David a Goliáš

22. května 2011, Pavel Dítě

Fotografie: