Boží Hod vánoční v Herálci

25. prosince 2007, Pavel Dítě