivní. To znamená víra, která dává…“(konec citace).

I když se krátce před samotným začátkem herálecké Noci spustil pěkný liják a začala pořádná bouřka, sešla se v kostele asi stovka návštěvníků. Po úvodním slově se pod vedením Lucky Teplé a Zdenky Gregorové představil dětský sbor – Scholička svaté Kateřiny. Čtyři skvěle zazpívané písničky našich malých zpěváčků byly odměněny velkým potleskem. Zvláště při poslední „Děti v Africe“ jsme se dověděli, jak se radují děti po celém světě, i v Herálci…

P. Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní správce naší farnosti,několika slovy připomněl historii kostela a hlavně její patronku, sv. Kateřinu Alexandrijskou.

O další hudební vložku se postaral místní farní sbor, opět pod skvělou taktovkou Lucky Teplé.

28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na rakouského arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. O měsíc později vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která se do dějin zapsala jako první světová. Jaká byla a jaký byl její dopad na život prostých lidí, nám přiblížil PhDr. Dušan Ďurďovič ze žďárského BiGy. Již jeho první slova dávala tušit, že to nebude dějepisná hodina a holá fakta.Asi ve třiceti minutách nás pan profesor „vtáhl“ do bolestí války. Byli jsme v zákopech, běželi na jistou smrt proti nepříteli, při verbování dalších adalších mužů jsme přicházeli o své táty, manžely, syny… Po skončení války si lidé říkali, že taková hrůza se již nesmí opakovat, že to nedovolí. Všichni víme,jak to dopadlo… Bohužel, i dnes se stále nacházejí důvody k tomu, proč válčit…

Slovo k zamyšlení bylo vystřídáno slovem zpívaným. Závěr Noci patřil žďárské skupině Profesionálové.Chválit Boha v rockovém provedení – to zažil náš kostel poprvé. Decibely přehlušovaly i bouřku, která nad Herálcí v tu chvíli řádila. Název Profesionálové je prý nadsázka, ale my jsme prožili hodinu ve společnosti opravdu skvělých muzikantů a zpěváků.

Velké díky patří vám, kdo jste sena přípravě a průběhu Noci kostelů v Herálci jakkoliv podíleli.

A děkujeme také vám všem, kteříjste přijali naše pozvání. Věřím, že jste zde prožili požehnaný čas a aspoňtrošku „dobili baterky“.