Rok 2009

Autor: Petra Rusková

Leden pro nás nezačal příliš šťastně, neustále jsme měli problémy s plynovým topením. V únoru však přijel servisní technik ze Šumperka, který vyměnil část elektroniky a zařízení od té doby pracuje bez problémů. I když v kostele panovala velká zima, farníky to od účastí na mších neodradilo.

V postní době probíhaly pobožnosti křížové cesty, které vedla Marie Mládková st. Duben byl měsícem úklidu okolo kostela. Hrabalo se lupení a uklízelo se po škodách, které způsobil pád javoru na plot.

Při Květné neděli zpíval náš sbor pašije podle Marka. Díky pašijím jsme všichni měli možnost připomenout si utrpení ukřižování Ježíše Krista. Na Bílou sobotu měl náš sbor příležitost zazpívat si v kostele sv. Kateřiny v Herálci.

Měsíc červen a červenec byl ve znamení příprav na oslavu 75. výročí posvěcení kostela. V Hlinsku jsme nechali natiskout 270 kusů obrázků s vyobrazením Panny Marie z našeho oltáře. Dále byla zadána firmě Ing. Kučerky z Brna výroba 100kusů svícnů s motivem křižaneckého kostela. V tomto období také proběhl generální úklid kostela.

7. července oslavil otec Josef Krchňavý 60. výročí kněžského svěcení. Celou mši doprovázel náš sbor, který zazpíval písně věnované otci Josefovi. Farníci předali otci zarámovanou fotografii křižaneckého kostela a bílou kytici.

V neděli 2. srpna jsme slavili Poutní mši svatou. Součástí poutě byla výstava fotografií z historie i současnosti kostela. Poutníci měli možnost již od pátku tuto výstavu shlédnout. Zájem byl velký, největší dík ovšem patří našemu kostelníkovi Milanovi Tlustému, který celou výstavu připravil.Slavnostní mši sloužil P.David Ambrož, kněz studující v Římě, toho času trávící dovolenou na faře v Herálci. Kostel byl velmi pěkně vyzdoben, za což patří dík Janě Vodičkové, která také upekla koláčky, které se po mši rozdávaly poutníkům. Poděkování patří též Jendovi a Pavlovi Dítětovým, Luboši Urbánkovi a Matoušovi Šlosserovi z Herálce za pomoc při slavení této mše svaté. Slavnostní liturgii doprovázel zpěvem náš sbor.

Nedělní slavnost byla odpoledne zakončena koncertem sboru Vocatus Ecumenicus z Jimramova pod vedením sbormistryně Petry Budigové. V současné době je to jediný mužský komorní sbor na Vysočině. U nás vystoupilo 7 členů z 11 a čtyři jejich hosté. Celý koncert uváděl Petr Tlustý. Slavnost zaznamenával na kameru Jiří Tlustý a fotil Antonín Tlustý ml.

18. října byla slavnost posvícení, kterou již tradičně sloužil otec Vladimír spolu s pastoračním asistentem Danielem. Odpoledne se několik farníků vypravilo do Radešínské Svratky, aby se zúčastnilo slavnostního vyřazení absolventů dvouletého varhanního kurzu. Mezi nimi byla i naše varhanice Káťa Vodičková, které byla přiznána kvalifikace D. Gratulace od všech farníků.

V listopadu probíhaly bohoslužby slova, jelikož otec Josef byl nemocný, 3.11 sloužil mši s průvodem na hřbitov za všechny zemřelé a duše v očistci otec Vladimír Záleský.

7. listopadu proběhla první setkání z cyklu Kapitoly víry ve Vzdělávacím centru. Přítomen byl otec Vladimír, Daniel Blažek a katechetka Danka Strejčková, která se věnovala dětem. Zúčastnilo se 23 dospělých. Byli jsme velice rádi, že mezi nás zavítali i zástupci z evangelické církve. Další setkání se uskutečnilo v prosinci, účast byla opět velká.

24. prosince jsme slavili Slavnost Narození Páně již tradiční půlnoční mší svatou, kterou sloužil otec Vladimír spolu s asistentem Danielem. Liturgie byla doprovázena naším sborem Ticho. Sbírka během mše bude použita na opravu varhan.

Svatby: 21. února Lukáš Procházka. Pohřby: 13. května Marie Ehrenbergová z Českých Křižánek, věk 79let, 24. června Anna Polanská, věk 76 let (dlouholetá členka sboru), 9. října Matylda Ehrenbergová, věk 91 let

Na Velikonoční pondělí byla zahájena sbírka na generální opravu varhan. Potřebná částka se pohybuje mezi 120-150 000Kč.

Poděkování farníkům

Opravy kostela a úklid listí - M. a J. Tlustý, P. Mládek, L. a J. Černý, L. Zedník, M. Prosecký, M. Balabánová, S. Tlustá

Úklid kostela - rodina Mládková, V. Janebová, M. Balabánová, B. Housková, Zedníkovi, S. Tlustá

Výzdoba kostela - M. Tlustý, J. Vodičková, P. Rusková, M. Mládková, Z. Zedníková

Aktivní účast na liturgii - T. Trávníček, L. Zedník, P. Dítě, ministranti a sbor

Kostelník - M. Tlustý

Ministranti - P. Vodičková, J. Rusek

Varhanice a sbor - K. Vodičková, P. Rusková, M. Mládková, J. Vodičková, M. Dítětová, příležitostná výpomoc: P. Dítě, V. Janebová

Největší dík patří našemu duchovnímu otci Vladimírovi, který nám umožňuje konání slavností. Otci Josefovi a jáhnu Vladimírovi, že každých 14dní v jakémkoliv počasí jezdí na Křižánky a slaví s námi mše svaté.