Rok 2005

Autor: Milan Tlustý

Během tohoto roku se na kostele žádné opravy či úpravy neprováděly. Staly se však dvě události,které zásadně ovlivnily další chod v našem kostele.

Dne 12. srpna zemřel ve věku 79 let dlouholetý varhaník pan Josef Tichý ze Svratky, který pravidelně od roku …… dojížděl každou neděli a svátek do Křižánek na mši svatou, včetně májových pobožností. Počátkem roku 2001 však onemocněl a v dubnu hrál na varhany naposled. Za jeho nesmírnou obětavost, kamarádskou povahu a za vše co pro Křižánky vykonal, mu patří veliký dík.

Další, velmi bolestná událost, se týká našeho pana faráře Stanislava Svobody. Jako každý rok, tak i letos sloužil mši svatou na svátek Všech svatých. Druhý den, na svátek Dušiček, však byl nucen mši svatou pro nemoc odvolat a na Křižánky se již nevrátil.

Od 1. prosince byla herálecká farnost převedena pod farnost Žďár nad Sázavou 2-klášter. Na mše svaté k nám teď dojíždí pan farář Josef Krchňavý spolu jáhnem Vladimírem Lacinou.