Rok 2006

Autor: Milan Tlustý

Od Nového roku je zde na Křižánkách sloužena mše svatá jedenkrát za 14 dní, kterou slouží pan farář Josef Krchňavý společně s jáhnem Vladimírem Lacinou. P. Vladimír Záleský zde mívá svatby, křtiny, pohřby a také mše svaté o pouti,posvícení a půlnoční.

20. ledna 2006 zemřel pan farář Stanislav Svoboda. Poslední dny svého života strávil Charitním domě pro duchovní na Moravci, kde 20. ledna zemřel.Pohřeb měl 27. ledna 2006 v Herálci za účasti mnoha kněží a velkého množství lidí. Zádušní mši svatou sloužil pan biskup Vojtěch Cikrle.

Pan farář Stanislav Svoboda se narodil 27. října 1921 v Hrotovicích u Třebíče. Po ukončení gymnázia nastoupil na kněžský seminář v Brně. Přišla však válka a on byl poslán na nucené práce do Norska, jako člen Totovi organizace. Po válce pokračoval ve studiích a 5. července, na svátek svatých Cyrila a Metoděje, byl vysvěcen na kněze. To bylo roku 1947. Po primiční mši svaté nastoupil jako novokněz v Letovicích, pak Doubravníku,Deštné u Dačic a Nových Sadech. 1. července 1953 přichází do farnosti Herálec. Za 52 let, co působil i zde na Křižánkách, vykonal mnoho práce. Třikrát byl vymalován kostel, bylo instalováno elektrické osvětlení, pořízena kamna. V roce 1955 byly instalovány varhany, které pochází ze svrateckého kostela. Roku 1954 posvětil zvon ze Žďárských strojíren. Dále byla pokryta věž a střecha nad oltářem mědí, posvětil hasičský prapor a další a další.

Z počátku na mše svaté docházel pěšky přes les, v létě pak na kole. V pozdějších letech ho na Křižánky začala vozit autem rodina Netolických ze Svratky. Ing. Jiří Netolický ho také vezl naposledy 1. listopadu 2005. Velkou předností pana faráře byla přesnost a pracovitost. Do poslední chvíle nevynechal jedinou mši svatou, konal májové pobožnosti, křížové cesty, vyučoval náboženství. Mše svaté sloužil nejen v neděli , ale i ve svátky. Za to vše je nutné mu vzdát upřímné díky.

Od 12. února je i na Křižánkách sloužena mše svatá u obětního stolu. V této době také začala hrát na varhany Káťa Vodičková. Poté, co kvůli nemoci přestal hrát p.Tichý (duben 2001), jsme byli bez varhaníka. Pouze o velkých svátcích zde hrála Miladka Brázdová. V sobotu 17. června u nás sloužil mši svatou generální vikář Jiří Mikulášek. V současné době máme dva ministranty, Martina Gregora, ale ten chodí dost nepravidelně, a Péťu Vodičkovu, které 10. prosince udělil pan farář slavnostní požehnání.

V létě jsme se dohodli, že bychom v příštím roce provedli opravu fasády kostela a další práce s tím spojeny. Na slavnostní pouťové mši svaté byla první sbírka, vybralo se 18.062,-Kč.

Letos zde byly dvě svatby, Soni Zlevorové a Pavli Břečkové.

Na podzim v Herálci byla zahájena oprava fary.