Farní informace - rok 2012

Bohoslužby o vánočních svátcích

24.12.2012 - Štědrý den - 08:00 - mše svatá
24.12.2012 - Štědrý den - 24:00 - "Půlnoční mše svatá" na Křižánkách
25.12.2012 - Hod Boží vánoční - 11:00 - mše svatá za farníky - Herálec
26.12.2012 - Svátek sv. Štěpána - 11:00 - mše svatá na úmysl dárce - Herálec
30.12.2012 - Svátek Svaté Rodiny - 11:00 - Za manžele a za rodiny - Herálec

Zpívání u jesliček

V den slavnosti Narození Páně v úterý 25. prosince 2012 bude otevřený kostel se zpíváním u jesliček v 17:00 hod.

Hod Boží vánoční

Na Hod Boží vánoční v úterý 25. prosince 2012 bude sbírka na opravy kostela a fary.

Půlnoční v bazilice

Na Štědrý den 24. prosince 2012 pojede tradičně autobus na "Půlnoční" mši svatou do Kláštera: 20:05 z Herálce a po mši svaté zpět.

Promítání

V neděli 23. prosince 2012 večer bude na faře další farní promítání - od 18:00 hodin – Příběh zrození.

V neděli 23. prosince 2012 od 14:00 máme zpověď v bazilice – kdo nestihl včera, může přijet.

Zimní chaloupka

Děti od 8 do 13 let se mohou stále ještě hlásit na zimní chaloupku, která se uskuteční od 31. ledna do 3. února 2013.

Předvánoční svatá zpověď

Příští sobotu 22. října 2012 dopoledne bude předvánoční svatá zpověď – od 9 do 11 hod.

Vzdělávání ve víře

V pátek 21. prosince 2012 bude další díl našeho vzdělávání ve víře. V sále obecní knihovny v 19:00 hod.

Promítání na faře

V neděli 16. prosince 2012 srdečně zveme další farní promítání - od 17:00 hod. 2. díl filmu o sv. Bakhitě

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude v sobotu 22. prosince 2012 dopoledne.

Primice Jozefa Peňáze v Jamách

V neděli 16. prosince 2012 bude kněžská primice v Jámách – ve 14:00 bude slavit mši svatou novokněz pro litoměřickou diecézi Josef Peňáz.

Modlitby matek

V sobotu 15. prosince 2012 bude v 17:00 na faře společenství Modlitby matek.

Společenství mládeže

V pátek 14. prosince 2012 bude na faře společenství mládeže – od 19:00 hod.

Zimní chaloupka

Děti od 8 do 13 let se mohou hlásit na zimní chaloupku, která se uskuteční od 31. ledna do 3. února 2013. Více informací a přihlášky jsou vzadu na stolečku... (vede mládež z Kláštera, Páša a spol.)

Bible pro chudé

Pán Vám odplať Vaše dary v kasičce, kde můžete podpořit vydání bible v národních jazycích pro chudé země.

Promítání na faře

V neděli 9. prosince 2012 srdečně zveme další farní promítání - od 17:00 hodin

Vigilie

V pátek je první pátek a zároveň bude mše svatá jako vigilie ze slavnosti Neposkvrněného početí Pany Marie. Přijede otec palotýn P. Josef Gruba.

Doplnění osvštlení

Objednali jsme zbývající osvětlení do kostela, aby bylo v hlavní lodi lépe vidět. Jsou to světla, která nám stále chyběla a do Vánoc by měla být nainstalována.

Sv. Mikuláš v Herálci

V úterý 4. prosince 2012 bude v Herálci dětská mše svatá se sv. Mikulášem – v 18:00.

Společenství mládeže

V pátek 30. listopadu 2012 v 19:00 bude na faře společenství mládeže.

Žehnání adventních věnců

Při mši svaté na 1. neděli adventní bude žehnání adventních věnců. Připravte si je do svých rodin a vezměte na nedělní bohoslužbu.

Sbírka pro Českou biblickou společnost

Od 1. neděle adventní začne adventní sbírka do kasičky pro Českou biblickou společnost – Dny bible nám každoročně dávají možnost podpořit vydání Bible pro chudé země v jejich národních jazycích.

Poslední setkání farní rady

V úterý 27. listopadu 2012 po mši svaté bude poslední setkání farní rady – protože vypršel dvouletý mandát budou na začátku nového roku opět volby nové PFR.

Herálecké posvícení

V neděli 25. listopadu 2012 je herálecké posvícení – po mši svaté bude před kostelem opět prodej knih.

Poděkování

Děkuji také mužům i ženám za pomoc při čtvrteční práci na faře.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary do kasičky na misijní traktory pro Tanzánii. Velké poděkování patří hasičům a dalším mužům, kteří věnovali generální opravě mnoho času a práce.

Vzdělávání ve víře

Vzdělávací večer s přednáškou o víře – v sále obecní knihovny v pátek 23. listopadu 2012 v 19:00 – všichni jsou srdečně zváni.

Pododěkování hasičům

Bratři hasiči, srdečně Vás zvu na žehnání tohoto krásného stroje! V sobotu 17. listopadu 2012 v 10:00 na 2. nádvoří Kláštera. Při krátké bohoslužbě Slova bude požehnán také zvon pro Tanzánii. Hudebně nás doprovodí seskupení Profesionálové. Po slavnosti bude drobné pohoštění. Rád bych s Vámi poseděl a poděkoval po odjezdu přepravního kontejneru a také po našem návratu z Afriky. Na promítání fotografií Vás i Vaše blízké osobně pozvu. Děkuji Vám za pečlivost a obětavost. Sv. Florián ať Vás chrání! P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Mše svatá na Křižánkách

Mše svatá na Křižánkách s nedělní platností bude v sobotu 17. listopadu 2012 v 18:00. Všechny srdečně zveme.

Prodej CD a DVD

V zákristii si můžete zakoupit CD a DVD z celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou a také CD z pohřbu pana faráře Josefa Krchňavého.

Poděkování za práce

Děkuji také mužům i skautům, kteří pomohli s bouráním staré předsíně fary. Tento týden v úterý se začne stavět nové zádveří.

Misijní traktory a zvon

Děkuji Vám za Vaše dary do kasičky na misijní traktory pro Tanzánii a srdečně Vás zvu na malou slavnost v sobotu 17. listopadu 2012 v 10:00 hod. – požehnání opraveného traktoru a zvonu pro farnost Mpanga. Na 2. nádvoří Kláštera před bazilikou. Velké poděkování patří hasičům a dalším mužům, kteří věnují generální opravě mnoho času a práce.

Vzdělávání ve víře

Vzdělávací večer s přednáškou o víře – v sále obecní knihovny v pátek 23. listopadu 2012 v 19:00 – všichni jsou srdečně zváni.

Společenství mládeže

V pátek 16. října 2012 v 19:00 bude na faře společenství mládeže s jáhnem Jiřím.

Poděkování za dary

Děkuji Vám za každý drobný dar na misijní traktory pro Tanzánii.

Rok víry - vzdělávání ve víře

Připomínáme, že při příležitosti Roku víry, začnou pravidelná měsíční setkání - vzdělávání ve víře - v sále obecní knihovny. Poprvé v pátek 23. listopadu 2012 v 19:00 hod. v sále obecní knihovny

Sbírka na traktory

Během listopadu bude sbírka do kasičky – kdo by chtěl přispět na misijní traktor pro Tanzánii – Pán Vám odplať Vaše dary.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce na misie. Vybralo se 12.200,- Kč.

Prodej duchovní literatury

Příští 46. neděli přijede prodejce duchovní literatury br. Josef Novák s nabídkou knižních titulů a kalendářů. Po mši sv. před kostelem.

Mše svatá na Slavnost všech svatých a na Dušičky

O slavnosti Všech svatých ve čtvrtek 2. listopadu 2012 bude mše svatá v 19:00 a na Dušičky bude v 17:00 hod. Vezměte si svíce v kalíšku k průvodu na hřbitov. Zpovídat se bude ve čtvrtek i v pátek přede mší svatou.

Mše svatá na Křižánkách

Mše svatá s nedělní platností v sobotu 4. listopadu 2012 v 18:00 hod.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v sobotu 4. listopadu 2012 na faře v 19:00 hod.

Vzdělávání ve víře

Protože začal Rok víry, rád bych Vás pozval již dnes na pravidelné vzdělávání ve víře. Bude to jednou za měsíc v sále obecní knihovny. Poprvé v pátek 23. listopadu 2012 v 19:00 hod.

Změna času

Změna času bude v noci ze soboty na neděli 28. října 2012 – v noci ve 3:00 se posouvá čas zpět na 2:00.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. října 2012 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. (v 8:30).

Kurz Alfa

Kurz Alfa začne v neděli 21. října 2012 na Orlovně v ZR v 18:00 hod. Stále ještě je možné se přihlásit a přijít.

Poděkování

Děkuji Vám všem kdo jste se tento týden přišli rozloučit nebo v modlitbě vyprovázeli zemřelého otce Josefa Krchňavého. Vzadu jsou obrázky na památku. Kdo by chtěl CD s fotkami z pohřbu – může si jej v zákristii objednat.

Poděkování za sbírku na misie

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Sbírka na misie

V neděli 21. října 2012 je „misijní neděle“ – bude sbírka na misie.

Kurz Alfa

Kurz Alfa začne ve Žďáře nad Sáz. 21. října 2012. Pozvánky jsou vzadu.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v pátek 19. října 2012 na faře v 19:00 hod.

Kolpingova rodina - 20 let trvání v ČR

V sobotu 20. října 2012 bude slavit Kolpingova rodina 20 let trvání v ČR. Mše sv. s panem kardinálem Dominikem Dukou bude v 10:00 hod v bazilice a odpoledne bude koncert Hradišťanu - v 15:00 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy kostela a děkuji také za štědré dary: ovoce, zeleninu... pro kněžský seminář.

Modlitby matek

Společenství Modlitby matek se sejde v neděli 14. října 2012 po růženci (v 17:30 h).

Kytice na pohřeb

K pohřbu nebudeme pořizovat věnce ale kdo by chtěl přispět na společnou kytici, můžete se obrátit na Marušku Teplou.

Zemřel otec Josef Krchňavý

V uplynulém týdnu – ve středu 10. října 2012 v 18:30 zemřel otec Josef Krchňavý. Pohřeb bude v bazilice ve středu 17. října 2012 v 15:30. Requiem bude sloužit náš biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Uložení do hrobu bude ve čtvrtek 18.října 2012 ve 13:00 na ústředním hřbitově v Brně.

Misijní cestu do Tanzánie - 2013 - NÁBÍDNĚTE TRAKTOR ZETOR

Připravujeme misijní cestu do Tanzánie: na přelomu ledna a února 2013 odcestuje 9 osob do nejchudší části Tanzánie. Po domluvě s místním knězem sháníme vesničanům staré české traktory - Zetory. Kdybyste věděli o možnosti výhodné koupi nebo mohl někdo sponzorsky pomoci, budeme vděční. Už se podařilo koupit jeden Zetor Super 50, opravy se ujal herálecký sbor dobrovolných hasičů. Sháníme ještě dva podobné stroje. Pokud o někom víte, dejte vědět otci Vladimírovi. Předem děkujeme.

Bohoslužba slova na Křižánkách

Bohoslužba slova na Křižánkách v neděli 14. října 2012 v 11:00.

Růžencová pouť

Na letošní růžencovou pouť se vydáme příští sobotu 13. října 2012 - můžete se v kostele vzadu na stolku přihlašovat. Cílem bude Mikulov, Šaštín – Stráže. Autobus bude odjíždět v 7:00 hod.

Sbírka naturálií pro kněžský seminář

Jako před rokem i letos pořádáme sbírku naturálií pro kněžský seminář. Dary na podporu semináře se budou odvážet ve čtvrtek 11. října 2012 v 11:00 hod. z naší herálecké fary. Kdokoliv by mohl věnovat brambory, zeleninu, zavařeniny, med..., může je přinést na faru již ve středu odpoledne nebo ve čtvrtek dopoledne do 11:30. Děkuji.

Slavnost blahořečení 14 pražských mučedníků

Jsou ještě volná místa v autobuse na slavnost blahořečení 14 pražských mučedníků, která se bude konat v sobotu 13. října 2012 v Praze. Přihlášky a informace na plakátku nebo přímo u jáhna Ladislava Kince.

Sbírka na opravy kostela

V neděli 7. října 2012 bude sbírka na opravy kostela – opravili jsme okna, a nyní je třeba aby klempíř opatřit okna měděným oplechováním. Pokud nám bude přát počasí, myslím, že by bylo nezbytné udělat do zimy také zádveří k faře, které se jinak asi rozpadne. Děkujeme Vám za každý Váš dar.

Mše s otcem palotýnem

V neděli 30. září 2012 bude mít s vámi mši svatou v Herálci otec palotýn, já budu na pouti v Radešínské Svratce.

Pouť ve Světnově

V neděli 30. září 2012 bude pouť ve Světnově. Mše svatá tam bude na návsi u křížku ve 14:00 hod.

Mše na sv. Václava

Na sv. Václava v pátek 28. září 2012 bude mše svatá v 18:00 hod. Předtím v 16:00 hod začne festival Fons. Hostovat budou 4 cizí sbory.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 27. září 2012 je kněžská rekolekce – mše svatá je v Novém Městě na Moravě v 8:30 hod.

Výuka náboženství ve školním roce 2012/2013

Výuka náboženství začne až v týdnu od 17. září. Výuka bude probíhat takto:

  • 1. třída - pondělí - 11:15 hod. - P. Vladimír Záleský
  • 2. a 3. třída - pondělí - 12:10 hod. - P. Vladimír Záleský
  • 5. třída pondělí - 12:10 hod. Jiří Brtník, jáhen
  • 6. – 9. třída - 1 x za 14 dní - 13:25 hod. - Jiří Brtník, jáhen

Adorační den

Ve čtvrtek 20. září 2012 máme v Herálci adorační den. Zahájíme společně v 8:00 ráno. Prosím, zapisujte se na rozpis aby zde stále někdo byl v kostele. Večer zakončíme adoraci v 17:00 mší svatou.

Setkání členů pastorační a ekonomické farní rady

V úterý 18. září 2012 bude setkání členů pastorační a ekonomické farní rady. Na faře v 19:00 hod.

Poděkování

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli. Na církevní školy se vybralo 8.000,- Kč.

Mše svatá

Mše svatá ve farním kostele bude místo v úterý v pondělí večer v 19:00 hod. – přijede za Vámi palotýn z Jam otec Vojtěch Zubkovič.

DVD z kněžského svěcení

Můžete si v zákristii vyzvedávat DVD z kněžského svěcení a z primice P. Josefa Novotného a také již máme DVD z primice P. Karla Janů. Cena 100,-Kč. Peníze z prodeju půjde jako dar těmto novokněžím.

Sbírka na církevní školy

V neděli 9. září 2012 dnes je sbírka na církevní školy. Děkuji Vám za Vaše dary.

Farní pouť

V neděli 9. září 2012 se vydáme na farní pouť – ve 13:15 bude požehnání a potom 14:00 odjezd do Maďarska.

Sbírka na církevní školství

V neděli 9. září 2012 bude sbírka na církevní školství.

DVD z kněžského svěcení a z primice P. Josefa Novotného

Můžete si v zákristii vyzvedávat DVD z kněžského svěcení a z primice P. Josefa Novotného. Cena 100,-Kč.

"Klášterní noc"

Srdečně Vás zvu na letošní "Klášterní noc" – příští sobotu 8. září 2012. Program začíná v konventu přednáškou Dr. Richarda Biegela. Ve 20:00 hod. bude pokračovat program v bazilice koncertem filharmonie G. Mahlera z Jihlavy spolu se smíšeným pěveckým sborem Svatopluk. Od 21:30 do 23:00 bude program na Zelené hoře.

Mše svatá na Křižánkách

Mše svatá na Křižánkách bude příští sobotu 1. září 2012 večer v 18:00 hod.

Práce na faře

Ve čtvrtek 30. srpna 2012. se celé dopoledne bude pracovat na faře a kolem kostela. Kdokoliv nám může přijít pomoci. Děkuji.

"Klášterní noc"

Program "Klášterní noc" bude letos v sobotu 8. září 2012. Program je již na nástěnce.

Tento týden se vrátí z USA náš jáhen Jiří Brtník.

Změna bohoslužeb na Křižánkách

Bratři a sestry, od září pozměníme pořad bohoslužeb na Křižánkách. Otec Josef ze zdravotních důvodů již nemůže vypomáhat – proto budou mše svaté v sobotu večer s nedělní platností – jednou za 14 dní, o liché neděli zde bude bohoslužba slova s jáhnem.

Poděkování za podporu celostátního setkání mládeže

Děkuji všem, kdo jste jakkoliv – třeba modlitbou podpořili CSM. Byl to mimořádný a požehnaný čas prožitý s 6. tisíci mladými lidmi a v sobotu s dalšími 4.000 účastníky při pouti rodin.

Volná místa na pouť

Uvolnila se nám 3 volná místa na farní pouť do maďarského poutního místa Szentkút a na Ukrajinu do Rachiva. Od 9. do 14. září 2012.

Pouť v klášteře

Příští neděli 12. srpna 2012 je hlavní pouť v Klášteře k Panně Marii Nanebevzaté. Mši svatou v 9:00 bude slavit otec Miloslav Michael FIALA, OPraem z Prahy, redaktor Českého rozhlasu, bývalý mluvčí České biskupské konference, prezident charity. Odpoledne v 16:00 bude modlitba Akatistos a vernisáž výstavy obrazů akad. malíře Jiřího Štourače.

Koncert duchovní hudby

Tlumočíme pozvání od pana faráře z Kameniček – v pondělí 13. srpna 2012 v 18:00 hod. tam bude v kostele koncert duchovní hudby. SoliDeo je vynikající soubor, který hraje starou středověkou hudbu.

Poděkování za pomoc na faře

Pan farář Vladimír děkuje všem mužům i ženám za pomoc při výměně oken v uplynulém týdnu. Vše se podařilo včas a dobře dokončit. Ve čtvrtek tento týden se bude pracovat na faře.

Mše svatá na farní zahradě

Mše svatá v úterý 31. července 2012 bude na farní zahradě. Pokud by bylo nepříznivé počasí tak v kulturním domě.

Příprava na výměnu oken

V pondělí 30. července 2012 budeme připravovat kostel na výměnu oken: sundáme obrazy křížové cesty, uklidíme soch, lavice a koberce – kdokoliv by nám mohl pomoci, prosím Vás aby přišel v 8:30 do kostela. Také v úterý kdy budeme stavět lešení a již vysazovat stará okna. Ve středu přijede firma s novými okny.

Pouť na Křižánkách

Pouť na Křižánkách bude v neděli 5. srpna 2012. Odpoledne v 16:00 hod. bude žehnání nově opravených křížů. Křižánky se v tomto roce staly na Vysočině „vesnicí roku“. Všechny srdečně zveme.

Mše svatá s P. Milošem Kabrdou

V úterý 24. července 2012 bude s Vámi slavit mši svatou otec spirituál kněžského semináře P. Miloš Kabrda.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 4. srpna 2012 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Iva Dítětová (Kocanda) a Zdeněk Šír (Svratouch). Can 1053 CIC.

Výměna oken v kostele - příprava

Blíží se výměna zbývajících starých oken v kostele: v pondělí 30. července 2012 ráno musíme odnosit obrazy, koberce, rozložit lavice a postavit lešení. V úterý bychom měli vysadit stará okna a ve středu 1. srpna 2012 přijede firma usazovat nová okna. To vše i s úklidem musíme stihnout do soboty 4. srpna 2012 kvůli svatbě.

Práce na faře

Děkujeme mužům za pomoc při práci na faře. Pokračovat se bude čtvrtek 19. července 2012.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se starali tři dny o naše děti na faře a připravovali program.

Pan farář odjíždí na expedici do Bulharska

V úterý 17. července 2012 ráno odjíždí otec Vladimír s mládeží na expedici do Bulharska. Vrátí se 26. července 2012. Celý tento týden zde bude na faře P. David Ambrož, farář v Rájci. Bude s Vámi slavit mši svatou v úterý a v příští neděli.

Křest Radka Dítě

V neděli 15. července 2012 po mši svaté bude křest – pokřtěný bude malý Radek Dítě.

Mše svatá na Křižánkách

V neděli 15. července 2012 bude mše svatá také na Křižánkách.

Prázdniny na faře

Od 12.-14. července 2012 mohou děti z naší farnosti prožít společně na naší herálecké faře. Od čtvrtka večer. Přihlašování a případné dotazy u Zdeny Gregorové a Lucky Teplé.

Novy jáhen pro naši farnost

S radostí Vám oznamuji, že bylo vysvěceno 6 nových jáhnů pro naši diecézi – jeden z nich byl ustanoven do naší farnosti. Je to Mgr. Jiří Brtník z Bílovic nad Svitavou.

Přání

Ještě jednou děkujeme P. Kájovi Janů za celoroční jáhenskou službu v našich farnostech. Přejeme mu aby v Hodoníně jako kaplan stál věrně v kněžské službě a vyprošujeme stálé požehnání.

Mše novokněží v bazilice

Příští neděli 8. července 2012 budou mít mši svatou v bazilice oba naši novokněží v 9:00. Proto bude mimořádně mše svatá v Herálci ráno v 7:00 pro ty, kdo se na primici nedostanou. Autobus do Žďáru a zpět pojede v 7:30 a bude zdarma. Potom bude v rajském dvoře přípitek.

Muzikál Gedeon

V předvečer dvojprimice bude v Klášteře představení muzikálu Gedeon - v sobotu večer v 19:00 hod. v rajském dvoře. Muzikál nacvičili studenti biskupského gymnázia.

Jáhenské svěcení

Jáhenské svěcení bude v sobotu 7. července 2012 v Brně v katedrále v 9:00. Mezi novými jáhny bude také ten, který bude ustanoven k nám.

Primiční mše svatá

Primiční mše svatá novokněze Karla bude v pátek 6. července 2012 v Jamách v 11:00 hod. na návsi. Všichni jsou srdečně zváni i na pohoštění. Autobus bude odjíždět z Herálce v 9:30 hod.

Novokněží

Novokněz P. Kája Janů byl ustanoven od 1. července 2012 kaplanem v Hodoníně a novokněz P. Josef Novotný ve farním týmu v Příměticích u Znojma.

Primiční slavnost

V neděli 1. července 2012v 15:00 hod. bude primiční slavnost novokněze P. Josefa Novotného. První mši svatou bude slavit na farských humnech. Od 14:00 hod. společná modlitba.

Sbírka na bohoslovce

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na bohoslovce v neděli 24. června 2012 – 8.020,- Kč.

Setkání poutníků

V sobotu 23. června 2012 v 17:00 se sejdou v Klášteře, v křížové chodbě poutníci přihlášení na farní pouť do Maďarska a na Ukrajinu, která se uskuteční v září.

Primice

Na všechny důležité slavnosti pojede autobus. Na kněžské svěcení v sobotu 30. června 2012 - odjezd v 6:30, na primici do Jam v pátek 6. července 2012 – odjezd v 9:30 hod. a na dvojprimici do Kláštera v neděli 8. července 2012 - 7:45 hod.

Poděkování

Děkuji všem, kdo pomohli s oslavou 60. narozenin br. jáhna Vladimíra Laciny; ženám, které upekly koláče, umývaly nádobí, mužům za pomoc, hasičům za lavičky, schole...

Křtiny

V neděli 17. června 2012 po mši svaté bude křest malých dětí: Veroniky Dvořákové a Martina Semanišina.

Poděkování

Děkujeme za pomoc při pracích na faře.

Oslava narozenin jáhna Vladimíra Laciny

V sobotu 16. června 2012 v 18:00 bude v Herálci mše svatá na poděkování za 60 roků života jáhna Vladimíra Laciny. Potom bude na farní zahradě pohoštění.

Setkání pastorační a ekonomické farní rady

Setkání pastorační a ekonomické farní rady bude v úterý 12. června 2012 v 19:00 hod. Kdokoliv může napsat postřehy k projednání.

Pouť ve Stržanově

V neděli 10. června 2012 odpoledne bude pouť ve Stržanově. Mše svatá u kaple sv. Antonína bude v 15:00 hod.

Poutní mše svatá

Letošní poutní mše svatá bude v neděli 10. června 2012 v 11:00 hod. Při této mši svaté přijmou dvě herálecké děti první svaté přijímání.

Křest Adély Schanch

V sobotu 9. června 2012 v 15:00 hod. bude křest malé Adély Schanche.

První svatou zpověď budou mít děti v pátek 8. června 2012 od 14:00 hod. Také jejich rodiče, kmotři a sourozenci mohou přistoupit ke svaté zpovědi. První svaté přijímání a současně heráleckou pouť oslavíme příští neděli.

Poslední příprava

Poslední příprava dětí na 1. svaté přijímání bude v úterý 5. června 2012 v 16:30 hod. Letos přistoupí ke stolu Páně 2 děti.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na charitu minulou neděli. Vybralo se 6.700,- Kč.

Sbírka na charitu

V neděli 27. května 2012 byla sbírka na charitu. Pán Vám odplať Vaše dary.

Volná místa na tábor

Ještě je posledních 5 volných míst na dětský farní tábor - bude od 30. července do 5. srpna 2012.

Ohlášky snoubenců

Dne 2. června 2012 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Iveta Urbánková (Herálec) a Martin Švéda (Brno). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC.

Sbírka na charitu

V neděli 27. května 2012 je sbírka na charitu. Pán Vám odplať Vaše dary.

760 let založení žďárského Kláštera

Při příležitosti výročí 760 let založení žďárského Kláštera Vás zvu na program "dny otevřených zahrad" – během příštího víkendu, s bohatým kulturním programem.

Muzikálu "Tarsan"

V rámci těchto oslav a sjezdu rodáků bude pokračovat program také v neděli 20. května 2012 – rád bych Vás po do kulturního domu, kde bude v 18:00 hod. představení muzikálu "Tarsan" – o životě sv. Pavla z Tarsu - účinkuje soubor Spojené farnosti.

Žehnáním nového obecního praporu a znaku

V sobotu 19. května 2012 odpoledne ve 14:00 hod. bude u nás v Herálci mše svatá s žehnáním nového obecního praporu a znaku.

Motorkářská pouť

V sobotu 19. května 2012 bude dopoledne "motorkářská pouť" – bohoslužba slova začne v 10:00 hod. v bazilice.

Svědectví o zázraku - MUDr. Stanislav Severa

V pátek 18. května 2012 po mši svaté u sv. Prokopa (v 18:45) bude mít svědectví o zázraku, který se stal na přímluvu sv. Zdislavy - MUDr. Stanislav Severa – mnozí víte, že to bylo zázračné uzdravení, které hrálo důležitou roli také při procesu svatořečení.

Společenství mládeže s jáhnem Karlem bude v pátek 18. května 2012 v 19:00 na faře.

Starší biřmovanci se sejdou na faře v pátek 18. května 2012 v 18:00 hod. na faře v Klášteře.

Mše svatá na Zelené hoře

Také ve středu 16. května 2012 bude poutní mše svatá na Zelené hoře - v den svátku sv. Jana Nepom. – v 17:00 hod.

koncert "Doteky strun a kouzla měchu"

V neděli 13. května 2012 Odpoledne v 17:00 hod. bude na Zelené hoře koncert "Doteky strun a kouzla měchu" – akordeon a loutna.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 8. května 2012 bude setkání prvokomunikantů - od 17:00 hod. na faře.

Katecheze pro starší biřmovance

V neděli 6. května 2012v 16:00 bude první katecheze pro starší biřmovance, kteří dosud nebyli biřmováni a chtěli by v tomto Roce biřmování svátost přijmout.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary za sbírku na opravy kostela a další účely.

Májové pobožnosti

Májová pobožnost bude vždy v neděli a ve středu v 18:00 hod. Téma: radost (promluvy Václava Renče)

Křest Šimona Štěpánka

V neděli 6. května 2012 po mši svaté bude křest Šimona Štěpánka.

Sbírka na opravy okena a na jáhna Karla

V neděli 6. května 2012 bude sbírka na nová okna – letos chceme výměnu dokončit. Polovinu sbírky věnujeme na dárek ke kněžskému svěcení.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 1. května 2012 bude setkání prvokomunikantů - od 17:00 hod. na faře.

Práce na faře

V pondělí 30. dubna 2012 se bude pracovat od 9:30 chceme pracovat na faře – bude se natírat nová kůlna a podobně. Kdo by nám chtěl přijít pomoci, budeme rádi. Mohou studenti a mládež.

Hledá se pomocník pana kostelníka

Pan Fiala je teď nemocný, jsem vděčný za jeho obětavost a pracovitost. S ohledem na jeho zdravím by bylo třeba aby měl pomocníka. Prosím, kdyby mohl někdo z mužů či žen pomoci s kostelnickou službou.

Farní duchovní obnova

Farní duchovní obnova bude tentokrát ve Žďáře nad Sázavou v pátek 11. května 2012 odpoledne a v sobotu 12. května 2012 dopoledne - s otcem Eliasem Vellou. Téma – obnova prožívání eucharistické oběti: "Čím je pro nás mše svatá". Je to před zelenohorskou poutí ale udělejte si čas a pozvěte také známé.

Karel s mládeží do Taizé

Bratr jáhen Karel s mládeží do Taizé na týdenní pobyt v komunitě bratří.

Poděkování

Děti, děkujeme Vám za postní kasičky, do kterých jste střádali po drobných na pomoc chudým lidem.

Pozor - změna termínu Prv. sv. přijímání

První svaté přijímání bude ve stejný termín jako herálecká pouť, tedy v neděli 10. června 2012

Přání k narozeninám

Ke kulatým narozeninám přejeme stálé Boží požehnání našemu ministrantovi Jiřímu Preislerovi.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v pátek 21. dubna 2012 v 19:00 hod. na faře.

Křest

V neděli 15. dubna 2012 při svaté bude křest malých dětí: Rozálie Brázdové a Tomáše Nováka a ve 13:00 hod. bude křest 12. ti letého Marina Miličeviče.

Puťák do Orlických hor

Starší školáci od 12. let se mohou přihlašovat na letní puťák do Orlických hor – ten se uskuteční od 2. do 5. července 2012.

Poděkování za dary

Na Hod Boží velikonoční byla sbírka na opravy kostela. Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce, vybralo se 22.050,- Kč.

Příprava prvokomunikantů

Příprava prvokomunikantů bude v úterý 9. dubna 2012 (až další týden) ve čtvrtek 18. dubna 2012 v 17:00hod. na faře.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 21. dubna 2012 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Petr Čejka (Herálec) a Tereza Polanská (Hlinsko). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC.

Hod Boží velikonoční

Na Hod Boží velikonoční v neděli 8. dubna 2012 bude při mši svaté v 11:00 žehnání pokrmů.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu 7. dubna 2012 bude kostel otevřený dopoledne od 10:00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně oslavíme vigílií v 18:30. Srdečně Vás zvu na tuto slavnost.

Velký pátek

Na Velký pátek 6. dubna 2012 je den přísného postu – obřady Velkého pátku budeme slavit v 15:00 hod. Kostel bude otevřený k modlitbě u Božího hrobu. Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě – kasička.

Zelený čtvrtek

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně bude na Zelený čtvrtek 5. dubna 2012 v 19:00 hod. Po mši svaté bude soukromá adorace v Getsemanské zahradě. Dopoledne „Missa Chrismatis“ v katedrále v 9:00.

Svatá zpověď

Pokud někdo nestihl svatou zpověď v sobotu, pak je možnost v pondělí 2. dubna 2012 po celý den u svatého Prokopa nebo zde v úterý 3. dubna 2012od 16:30.

Letní chaloupka

Děti od 7. do 12. let se mohou přihlašovat na letní chaloupku, informace a přihlášky vzadu v kostele na stolečku.

Ohlášky před kněžským svěcením

Ohlášky před kněžským svěcením: ve smyslu kán. 1051 CIC oznamuji, že v sobotu 30. června 2012 má přijmout kněžské svěcení Mgr. Karel Janů. Ohlášky se vykonávají pro oznámení případné překážky svěcení a současně prosím o modlitbu za kandidáty kněžství.

Velikonoční svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude příští sobotu odpoledne od 14:30 do 17:00 hod.

Ratolesti na Květnou neděli

Na mši svatou na Květnou neděli 2. dubna 2012 si vezměte k požehnání ratolesti.

Setkání mládeže

Setkání mládeže s o. biskupem bude tradičně v sobotu 1. dubna 2012 před Květnou nedělí v Brně v katedrále. Mládež může jet společně s bratrem jáhnem Karlem.

Přihlášky na puťák

Mládež si může vyzvednout přihlášky na letošní puťák.

Setkání Pastorační a ekonomické farní rady

Setkání Pastorační a ekonomické farní rady bude v úterý 27. března 2012 po mši svaté.

Flora Olomouc a Svatý kopeček

Bratr jáhen Karel Vás zve na společnou cestu autobusem na Floru Olomouc spojenou s malou poutí na Svatý Kopeček. V pátek 20. dubna 2012. Cena je 200,- Kč a přihlašovat se můžete u něho.

Křest Šimona Kryštofa Vtípila

v neděli 25. března 2012 bude při mši svaté křest malého Šimona Kryštofa Vtípila.

Změnu času

Bratři a sestry, upozorňuji Vás na změnu času. Příští týden, v noci ze soboty na neděli 25. března 2012 se ve 2:00 hod. posouvá čas na 3:00 hod.

Setkání Pastorační farní

Setkání Pastorační farní rady bude v úterý 27. března po mši svaté. Pokud máte nějaké postřehy a náměty k projednání, můžete říci mně, jáhnům nebo členům PFR. Na nástěnce jsou všichni členové rady napsaní abyste si je znovu připomněli.

Příprava dětí na první svaté přijímání

V úterý 20. března 2012 v 16:30 bude další příprava dětí na první svaté přijímání.

Slavnost sv. Josefa

Slavnost sv. Josefa oslavíme v úterý 20. března 2012 při mši svaté.

Křížová cesta

V neděli 18. března 2012 v 17:00 hod. bude modlitba křížové cesty – modlitbu povede mládež z naší farnosti.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude na faře v pátek 16. března 2012 v 19:00 hod.

Puťák po Orlických horách

V zákristii je možné se přihlašovat na letní puťák po Orlických horách pro starší školáky a mládež – od 2. do 5. července. Mládež od 16. let se může přihlašovat na diecézní expedici na bulharský Pirin – od 17. do 26. července 2012 a všichni se mohou hlásit na farní pouť na maďarské poutní místo Szentkút a na Ukrajinu – od 10. do 14. září 2012.

Poděkování

Děkujeme Svatomichalské schole z Brna za chorálový doprovod dnešní liturgie.

Tanzánie - Vyprávění

Děkujeme otci Vladimírovi Záleskému a otci Janu Kotíkovi za krásné vyprávění o jejich pouti do Tanzánie, kdy vylezli na horu Kilimanžáro, navštívili safary, setkali se s biskupem, navštěvovali různé farnosti, předali fananční dary tam, kde bylo potřeba, pomáhali při vyklízení nepořádku z továrny, kde bude vybudována nová školka, atd. Sloužili několik mší svatých, na kterých v modlitbě vzpomněli také na nás. Ze srdce Vám děkujeme za vaše modlitby a jsme rádi, že jste se v pořádku vrátili.


Svatomichalská schola z Brna

V neděli 11. března 2012 bude zpívat při mši svaté gregoriánský chorál Svatomichalská schola z Brna.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání

V úterý 6. března 2012 začne příprava dětí na 1. svaté přijímání. Sejdeme se na faře v 16:30. Týká se dětí 2. tříd a prosím aby děti vždy doprovázeli rodiče.

Příprava na 1. svaté přijímání

První příprava na 1. svaté přijímání bude v úterý 6. března 2012 v 16:30 hod.

Víkend na faře

Děti z naší farnosti opět zveme na společný víkend na faře – tentokrát již od čtvrtka 1. do neděle 4. března 2012 Přihlašujte se u Zdenči Gregorové nebo u Lucky Teplé.

Kurz pastoračních pomocníků

Kurz pastoračních pomocníků bude probíhat v Novém Městě na Moravě - první, druhou a třetí sobotu v měsíci březnu. Začíná tedy v sobotu 3. března 2012. Je určen pro akolyty, pomocníky ve farnosti. Účastníci se musí předem přihlásit u svého duchovního správce.

Návštěva nemocných

Na první pátek 2. března 2012 odpoledne bude otec Vladimír navštěvovat naše nemocné.

Křížová cesta

V neděli 26. února 2012 v 17:00 hod. bude modlitba křížové cesty – také každý pátek přede mší svatou bude pobožnost křížové cesty.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra". Vybralo se 4.500,- Kč.

Celostátní Fórum mládeže

Ve čtvrtek 23. února 2012 začíná u nás ve Žďáře celostátní Fórum mládeže. Zakončeno bude mší svatou v neděli 26. února 2012 bazilice v 11:00 hod. s panem kardinálem Dominikem Dukou. Zde bude také mše svatá ve stejný čas ale přesto Vás zvu na tuto slavnost.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v pátek 24. února 2012 na faře v 19:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 23. února 2012 máme kněžskou rekolekci v Novém Městě na Mor.

Popeleční středa

Při mši svaté ve středu 22. února 2012 bude udělován popelec – začíná postní doba.

"Haléř sv. Petra"

V neděli 19. února 2012byla sbírka "Haléř sv. Petra" – každým darem podpoříme možnost, kde papež může zmírňovat utrpení a chudobu. Pán Vám odplať Vaše dary.

Návrat otce Vladimíra

Otec Vladimír Záleský by se měl vrátit z dovolené v sobotu 18. února 2012.

Mše svatá s P. MUDr. Bogdanem Sikorou

Mši svatou v pondělí 13. února 2012 s námi bude slavit P. MUDr. Bogdan Sikora, provinciál českých a moravských minoritů.

Mše svatá s P. Romanem Kubínem

Mši svatou v neděli 12. února 2012 přijede do Herálce slavit P. Roman Kubín z centra pro mládež.

Mše svatá s P. Pavlem Römerem

Mši svatou v pondělí 6. února 2012 s námi bude slavit P. Pavel Römer, pan farář ze Zvole. a v neděli za týden přijede P. Roman Kubín z centra pro mládež.

Poděkování otci Jaroslavovi Čuprovi

Děkujeme otci Jaroslavovi Čuprovi, sekretáři otce biskupa za slavení nedělní mše svaté.

Otec Vladimír jede na dovolenou v Africe

Od 1. do 18. února bude otec Vladimír na dovolené v Africe – pokusí se vylézt na Kilimanžáro. Pokud si vzpomenete v modlitbě, bude vděčný. Bohoslužby v týdnu budou – přijede vždy někdo na zástup.

Bohoslužby v zastoupení

Svátek Hromnic bude s Vámi slavit ve čtvrtek 2. února 2012 večer P. Antonín Brychta. Vezměte si s sebou svíce na posvěcení. V pátek 3. února 2012 bude v 18:00 hod. bohoslužba Slova a svatoblažejské požehnání.

Přednáška P. Jindřich Kotvrdy

V neděli 29. ledna 2012 bude mít v křížové chodbě v Klášteře přednášku P. Jindřich Kotvrda na téma: „psychoterapie nebo zpověď“ – v 18:00 hod.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v pátek 27. ledna 2012 v 19:00 hod. na faře.

Modlitební triduum společenství matek

Modlitební triduum, které pořádá společenství Modlitby matek začne v pátek 27. ledna 2012 v 16:00 v bazilice. Program bude pokračovat i v sobotu a neděli – vždy v 16:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 bude v Novém Městě na Mor. kněžská rekolekce – mši svatou máme v 8:30 hod.

Udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude letos v úterý 24. ledna 2012 při mši svaté. Prosím, nabídněte odvoz také starším a nemocným osobám a pozvěte je. Pro ty, kdo nebyli již delší čas u svátosti smíření se bude předem zpovídat.

Týden modliteb

Od 18. do 25. ledna 2012 je týden modliteb za jednotu křesťanů

Přihlášky do kněžského semináře

Přihlášky do kněžského semináře – viz dopis otce biskupa.

Farní pouť

Farní pouť bude tentokrát na maďarské mariánské poutní místo Szenkut, do ukrajinského Chustu a do rumunského kláštera Barsana – od 9. do 15. září 2012.

Týden prožitý v Taizé

Mládež se může přihlašovat na společný týden prožitý v Taizé od 22. do 29. dubna 2012. Cena je 4.000,- Kč a doprovázet bude jáhen Karel. Také na červencovou expedici do bulharských hor se již může přihlašovat mládež od 16. let. Cena je 5.000,- Kč.

Kurz pastoračních pomocníků

Kurz pastoračních pomocníků bude probíhat v Novém Městě na Moravě - první, druhou a třetí sobotu v měsíci březnu. Začíná tedy 3. března 2012. Je určen pro akolyty, pomocníky ve farnosti...

Mše svatá s P. Jiřím Janouškem

V pondělí 16. ledna 2012 bude mít u nás mši svatou P. Jiří Janoušek z Fryšavy.

Mše za p. faráře Stanislava Svobodu

Mše svatá na Křižánkách v neděli 22. ledna 2012 za p. faráře Stanislava Svobodu v 11:00 hod..

Ohlášky snoubenců

V sobotu 21. ledna 2012 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Radek Dítě, Kocanda a Helena Musilová, Laštovičky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Prosím o modlitbu za tyto snoubence.

Farní společenství na faře

V pátek 13. ledna 2012 večer v 19.00 hod. bude na faře společenství mládeže.

14. diecézní expedice

Zveme naši mládež na 14. diecézní expedici, která se bude konat od 17. do 25. července 2012. Cílem budou bulharské hory Pirin. Více informací ZDE.

Poděkování za tříkrálovou sbírku

Děkujeme našim dobrovolníkům – malým i velkým koledníkům za tříkrálovou sbírku na potřeby charity a všem dárcům za podporu.

Prohlášení neplatnosti sňatku

V určitých výjmečných případech může shledat církevní právo důvody pro prohlášení neplatnosti sňatku. Je to také případ některých našich farníků: interdiecézní soud v Olomouci jim tak umožnil přistupovat ke svátostem.