Konec prázdnin na faře

26. srpna 2011, Zdeňka Gregorová

Fotografie: