Rok 2003

Autor: Milan Tlustý

V tomto roce byly zahájeny opravy interiéru kostela s tím, aby ukončení proběhlo nejpozději do srpna 2004, kdy se uskuteční oslavy 70. výročí slavnostního vysvěcení.

Jednalo se především o obnovení vnitřních omítek, které byly vlivem vlhkosti ve velmi špatném stavu. Stavební práce prováděla firma Procházka z Křižánek. Dne 22.dubna byly zahájeny přípravy a poté odstraněny původní omítky zhruba do výše jednoho metru. Po vysušení zdiva bylo 8. září zahájeno provedení nové asanační omítky.Náklady na tyto práce byly celkem 67.018,-Kč.

Další větší akcí v tomto roce byla výměna původní střešní krytiny, tzv. bobrovky, nad zákristií a presbytářem, měděným plechem. Tato původní byla předmětem sporu s pracovníky Památkového úřadu, kteří trvali na zachování původního materiálu a váhali s vydáním povolení opravy. Nakonec uznali,že tento typ krytiny je na tak členitou střechu nevhodný. Dne 27.srpna se započalo se sundáváním tašek a následně byla střecha pobita prkny a térovým papírem. Pod původní krytinou byly totiž pouze latě. Od 10.října pak firma Pešek z Kameniček pokrývala střechu měděným plechem. Celkové náklady 69.335,- Kč sestávaly z ceny materiálu ve výši 38.296,-Kč, nákladů na montáž 28.260,- Kč a z 5% DPH 3.326,- Kč. Tyto náklady byly hrazeny z mimořádných kostelních sbírek 50.000,- Kč a příspěvku 20.000,- Kč od obecního úřadu.

V tomto roce proběhla ještě obnova propadlé původní podlahy v zákristii.