Noc kostelů 2015

29. května 2015, Milada Laštovicová, Zdeňka Gregorová

V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt "Noc kostelů". Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu, totiž, že kostely, sbory, modlitebny a svatyně se otevřely v různých křesťanských církvích společně v jeden den, resp. v jeden večer či noc. Děje se tak nejčastěji prostřednictvím programu – umění, přednášek, komentovaných prohlídek, anebo duchovního prožitku jako je modlitba či meditace.

Do kostelů často vstupujeme jako do památných prostor s jistou dávkou zvědavosti, co tam uvidíme. Nejsme-li jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili, na chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvláštní atmosféru, která někoho těší, jiného možná uvádí do rozpaků. Pokud by chrámové zdi mohly mluvit, hovořily by o dějinných událostech, zvratech a porážkách, ale daleko více by možná promlouvaly o vyslechnutých modlitbách věřících, o tichých otázkách hledajících a radostném zpěvu všech, kdo přišli chválit Boha. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Stačí naslouchat.

První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni, o tři roky později se k Vídni připojila brněnská farnost. Zájem o tuto akci byl veliký. Proto byly následně osloveny všechny katolické diecéze v celé České republice, zda by projekt zkusily také. První oficiální Noc kostelů tedy v naší republice proběhla v roce 2009.

Začátek herálecké Noci kostelů patřil místní chrámové schole. S radostí a pro radost se v pásmu písní a příběhů od Bruna Ferrera představili děti i jejich rodiče. Vše pod skvělým vedením Lucky Teplé.

Po zpívané části nás Lucka pozvala do španělského poutního místa Santiaga de Compostela. Sem, ke hrobu sv. Jakuba se poutníci vydávají pěšky, na kole či na koni. Pro oficiální "uznání" pouti je třeba se zaregistrovat v poutnické kanceláři a poté ujít nejméně 100 km pěšky, ujet 100 km na koni, či ujet 200 km na kole. Lucka spolu se svými kamarádkami zvolily první "pěší" možnost, z nabízených cest si vybraly portugalskou trasu. Vedeny symbolem mušle tak ušly přes 240 km. Návštěvníci Noci ale nemuseli opustit pohodlí kostelních lavic a přece tuto vzdálenost "zvládli" také. Co holkám trvalo několik dní, my jsme díky promítání fotografií a poutavému vyprávění prošli za pár desítek minut. Čas je relativní…

Mluvené slovo bylo vystřídáno Písněmi chval v podání místního farního sboru.

Člověk míní, Pán Bůh mění. Stejně jako v loňském roce i letos nás neminul déšť a bouřka. Koncert Horácké kapely nazvaný Z pramenů horácké lidové hudby se měl uskutečnit pod širým nebem, ale pro nejisté počasí muzikanti hráli v kostele. Svým uměním potěšili nejednoho posluchače, který zde byl nebo právě přišel.

Noc na Tvém nádvoří – krátká promluva jáhna Sylwestra uzavřela programovou část naší Noci kostelů. Poté až do půlnoci byla možnost k tiché prohlídce kostela či modlitbě.

K Noci kostelů se letos také připojil kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Křižánkách. Koncert Smyčcového kvarteta, putování po Svaté zemi, varhanní koncert či beseda o konci II. světové války na Svratecku – to vše znělo zaplněným křižaneckým kostelem.

Velké díky vám všem, kdo jste se na přípravě a průběhu Noci kostelů v Herálci či na Křižánkách jakkoliv podíleli.

A děkujeme také vám, kteří jste přijali naše pozvání. Věříme, že jste prožili požehnaný čas a aspoň trošku "dobili baterky".

Za farní radu: Zdeňka Gregorová, Milada Laštovicová