Dětský den na faře

27. srpna 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

Fotografie: