Dětská Mše a žehnání kříže

1. září 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

Fotografie: