1. adventní neděle (začátek adventní doby)

3. prosince 2017, Lucie Teplá

Slovo "advent" pochází z latinského slova "adventus", což znamená "příchod".

Tato doba, která je přípravou na Vánoce, nám připomíná, že očekáváme příchod Ježíše Krista. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi.

Pane, dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Vždyť ať nás zebe trápení a chlad, nebo nás hřeje štěstí a žár, všechno je dobré tak, jak to přichází. Když budeme kráčet s Tebou, Pane, nestihne naši duši zmar.