Dětský Betlém

25. prosince 2017, Lucie Teplá, Zdeňka Gregorová

Krásným lidovým zvykem je stavění jesliček. Podle tradice první vyobrazení Svaté rodiny vytvořil už v roce 1223 sv. František z Assisi.

Jak uvádějí mnohé prameny, na Štědrý den pozval vesničany z širokého okolí do jeskyně na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Od té doby se tato tradicezačala šířit do celé Evropy. Protože poslední adventní neděle letos připadla na Štědrý den, rozhodli jsme se s dětmi po vzoru v. Františka také vyrobit malý Betlém.

Každý z malého křehkého hliněného květináčku vyrobil svou vlastní postavičku, kterou na 4. neděli adventní přinesl před oltář v obětním průvodu. Jednotlivé figurky pro nás byly symbolem našeho života, který je také křehký. Pán Ježíš nás ale všechny očekává u jesliček, kam mu můžeme přinést svoje slabosti i radosti života, které On dokáže prozářit a proměnit pro dobro světa.