Těla a Krve Páně – pouť v Herálci

3. června 2018, Antonín Trávníček

Slavnost Těla a Krve Páně je v naší farnosti spojená s hlavní poutí. Liturgickou oslavu tohoto svátku jsme prožili v neděli.

Mše svatá byla zakončena krátkou adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a eucharistickým průvodem k venkovnímu oltáři na prostranství před kostelem.