Misíjní víkend na faře

22. října 2010, Hana Teplá ml.

Fotografie: