Farní informace - rok 2011

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při vánoční sbírce na opravy kostela. Vybralo se 7.600,- Kč.

Mše svatá na Silvestra

V sobotu 31. prosince 2011, na Silvestra, bude mše svatá v 18:00 – je volný úmysl.

Svátku Svaté Rodiny

Mše svatá v pátek 30. prosince 2011 - v den svátku Svaté Rodiny bude s obnovou manželských slibů.

Poděkování za práce

Děkujeme za předvánoční výzdobu a úklid kostela a montáž tepelných zářičů do lavic.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na opravy kostela.

Vánoční zpravodajství

V následujícím odkazu je přehled informací od Milady Laštovicové k vánočním svátkům v našem herálecké kostele. Vánoce 2011 - info.

Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční

Mše svatá v neděli 25. prosince 2011 na Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční bude v 11:00 hod.

"Půlnoční"

Protože v Herálci není "půlnoční" mše svatá můžete využít tyto možnosti: lze přijet do Kláštera na mši svatou ve 21:00 hod. Do Kláštera pojede autobus tam i zpět – ze zastávky ve 20:00. Nebo můžete jet do Křižánek, kde bude mše svatá tradičně ve 24:00 hod.

Štědrý den

Na Štědrý den v sobotu 24. prosince 2011 budou poslední roráty – v 8:00. Zveme také děti, půjdeme průvodem s lucernami. Děti můžete vzít s sebou dopisy pro Pána Ježíše.

Svatá zpověď

Pokud se někdo ještě nedostal ke svaté zpovědi, může využít v neděli 18. prosince 2011 odpoledne v Klášteře od 15 hod. a nebo v úterý přede mší svatou.

Film DON BOSKO

V neděli 18. prosince 2011 opět zveme na promítání filmu. Tentokrát se to bude film DON BOSKO. Promítání bude na faře od 17:00 hod.

Intence

Intence mší svatých jsou již obsazené na celý rok. Kdo by chtěl nechat slavit mši svatou jinde, může přinést napsaný úmysl.

Knihy

V neděli 18. prosince 2011bude také možnost zakoupit dobré knihy.

Předvánoční svatou zpověď

V sobotu 17. prosince 2011 máme dopoledne předvánoční svatou zpověď: od 9 do 11 hodin. Bude zde také pan farář z Fryšavy.

Setkání mládeže

V pátek 16. prosince 2011 bude na faře společenství mládeže. Program bude asi na hodinu a půl a povede jej pan jáhen Karel. Modlitba, píseň, hra a krátké téma.

Zimní chaloupku

Děti, tým vedoucích Vás opět zve na zimní chaloupku. Pozvánky a přihlášky jsou vzadu na stolku v kostele. Jedná se o první únorový víkend.

Montáž topných těles do lavic.

V tomto týdnu se pravděpodobně začnou montovat topná tělesa do kostelních lavic.

Roráty

V sobotu 10. prosince 2011 zvu na roráty také děti s lucernami, potom bude na faře snídaně a připravená hra.

Mše svatá

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie oslavíme ve čtvrtek 8. prosince 2011 ranní mší svatou v 8:00.

Intence mší svatých

Na stolečku v kostele si prosím rozeberte rozepsané termíny mší svatých.

Zápis z farní rady - listopad 2011


Mše svaté na rok 2012

Na stolečku v kostele si můžete vzít lístky na mše svaté pro rok 2012. Vyplněné je můžete dát zase na stolek.

Setkání farní rady

Setkání farní rady bude úterý 29. listopadu 2011 v 19:00 hod. na faře.

Promítání filmu

V neděli - 27. listopadu 2011 večer v 18:00 hod. bude na faře promítání krásného italského filmu "Marie Goretti". Srdečně Vás zveme.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na opravy kostela na posvícení. Vybralo se 20.500,- Kč. Dnešní sbírku věnujeme na TV Noe.

Prodej duchovní literatury

Na první adventní neděli - 27. listopadu 2011 zde bude prodejce duchovní literatury. Koupit můžete také kalendáře a pohlednice.

Žehnání adventních věnců

Na první adventní neděli - 27. listopadu 2011 bude na začátku mše svaté žehnání adventních věnců.

Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 24. listopadu 2011 - mše svatá v Novém Městě je v 8:30 hod.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní sbírce na opravy kostela na slavnost Ježíše Krista Krále, kdy jsme slavili posvícení v Herálci.

Poděkování za práce

Děkujeme všem za pomoc při práci tento týden: na faře se udělalo mnoho práce na nové kůlně a v kostele je již dokončena zpovědní síň.

Posvícení v Herálci

V neděli 20. listopadu 2011 - na slavnost Ježíše Krista Krále neděli bude sbírka na další opravy našeho farního kostela.

Te Deum

V neděli 20. listopadu 2011 – na slavnost Ježíše Krista Krále - Vás zvu na odpolední Te Deum, při kterém nám v 16:00 hod. udělí novokněžské požehnání P. Miroslav Prajka, kaplan ve Velkém Meziříčí.

Mše svatá na státní svátek

Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 bude na Křižánkách mše svatá v 18:00 hod. s o. Pavlem Lacinou.

Promítání fotografií z farnosti

Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 je státní svátek – zvu Vás všechny na společný sváteční večer v místním kulturním domě. Budeme promítat fotky z farních akcí a výběr toho, co přinesl letošní rok. Začátek v 19:00 hod. Mohou přijít i děti – program bude asi na 2 hodiny.

Křest Ladislava Vojtěcha Laštovici

V neděli 13. listopadu 2011 po mši svaté bude křest malého Ladislava Vojtěcha Laštovici.

Křest Kateřiny a Mirka Bodlákových

V sobotu 12. listopadu bude v 16:00 hod. křest dětí Kateřiny a Mirka Bodlákových a v neděli za týden po mši svaté křest malého Ladislava Vojtěcha Laštovici.

Duchovní cvičení

Tento týden bude otec Vladimír na Velehradě na duchovních cvičeních. V úterý 8. listopadu 2011 bude mít mši svatou P. Jiří Janoušek z Fryšavy a ve středu pohřební mši svatou otec Pavel Vybíhal z Jimramova.

Kalendáře na rok 2012

Můžete si zakoupit stolní kalendáře za 50,- Kč. Podpořte stavbu nového kostela v Brně na Lesné.

Výstava o životě P. Jana Buly

Věnujte čas a pozornost výstavě o životě P. Jana Buly ve žďárské bazilice. Nyní po mši svaté si můžete zakoupit stolní kalendář o jeho životě.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. listopadu 2011 odpoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

Rozpis mší o svátcích

Na slavnost Všech svatých – v úterý 1. listopadu 2011, bude mše svatá v 19:00. Na „Dušičky“ – ve středu 2. listopadu 2011, bude mše svatá v 17:00 hod. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, vezměte s sebou svíce do průvodu. Tradiční podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci máte napsané na nástěnce.

Svatá zpověď

Zpovídání před „Dušičkami“ bude v úterý 1. listopadu 2011 od 18:30 a ve ve středu 2. listopadu 2011 od 16:30 hod.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce na misie. Vybralo se 8.200,- Kč.

Ohlášky snoubenců

Ohlášky snoubenců: dne 11. listopadu 2011 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Martin Řádek, Žďár nad Sáz. a Helena Gregorová, Herálec. Can 1053 CIC.

Změna času

Upozorňuji Vás na změnu času, která nastane příští víkend, v noci ze soboty na neděli. Ve 3:00 se posune čas na 2:00 SEČ.

Růžencovou pouť

Můžete se přihlašovat na růžencovou pouť. V sobotu 29. října 2011 se vydáme na Chlumek v Luži. Vzadu na stolku je přihlašovací arch. Autobus bude odjíždět v 8:20 ze zastávky. Bude také zastávka v Jimramově a na Vítochově.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 27. října 2011 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Moravě

Poutníci z Ochridu - Foto CD

Poutníci z Ochridu si mohou vyzvednout CD s fotkami.

Poděkování za sbírku na misie

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misie. Nyní po mši svaté můžete podpořit misie také zakoupením kalendářů a růženců.

Víkend u nás na faře

Zveme všechny naše děti na společný víkend u nás na faře. Sraz je v pátek 21. října 2011 v 18 hod na faře. V sobotu 18:00 budou mít děti v kostele růženec, připojte se k nim k modlitbě.

"Misijní neděle"

V neděli 23. října 2011 bude "Misijní neděle" – sbírka bude na misijní dílo církve. Také naše děti podpoří misie misijním jarmarkem – budou se prodávat kalendáře, pexesa, růžence, svíčky, CD s dětským sborem.

Růžencová pouť

Můžete se přihlašovat na růžencovou pouť. V sobotu 29. října 2011 se vydáme na Chlumek v Luži. Vzadu na stolku je přihlašovací arch.

Poděkování za sbírku na kněžský seminář

Děkujeme všem, kdo přispěli při dožínkové sbírce pro kněžský seminář. Jáhen Karel, když viděl kolik se sešlo věcí, tak říkal, že úplně lituje, že už není v semináři.

Poděkování otci Benediktovi

Otci převorovi Benediktovi Křižan z karmelitánského kláštera z Kostelního Vydří, děkujeme za mši svatou v neděli 16. října 2011. Přejeme mu krásnou pěší pouť Vysočinou.

Poděkování za práce v kostele

Děkujeme všem mužům i ženám za obětavou pomoc při výměně dalších dvou oken v kostele.

Zakoupení knížek po mši svaté

Příští neděli 16. října 2011 po mši svaté si můžete také zakoupit nové knižní tituly.

Růžencová pouť

Poslední sobotu v měsíci 29. října 2011 se vydáme na růžencovou pouť. Letos pojedeme na Chlumek v Luži. Můžete se přihlašovat na archu vzadu na stolku.

Pouť mládeže ke sv. Anně do Pohledu

Srdečně zvu všechny naše biřmovance a další mládež na společnou pouť mládeže ke sv. Anně do Pohledu a na sobotní výlet s táborovým ohněm a opékáním. V sobotu 15. října 2011 je sraz na vlakovém nádraží v 7:30 hod. Ostatní zvu alespoň na poutní mši svatou u sv. Anny v 9:00 hod.

Sbírka pro kněžský seminář

Ve čtvrtek 13. října 2011 tento týden se bude konat dožínková sbírka pro kněžský seminář. Budete-li moci přinést jablka, brambory, zeleninu a další dary do kuchyně, budeme velmi vděční - od 16 do 18 hodin na faře. Pán Vám odplať Vaše dary.

Sbírka naturálií na kněžský seminář

Chtěli bychom Vás požádat o případné dary naturálií – pořádáme dožínkovou sbírku pro kněžský seminář. Bude se konat ve čtvrtek 13. října 2011. Budeme vděční za brambory, ovoce, které se rychle nekazí a podobně.

Výměna dalších dvou oken v kostele

Tento týden ve čtvrtek 13. října 2011 se budou měnit další dvě okna v kostele – prosím muže o pomoc při postavení lešení a ženy o úklid kostela po ukončení prací. Děkujeme za pomoc.

Návšťeva nemocných

Na první pátek v měsíci dne 7. října 2011 odpoledne budeme navštěvovat nemocné. Pokud o někom víte, ozvěte se otci Vladimírovi.

Mše svatá s Pavlem Lacinou

V pondělí 3. října 2011 bude mše svatá místo úterka. Slavit ji bude s Vámi P. Pavel Lacina. Také na první pátek bude mše svatá.

Říjnové růžence

Začíná říjen – měsíc Panny Marie Růžencové, zvu Vás k modlitbě svatého růžence vždy přede mší svatou a také v neděli v 17:00 a ve středu v 18:00 hod. Poslední sobotu v měsíci (29. října 2011) se vydáme na tradiční růžencovou pouť.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 29. září 2011 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. (v 8:30 mše svatá).

Sv. Václav

Na slavnost sv. Václava ve středu 28. září 2011 bude mše svatá v 18:00 hod. Úterní mše svatá nebude.

Svatováclavský festival Fons

V neděli 25. září 2011 v 16:00 začne v Klášteře svatováclavský festival Fons – přehlídka chrámových sborů. Srdečně Vás zveme (v bazilice je mše svatá v 9:00 hod).

Ohlášky snoubenců

V sobotu 1. října 2011 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Jan Teplý, Herálec a Kateřina Drápelová, Jihlava (can. 1053 CIC).

Pouť ve Světnově

V neděli 25. září 2011 bude svatováclavská pouť ve Světnově v 15:00 na návsi.

Biřmování

Slavnost biřmování začne v 10:00 v sobotu 24. září 2011. Přijede otec biskup Vojtěch. Biřmovanci budou stát v hlavní lodi baziliky, kmotři k nim přistoupí po kázání až budou vyzváni. Pro rodiče nebudou rezervovaná místa, proto je třeba přijít včas. Biřmovanci mají sraz v křížové chodbě v 9:30 hod. Pro biřmovance a kmotry bude na rajském dvoře po skončení liturgie malá oslava.

Svatá zpověď všech biřmovanců

Svatá zpověď všech biřmovanců a případně kmotrů bude v pátek 23. září 2011 od 14:30 do 17:00 hod. Během té doby se sejdou všichni biřmovanci v 15:00 ke krátkému nácviku liturgie.

Adorační den v Herálci

V úterý 20. září 2011 bude adorační den. Zapisujte se prosím na rozpis k celodenní modlitbě a přijďte alespoň na chvíli během dne. Zahájíme společně v 8:30 a zakončíme adorací v 17:45.

Začátek výuky náboženství

Začátek výuky náboženství bude od pondělí 19. září 2011 v základní škole.

Křest

V neděli 18. září 2011 ve 12:30 bude na Křižánkách křest malého Šimona a Matouše Gregorových.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na církevní školy – vybralo se 8150Kč.

Odjezd na Ochrid

V neděli 11. září 2011 odpoledne budeme odjíždět na farní pouť na Ochrid. V 15:00 bude požehnání a v 15:30 odjezd z parkoviště z Kláštera.

"Klášterní noc"

Letošní "Klášterní noc" bude probíhat příští sobotu 10. září 2011. Program začne v 18:00 hod v sále Konventu – podrobné informace jsou na plakátech ve vývěsce.

Dětská svatá zpověď

Děti, začali jsme nový školní rok – proto Vás zveme na dětskou mši svatou toto úterý 6. září 2011 a předtím bude svatá zpověď pro školáky – již od 17:00 hod.

Poděkování

Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na církevní školy.

Výměna dalších dvou oken a nová zpovědnice

Do poloviny října budeme měnit další dvě okna v kostele a zpovědní místnost bude dokončena do konce září.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo vedli farní chaloupku pro děti.

Sbírka na církevní školy

V neděli 4. září 2011 bude sbírka na církevní školy. Pán Vám odplať Vaše dary.

Setkání biřmovanců

V sobotu 3. září 2011 se opět po prázdninách setkají naši biřmovanci. V 18:00 hod. na faře ve Žďáře nad Sázavou. Biřmování bude v sobotu 24. září.

Letní chaloupka

Děti, blíží se pomalu závěr prázdnin – máte ale ještě možnost prožít několik dní spolu při hrách a zajímavém společném programu na naší faře. Od dnešního večera do pátku 26. srpna 2011.

VIII. diecézní pouť rodin

V sobotu 21. srpna 2011 bude u nás již VIII. diecézní pouť rodin. Zvu srdečně Vás a můžete toto pozvání tlumočit také ostatním blízkým. Bude to krásný den s dobře připraveným programem. Otec biskup zde bude celý den. Mše svatá bude v 10:00 hod, potom půjde průvod do baziliky, kde požehná otec biskup novou kropenku.

Pouť na Ochrid

Na farní pouť na Ochrid se vydáme v neděli 11. září 2011 odpoledne, návrat v pátek 16. září večer.

Návrat mádeže a jáhna

Tento týden se vrátí mládež z Madridu a náš nový jáhen z Texasu.

Farní pouť na Ochrid

Na farní pouť na Ochrid se vydáme v neděli 11. září 2011 odpoledne, návrat v pátek 16. září 2011 večer. Navštívíme Skopje, místa kde se narodila Matka Tereza, Ochrid s hrobem sv. Klimenta a klášter sv. Nauma, kam půjdeme na pěší pouť. Jeden den pojedeme do Beratu do Albánie, kde je hrob moravského biskupa sv. Gorazda a Angelára. Stále jsou volná místa.

Křest Daniely Dítětové

v neděli 21. srpna 2011 po mši svaté bude křest malé Daniely Dítětové.

Modlitba

Pamatujte v modlitbě na mládež shromážděnou ve Španělsku – v úterý 16. srpna 2011 začínají Světové dny mládeže v Madridu.

Pozvánka

V den slavnosti – pondělí 15. srpna 2011 – bude slavit mši svatou v bazilice P. Jakub Holík z Třebíče.

Pozvánka

v neděli 14. srpna 2011 odpoledne v 16 hod. bude v bazilice ve Žďáře n/S Te Deum, potom bude na rajském dvoře žehnání nových slunečních hodin, které vytvořil pan Milivoj Husák. Obřad vykoná P. Jan Kovář z Jaroměřic n/R. Na to naváže vernisáž výstavy obrazů Milivoje Husáka v Santiniho schodišti. Pak již bude na rajském dvoře posezení u cimbálky s občerstvením. Srdečně jste všichni zváni.

Pouť v klášteře

Srdečně Vás zveme na hlavní pouť do žďárské baziliky na slavnost Panny Marie Nanebevzaté: první poutní mše svatá bude tento pátek 12. srpna 2011 v 17:15 s žehnáním květin a bylin. Hlavní poutní mše svatá bude v neděli v 9:00 hod. Zpívá Fons „Missu brevis“ Zdeňka Lukáše. Farníci od sv. Prokopa přijdou již tradičně pěším procesím, přivítáme je slavnostně vyzváněním zvonů a průvodem od klášterní brány. Odpoledne v 16:00 hod. bude Te Deum, s požehnáním slunečních hodin. Obřad vykoná P. Jan Kovář, p. farář z Jaroměřic n/Rokytnou. Na to naváže vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Milivoje Husáka v Santiniho schodišti. Poté bude na rajském dvoře posezení u cimbálky s občerstvením. Srdečně jste všichni zváni i Vaši blízcí. V den slavnosti, v pondělí 15. srpna 2011 bude slavit mši svatou v bazilice v 17:15 P. Jakub Holík, farář z farnosti sv. Prokopa v Třebíči.

Pouť na Křižánkách

v neděli 7. srpna 2011 v 11:00 bude poutní mše svatá na Křižánkách - k Panně Marii Pomocné. Srdečně všechny zveme.

Pouť na Cikháji

v neděli 31. července 2011 v 15:00 bude poutní mše svatá u kapličky sv. Anny na Cikháji.

Poděkování

Otci Davidovi Ambrožovi děkujeme za slavení mše svaté v době zástupu za otce Vladimíra.

Přání

Bratrovi jáhnovi Danielovi přejeme na dalším působišti v Příměticích u Znojma mnoho darů Ducha svatého, radost a pokoj. Děkujeme mu za dvouletou službu u nás ve farnosti.

Zástup za otce Vladimíra

Během nepřítomnosti otce Vladimíra zde bude zastupovat P. David Ambrož, který bude u nás na faře se svými přáteli. Pokud by bylo třeba zaopatřovat, můžete volat panu jáhnovi Vladimírovi a on Vám zprostředkuje službu kněze i mimo čas bohoslužeb.

13. diecézní expedici mládeže

V neděli 17. července 2011 odpoledne odjel otec Vladimír s mládeží na již 13. diecézní expedici mládeže – letos na Ukrajinu. V pondělí budou ve Lvově, potom pojedou na Volyň a Počajivskou lavru. Pak budou směřovat do Kyjeva. Další dny budou trávit v Karpatech v Podkarpatské Rusi. Naši cestu můžete sledovat v on-line reportáži na farním webu farnosti v klášteře.

Poděkování

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na opravy kostela.

Rozloučení s jáhnem Danielem

V neděli 17. července 2011 se rozloučíme s jáhnem Danielem.

Sbírka na opravy kostela

V neděli 17. července 2011 za týden bude sbírka na opravy kostela.

Mše svatá s P. Pavlem Lacinou

Mše svatá s P. Pavlem Lacinou v pondělí 11. července 2011 v 18:00 hod.

Křest Jakuba Kosiny

Po mši svaté v neděli 10. července 2011 bude křest malého Jakuba Kosiny.

Jáhenské svěcení

V sobotu 9. července 2011 bylo jáhenské svěcení br. Josef Novotný ze Žďáru n/S. 1 a také ostatní jáhni – jeden z nich br. Karel Janů z Hlinného, farnost Jámy byl ustanoven k jáhenské službě v naší farnosti.

Poděkování za dary

Otec Vladimír chce poděkovat za Vaše dary při sbírkách: při slavnosti požehnání oltáře se vybralo 22.700,- Kč. Na BÚ máme k dnešnímu dni 95.000,- Kč. Peníze budou potřeba na výměnu dalších oken a nová světla.

Jáhenské svěcení

V sobotu 9. července 2011 v 9:00 bude v Brně jáhenské svěcení. Mezi novými jáhny bude také br. Josef Novotný ze Žďáru n/S. a také náš nový jáhen, který k nám nastoupí.

Mše na sv. Cyrila a Metoděje

V úterý 5. července 2011 – na sv. Cyrila a Metoděje – bude mše svatá ráno v 8:00 hod. Mši svatou s Vámi bude slavit kněz karmelitán z Prahy Liboce, který u nás bude s mládeží na kolech. Můžete také využít CM poutí v blízkých Škrdlovicích a na Vítochově – informace jsou na vývěsce.

Odjezd na putovní tábor

Odpoledne odjíždím s naší mládeží na farní putovní tábor do slovenské části Javorníků. Vrátíme se v pátek večer.

Rozloučení s br. Danielem

S br. jáhnem Danielem se rozloučíme v neděli 17. července 2011, potom bude mít dovolenou a od 1. srpna 2011 je ustanoven jako jáhen do farního týmu Přímětice u Znojma.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. června 2011 bude v Novém Městě na Mor. pravidelná kněžská rekolekce.

Prázdniny na faře

Děti zvu Vás na prodloužený víkend na začátku prázdnin na naší faru, kde můžete být od 30. června do 3. července 2011 Přihlásit se mohou děti od 6 let. Během dne jsou vítané všechny děti...

Dětská mše svatá

V úterý nebude mše svatá – místo toho bude dětská mše svatá ve čtvrtek 30. června 2011 v 18:00 hod. na konec školního roku. Děti se mohou na prázdniny připravit svatou zpovědí. Budu zde již v 17:00 hod.

Herálecká pouť

Slavnostní mše svaté bude kostele Sv. Katřeřiny v neděli 26. června 2011 v 11:00 hod. Pouť je v rámci slavení svátku Božího Těla. Mše svatá bude obětována za farníky.

Farní pouť na Ochrid - infosetkání

V sobotu 25. června 2011 v 19:00 bude setkání těch, kdo se přihlásili na farní pouť na Ochrid. Přijít mohou také Ti, kteří se ještě rozhodují a chtějí mít více informací.

Příprava biřmovanců

Příprava biřmovanců bude také v sobotu 25. června 2011 v 18:00 hod. v křížové chodbě.

Slavnost Těla a Krve Páně

V úterý 21. června 2011 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude průvod Božího Těla k jednomu venkovnímu oltáři.

Modlitební triduum

Společenství Modlitby matek z Kláštera zve na modlitební triduum, které bude v pátek, sobotu a neděli 17. - 19. června 2011– začátek vždy v 16:00 hod. Informace jsou na vývěsce.

Setkání účastníků letošního putovního tábora

V podvečer v neděli 12. června 2011 v 17:30 bude setkání účastníků letošního putovního tábora. Sejdeme se u táboráku na loučce v zahradní kolonii pod Salvátorem. Občerstvení zajištěno.

Pouť u kapličky sv. Antonína ve Stržanově

V neděli 12. června 2011 odpoledne v 15:00 hod. je pouť u kapličky sv. Antonína ve Stržanově.

6. putovní tábor – letos Javorníky

Starší školáci a mládež se již mohou přihlašovat na 6. putovní tábor – letos Javorníky. Od 3. do 8. července. Plakátek je na vývěsce a přihlášky jsou z zákristii. Více informací ZDE.

Příprava biřmovanců

Příprava biřmovanců bude také v sobotu 11. června 2011 v 18:00 hod. na faře.

Ohlášky snoubenců

Ohlášky snoubenců: v sobotu 18. června 2011 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Josef Boháč, Herálec a Barbora Polanská, Hlinsko a ve stejný den také Karel Babák, Žďár n/Sáz. a Helena Havlíková, Herálec 499. Can 1053 CIC.

Starší školáci a mládež se již mohou přihlašovat na 6. putovní tábor – letos Javorníky. Od 4. do 8. července 2011. Plakátek je na vývěsce a přihlášky jsou z zákristii.

Požehnání nových varhan v Obyčtově

Příští neděli 5. června 2011 v 11:00 bude v Obyčtově slavnost požehnání nových varhan a ve 14:30 zazní varhanní koncert.

První svatá zpověď

První svatá zpověď dětí bude ve čtvrtek 2. června 2011 od 14:30 do 16:00 hod. Přijede také pan farář z Fryšavy. Přistoupit mohou také ostatní, včetně rodičů a kmotrů...

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v úterý 31. května 2011 večerní mší svatou.

Putovní tábor – Javorníky

Putovní tábor pro děti a mládež od 12 let bude od 4. do 8. července 2011 – Javorníky.

Pouť do Makedonie

Stále je možné se přihlašovat na farní pouť do Makedonie – od 11. do 16. září 2011 ke hrobům svatých žáků sv. Cyrila a Metoděje. Cena je 6.000,- Kč. V ceně je cesta, 3 hotelové noclehy se snídaní. Program: Ochrid, sv. Naum, Skopje, Berat, klášter Studenica.

Setkání biřmovanců

Za týden, v sobotu 28. května 2011 bude ve Žďáře první setkání těch, kdo by chtěli v září přijmout svátost biřmování a jsou již starší nebo mají rodinu a neúčastnili se tedy přípravy ostatních mladších biřmovanců. Začátek v 17:00 hod.

"Otevřených zahrad"

V klášteře ve Žďáře nad Sázavou bude víkend ve znamení "Otevřených zahrad". V sobotu 28. května i v neděli 29. května 2011 od 12 do 18 hod.

Noc kostelů

Otec biskup Vojtěch zve na program "Noc kostelů" v Brně 27. května 2011 - celý večer až do noci ve všech brněnských chrámech.

Poděkování

Děkuji všem za pomoc při organizaci slavnosti svěcení oltáře a ještě jednou také všem sponzorům a dárcům.

Posvěcení nového oltáře otcem biskupem Vojtěchem

V sobotu 21. května 2011 prožijeme velkou událost – posvěcení nového oltáře otcem biskupem Vojtěchem. Mše svatá bude v 11:00 hod. Při mši svaté bude vyvedeno ozvučení také před kostel a budou tam lavičky, kdyby se nedostali všichni dovnitř. Po mši svaté bude na farní zahradě malé pohoštění pro všechny přítomné. Přijměte pozvání na tuto oslavu. Ten den přijdou také poutníci ze Žďáru z Kláštera pěším procesím, ve kterém budou přineseny ostatky sv. Faustiny a Liberáty. Poutníci se sejdou k ranní modlitbě v 7:00 v bazilice. Při slavnostní mši svaté s posvěcením oltáře bude sbírka na opravy kostela.

Divadelní představení "David a Goliáš"

V neděli 22. května 2011 bude v kulturním domě v 15:00 divadelní představení "David a Goliáš"

Setkání našich biřmovanců

V sobotu 21. května 2011 večer v 18:00 bude další setkání našich biřmovanců.

Poděkování za práce

Děkujeme všem za pomoc tento týden: pracovalo se hlavně na faře.

Poděkování Otci Milošovi Kabrdovi

Otci Milošovi Kabrdovi děkujeme za slavení nedělní mše svaté 15. května 2011.

Pouť do Herálce

Na sobotu 21. května 2011 jsem pozval farníky z Kláštera na pěší pouť do Herálce – procesí bude vycházet ráno v 7:00 z baziliky a přenese ostatky sv. Liberáty a Faustiny.

Pouť na Zelené hoře k Sv. Janému Nepomuckému

Hlavní pouť na Zelené hoře bude za týden: první poutní mše svatá bude v sobotu 14. května 2011 v 17:00 hod (slouží P. Josef Brychta). V neděli 15. května 2011 začne poutní program ranní mší svatou v 6:00 hod. (slouží P. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou), dále v 7:30 (P. Miloš Kabrda) v 9:00 a v 10:30 (P. Jindřich Bartoš). Odpolední mši svatou slaví P. Pavel Lacina.

Křest Kristiny Gregorové

V sobotu 14. května 2011 bude v 10:00 křest malé Kristiny Gregorové.

Poděkování za pomoc

Děkujeme všem za pomoc tento týden: natírali jsme novou kůlnu, podařilo se postavit nový oltář a ambónu, zazdít novou kropenku a mnoho dalších věcí. Na kůru a pod kůrem budou nové židle místo staré lavice. Girlanda nad rámem se opraví příští sobotu. Také prosím, odneste si domácí podušky ještě dnes domů.

Humanitární sbírka šatstva

Diakonie Broumov pořádá tradiční humanitární sbírku šatstva; v sobotu 14. května 2011 od 9 do 17 hod. na žďárském vlakovém nádraží. Tam bude přistaven vagón. Informace na vývěsce.

Setkání členů pastorační a ekonomické farní rady

Setkání členů pastorační a ekonomické farní rady bude v úterý 3. května 2011v 19:00 hod.

Den Matek

Ke Dni matek bych chtěl blahopřát všem maminkám a vyprošovat jim odměnu nebeskou a tu pozemskou v podobě dobrého života jejich dětí.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 8. května 2011bude sbírka na bohoslovce. Děkujeme Vám za Vaše dary.

Koncert Magnificat

Májový koncert Magnificat bude v bazilice v neděli 8. května 2011 v 17:00 hod.

Poslední výzva

Je poslední možnost přihlašovat se na Světové setkání mládeže ve španělském Madridu.

Poděkování od charity

Děti, charita Vám děkuje za Vaše dary v postních kasičkách.

Pouť ve Slavkovicích

V neděli 1. května 2011 je pouť ve Slavkovicích – v 15:00 tam má mši svatou pan opat Marián Kosík.

Poděkování za velikonoční sbírku na opravy kostela

Pán Vám odplať Vaše dary při velikonoční sbírce na opravy opatského oltáře. Vybralo se 34.750,-Kč.

Slavnost požehnání nového oltáře

Slavnost požehnání nového oltáře podle návrhu výtvarníka Milivoje Husáka se uskuteční v sobotu 21. května 2011 v 11:00 v Herálci. Kamenný oltář s ostatky světic a rodných sester sv. Faustýny a Liberáty požehná brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Pouť ke svatému Janu Nepomuckému

Přijměte srdečné pozvání na pouť ke svatému Janu Nepomuckému, která se uskuteční ve dnech 14. až 16. května 2011 ve Žďáře nad Sázavou na Zelené hoře. Rozpisy mší naleznete zde.

Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou bude příprava na slavnost požehnání nového oltáře. Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou z Malty. Ve dnech 8. – 10. května 2011 v Herálci pod Žákovou horou Kostel sv. Kateřiny. Více informací zde.

  Program:

 • Neděle 8. května
 • - 19:00 - zahájení + svátostné požehnání
 • Pondělí 9. května
 • - 16:00 - společná modlitba,16:30 - promluva, 17:00 - mše svatá, 18:00 - příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření, modlitbě
 • Úterý 10. května
 • - 16:00 - společná modlitba, 16:30 - promluva, 17:00 - mše svatá + Te Deum

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců bude v sobotu 30. dubna 2011 v 18:00 hod.

Rekolekční mše svatá

Rekolekční mše svatá v Novém Městě na Moravě bude ve čtvrtek 28. dubna 2011 v 8:30.

Poděkování

Děkuji všem za přípravy na slavení Velikonoc: ženám za úklid a výzdobu kostela, našim jáhnům, akolytům, panu kostelníjkovi, ministrantům, lektorům, sboru a varhaníkům. Také sboru Fons za dnešní zpěv. Také bych chtěl poděkovat mužům i ženám za velikou pomoc při úpravách na farním dvoře a zavěšování obrazu.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní sbírce na opravy kostela – zbývá doplatit polovinu nového kamenného oltáře a ambóny. Oprava obrazu sv. Kateřiny se podařila, možná jen dojde k barevným úpravám ozdobné girlandy nad rámem.

Mše svaté o velikonočních svátcích

 • 21. 04. 2011 - Zelený čtvrtek - 19:00 - Poslední večeře Páně
 • 22. 04. 2011 - Velký pátek - 15:00 - den umučení Pána Ježíše Krista - přísný půst
 • 23. 04. 2011 - Bílá sobota - 19:30 - den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
 • 24. 04. 2011 - Hod Boží velikonoční - 11:00 - bude velká sbírka na opravy kostela Sv. Kateřiny v letošním roce
 • 25. 04. 2011 - Velikonoční pondělí - 11:00 - Křižánky

Adorace o Triduu

Adorace o Triduu: na Zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě do 22:00 hod., na Velký pátek u Božího hrobu do 20:00 hod a v sobotu celé dopoledne - od 9:00 do 12 hodin.

"Missa Chrismatis"

Komu to dovoluje čas, srdečně Vás zvu na mši svatou s otcem biskupem "Missa Chrismatis" na Zelený čtvrtek 21. března 2011 dopoledne, v brněnské katedrále v 10:00, kde všichni kněží obnoví své kněžské sliby.

Co se stalo s Ježíšem?

Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení Ježíše Krista. Pořádá Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou v v úterý 19. dubna 2011 ve 20:00 v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou. Akci podporují Město Žďár nad Sázavou a Ministerstvo kultury České republiky. Z Herálce odjíždí speciální autobus v 19:00 z autobusové zastávky. Více informací na www.pasijezr.cz.

Obraz Sv. Kateřiny

V úterý 19. března 2011 nám přivezou z ateliéru zrestaurovaný obraz sv. Kateřiny.

Poděkování za dar

Děkujeme heráleckým členům KDU ČSL za dar na kostel – výtěžek z plesu 21.000,-Kč. Děkuji také za pomoc při úpravách na farním dvoře.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu před Květnou nedělí, od 9:00 do 11:00 hod.

Setkání prvokomunikatů

Setkání prvokomunikatů bude v v úterý 12. dubna 2011 v 17:00 hod na faře.

Oznámení o kněžském svěcení Mgr. Daniel Blažke

Oznamujeme Vám, že dne 25. června 2011 by měl Mgr. Daniel Blažke přijmout v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení. Ohlášky před kněžským svěcením se vykonávají podle kán. 1051 CIC pro oznámení případně překážky vyššího svěcení a prosím o modlitbu.

Návrat otce Vladimíra

Otec Vladimír Záleský by se měl vrátit z dovolené v Himalájích v sobotu 9. dubna 2011

Rozpis bohoslužeb v době nepřítomnosti otce Vladimíra Záleského

 • Pondělí 21. 3. - 18:30 - Mše svatá - P. Pavel PACNER
 • Čtvrtek 24. 3. - 18:30 - Vigilie - Bohoslužba Slova - Vladimír LACINA
 • Sobota 26. 3. - 18:00 - Katecheze - biřmovanci - P. Václav SLOUK
 • Neděle 27. 3. - 11:00 - 3. neděle postní - Mše svatá - P. Václav SLOUK
 • Pondělí 28. 3. - 18:30 - Mše svatá - P. Jan PEŇÁZ
 • Pátek 1. 4. - 18:00 - První pátek - Bohoslužba Slova - Daniel BLAŽKE
 • Neděle 3. 4. - 11:00 - 4. neděle postní - Mše svatá - P. Petr NEŠPOR
 • Pondělí 4. 4. - 18:30 - Mše svatá - P. Jiří JANOUŠEK
  • Poděkování

   Děkujeme otci Petrovi Nešporovi za slavení mše svaté a Velké rytmické schole z Kláštera za zpívání při liturgii.

   Velká rytmická schola

   V neděli 3. března 2011 bude při mši svaté hrát a zpívat Velká rytmická schola.

   Mše svaté

   Mši svatou v pondělí 28. března 2011 s námi bude slavit P. Jan Peňáz, pan farář ze Křtin, v pátek 1. dubna 2011 náš otec Josef a v neděli 3. března 2011 zde bude P. Petr Nešpor z biskupství.

   Poděkování

   Děkujeme panu děkanovi, otci Václavovi Sloukovi za slavení nedělní mše svaté.

   Setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v Brně

   Před Květnou nedělí v sobotu 16. dubna 2011 se uskuteční již 21. setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v Brně. Mottem letošního setkání je Kol 2: "V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry." S mládeží pojede pan jáhen Daniel.

   Příprava biřmovanců

   Biřmovanci mají přípravu také příští sobotu 26.března 2011, všichni společně – téma: modlitba, s panem kanovníkem Václavem Sloukem – v 18:00 h. ve Žďáře n/S.

   Změna času

   Upozorňuji na změnu času: v noci ze soboty 26. března na neděli 27. března 2011 začíná letní čas. Ve 2:00 hod. ráno se posunou hodiny na 3:00 hod.

   Otec Vladimír na dovolené

   V pondělí 21. března 2011 odlétl otec Vladimír na dovolenou – pondělní mši svatou s Vámi bude slavit P. Pavel Fox Pacner, ve středu P. Jiří Janoušek, v pátek náš otec Josef a v neděli zde bude P. Václav Slouk.

   Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál biskupem

   Dne 3. března 2011 jmenoval Svatý otec Benedikt XVI. 25. biskupem královéhradeckým Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála. Nově jmenovaný biskup se narodil v roce 1958 v Hlinsku. Biskupské svěcení přijme v květnu.

   Příprava biřmovanců

   Další příprava biřmovanců bude v sobotu 19. března 2011 v 18:00 hod.

   Děkanský vzdělávací den

   V sobotu 19. března 2011 - na svátek sv. Josefa se v Novém Městě na Mor. uskuteční jako každý rok v městském kině Děkanský vzdělávací den. Začátek v 9:30 a zakončíme společnou mší svatou v 16:00 hod. Stále je možné se přihlašovat. Program bude pestrý – jsou zváni především lektoři, varhaníci, aranžérky v kostele ale také všichni, kdo se bude chtít zúčastnit. Více informací ZDE.

   Poděkování

   Děkuji choralistům Svatomichalské scholy z Brna za dnešní doprovod při liturgii.

   Otec Vladimír jede do Himalájí

   Otec Vladimír Záleský odlétá 21. března 2011 do Himalájí na dovolenou. Vrátit by se měl 9. dubna 2011. Po celou dobu dovolené budou zastupovat tito kněží: P. Petr Nešpor, P. Váslav Slouk, P. Jan Peňáz, P. Jiří Janoušek, P. Pavel Fox Pacner a také náš otec Josef. Pořad bohoslužeb bude tedy beze změn a rozpis mší svatých je na vývěsce.

   Svatomichalská schola

   V neděli 13. března 2011 bude mše svatá doprovázena zpěvy gregoriánského chorálu. Přijede Svatomichalská schola z Brna pod vedením RNDr. Josefa Gerbricha.

   Modlitební novéna

   Modlitební novénu k Roku křtu se budeme modlit od 2. do 10. dubna 2011 společně. Kdo se chce, může si zakoupit brožurky s touto novénou od Prof. Petra Piťhy i jako průvodce postní dobou.

   Křížové cesty

   Křížové cesty budou vždy v pátek a v neděli v 18:00 hod.

   Popeleční středa

   Popeleční středa 9. března 2011 je den přísného postu – večer v 19:00 hod. se bude udělovat popelec, zahajujeme postní období a také Rok křtu.

   Poděkování za sbírku

   Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce „Svatopetrský haléř“ minulou neděli. Vybralo se 7.400,-Kč.

   Svěcení nového oltáře

   Slavnost svěcení nového oltáře bude v sobotu 21. května 2011 v 11:00 hod. s otcem biskupem Vojtěchem.

   Farní pouť 2011 - Makedonie

   Letošní farní pouť bude, dá-li Pán, v září: od neděle 11. září 2011 do pátku 16. září 2011 Cílem bude Ochrid v Makedonii a hroby svatých žáků Cyrila a Metoděje. Je možné se již přihlašovat u otce Vladimíra. Více informací ZDE.

   Příprava biřmovanců

   Další příprava biřmovanců bude v sobotu 5. března 2011 v 18:00 hod.

   Setkání prvokomunikantů

   V úterý 1. března 2011 bude setkání prvokomunikantů a tentokrát budou mít setkání také jejich rodiče.

   "Svatopetrský haléř"

   Sbírka - "Svatopetrský haléř" je věnována papeži Benediktovi – používá se jako fond solidarity s chudými a postiženými. Děkujeme Vám za Vaše dary.

   Farní pouť do Makedonie

   Farní pouť bude letos od 11. do 16. září 2011 a povede na makedonský Ochrid ke hrobům žáků sv. Cyrila a Metoděje.

   Farní rada

   Dne 15. února 2011 se uskutečnilo první letošní zasedání Farní a Ekonomické rady. Dokument ke stažení ZDE.

   Děkanský vzdělávací den

   V sobotu 19. března 2011 - na svátek sv. Josefa se v Novém Městě na Mor. uskuteční jako každý rok v městském kině Děkanský vzdělávací den. Program bude pestrý – jsou zváni především lektoři, varhaníci, aranžérky v kostele ale také všichni, kdo se bude chtít zúčastnit. Více informací ZDE.

   Svatopetrský haléř

   V neděli 27. února 2011 bude sbírka Svatopetrský haléř.

   Příprava biřmovanců

   Další příprava biřmovanců bude v sobotu 19. ledna 2011 v 18:00 hod.

   Poděkování

   Velké poděkování patří všem členům divadelního spolku Trádl. Opravdu krásné představení Ester vidělo téměř 100 diváků všech věkových kategorií. Všichni byli opravdu nadšení. Budeme se těšit, že k nám divadelníci zavítají se svojí další hrou. Brzy bude na webu článek z představení.

   Setkání pastorační a ekonomické farní rady

   Setkání pastorační a ekonomické farní rady bude v úterý 15. února 2011.

   Divadlo Trádl - Ester

   Divadelní spolek TRÁDL srdečně zve na hru se zpěvy Ester v neděli 13. února 2011 v 15:00 v heráleckém kultrurním domě. Více informací zde.

   Udělovat svátost nemocných

   V úterý 8. února 2011 – budeme při mši svaté udělovat svátost nemocných. Můžete informovat starší a nemocné osoby, případně jim pomoci a přivézt je, nebo mně říci abych je navštívil.

   Svatoblažejské požehnání

   Udělování Svatoblažejského požehnání bude v pátek 4. února 2011 při dětské mši svaté v 18:00 hod.

   Víkend pro děti na faře

   Děti z naší farnosti mohou opět společně prožít příští víkend 4.-6. února 2011 na naší faře. Program začne v pátek dětskou mší svatou. Děti se mohou přihlašovat buď u Lucie nebo u Zdenky…

   Setkání prvokomunikantů

   V úterý 1. února 2011 odpoledne se poprvé setkají děti ze 3. třídy - letošní prvokomunikanti.

   Kněžská rekolekce

   Ve čtvrtek 27. ledna 2011 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. – mše svatá u sv. Kunhuty je v 8:30 hod.

   Pouť do Říma na blahořečení papeže Jana Pavla II

   Kdo by se chtěl osobně zúčastnit blahořečení papeže Jana Pavla II. dne 1. května 2011, může se připojit k pouti do Říma – informace jsou na vývěsce v kostele.

   5 let od smrti P. Stanislava Svobody

   Ve čtvrtek 20. ledna 2011 si připomene 5 let od smrti otce Stanislava Svobody. Vzpomeňte na něho v modlitbě.

  • Fotografie - P. Stanislav Svoboda * 27. října 1921 + 20. ledna 2006

  • Příprava biřmovanců

   Další příprava biřmovanců bude v sobotu 22. ledna 2011 v 18:00 hod.

   Blahořečení papeže Jana Pavla II.

   Blahořečení papeže Jana Pavla II. se uskuteční v neděli Božího milosrdenství
   1. května 2011.

   Triduum Modlitby matek

   Tento týden bude probíhat ve Žďáře – Klášteře Triduum Modlitby matek. Program začne v pátek 21. ledna 2011 v 16:00 hod. modlitbou křížové cesty. Ve stejný čas bude začínat duchovní program také v sobotu a v neděli. Kdokoliv se může připojit.

   Promítání v kulturním domě

   V pátek 14. ledna 2011 v 18:30 bude v kulturním domě společný farní večer - promítání toho, co přinesl uplynulý rok 2010.

   Katecheze pro biřmovance

   V sobotu 8. ledna 2011 večer v 18:00 hod. bude na faře katecheze pro biřmovance.

   Pohřeb pana Vlastimila Vodičky

   Na první pátek 7. ledna 2011 bude mše svatá pouze při pohřbu zesnulého pana Vlastimila Vodičky. Pohřební mše svatá začíná ve 14:00 hod. pohřbu nebude večerní mše svatá.

   Slavnost Zjevení Páně

   Slavnost Zjevení Páně oslavíme v úterý 4. ledna 2011. Při mši svaté v 18:00 hod. bude žehnání vody, křídy a kadidla.

   Expedici mládeže na Ukrajinu

   V červenci 2011 budeme pořádat diecézní expedici mládeže na Ukrajinu. Srdečně zvu naši mládež od 16. let. Je posledních 8 míst.