Dětská mše a opékání v Rychtářském lese

26. června 2008, Milada Laštovicová