Rok 2004

Autor: Milan Tlustý

Tento rok se nesl ve znamení příprav blížícího se 70.výročí vysvěcení kostela.Byla dokončena celková oprava interiéru kostela,se kterou bylo započato v předchozím roce.

V květnu provedl p. Mudroch z Chlumětína vymalování kostela za cenu 13.133,- Kč. Při této příležitosti byly oživeny olivové ratolesti pod obrazy křížové cesty a také obnoveny ornamenty,lilie a monogram Panny Marie, na průčelí oltáře,které byly při předchozím malování zabíleny.Tyto práce provedl zdarma Jan Hrazdíra,místní malíř.

Slavnostní mše svatá k 70.výročí vysvěcení kostela se konala 1.srpna.Sloužil jí náš pan farář Stanislav Svoboda společně s panem farářem z Fryšavy. Zpěvem mši svatou obohatil sloučený 20 členný pěvecký sbor z Kameniček a Svratky.

Několik posledních let jsme byli bez ministranta.Jen občas přes prázdniny zde ministroval Benedikt Renč,bratr režiséra Filipa Renče. V srpnu letošního roku začal ministrovat Martin Gregor.