Farní informace - rok 2016

Mše svatá na Silvestra

Zvu Vás na děkovnou mši svatou na Silvestra 31. prosince 2016 V 8:00 ráno.

Program dětí a našich sborů u jesliček

V našem farním kostele v Herálci bude dnes v neděli 25. prosince 2016 v 17 hod. program dětí a našich sborů u jesliček a zítra (na sv. Štěpána) v 18:00 bude vánoční koncert sboru.

Otevřená bazilika

Na Hod Boží vánoční - 25. prosince 2016 bude otevřená bazilika i kostel sv. Jana na Zelené hoře – od 14 do 17 hod. a na sv. Štěpána na Zelené hoře také, ve stejný čas.

Poděkování

Děkuji všem kdo připravovali slavení letošních Vánoc: otci Tomášovi, jáhnovi Vladimírovi, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům a také všem kdo uklízeli a zdobili kostel. Děkuji Vám také za Vaše dary.

Sbírka na potřeby kostela

Na Hod Boží vánoční 25. prosince 2016 bude sbírka na potřeby kostela. Děkuji Vám za Vaše dary!

Autobus na "Půlnoční mší svatou"

Také letos pojede zvláštní autobus před "Půlnoční mší svatou" na Štědrý den. Kdokoli může to může zdarma využít na cestu do Kláštera i zpět. Odjezd z Herálce je ve 20:10, z Cikháje ve 20:15 a ze Světnova ve 20:20 a z Polničky ve 20:30. Nebo můžete přijet na "Půlnoční" o Křižánek ve 24:00 hod.

Předvánoční svatá zpověď

V neděli 18. prosince 2016 odpoledne od 14 do 16:30 hod. bude předvánoční svatá zpověď v bazilice. U sv. Prokopa bude svatá zpověď zítra od 9 do 12, a od 13 do mše svaté.

Předvánoční svatá zpověď v Herálci

V sobotu 17. prosince 2016 dopoledne bude předvánoční svatá zpověď. Od 9 do 11 hod.

koncert Horácké muziky

V pátek 16. prosince 2016 bude v křížové chodbě v 18:30 adventní koncert Horácké muziky.

"Slavnost světla" na Zelené hoře

V úterý 13. prosince 2016, na svátek sv. Lucie bude na Zelené hoře "Slavnost světla" – kostel i ambity budou osvětlené pouze svícemi. Začátek v 17 hod. průvodem, potom koncert v kostele – účinkuje DS Žďáráček.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při adventní sbírce do kasičky, která je určena na pomoc chudým v Tanzanii. Vybralo se kolem 5.500,- Kč.

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Mše svatá bude tento týden pouze ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17:00 hod. - na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Při této mši svaté přivítáme naše přátelé kněze z Tanzanie – otce Norberta a jeho kaplana otce Dotta.

Sbírka na pomoc kněžím v Tanzanii

Děkuji Vám za Vaše dary při dobrovolné adventní sbírce do kasičky, která je určena na pomoc kněžím v Tanzanii. Sbírka pokračuje po celý Advent.

Farní promítání a Mikuláš

Zveme Vás na neděli 4. prosince 2016 farní program v kulturním domě – v 17 hod. bude promítání z akcí, které jsme prožívali v letošním roce. Během programu přijde sv. Mikuláš navštívit naše děti a pro dospělé bude připravena ochutnávka mešního vína!

Pastýřský list otce biskupa - advent 2016

Pastýřský list otce biskupa - advent 2016 ke stažení ZDE.

Program pro všechny farníky v kulturním domě

Na neděli 4. prosince 2016 Vás zvu na společný program pro všechny farníky v kulturním domě – v 17 hod. bude promítání z toho, co jsme prožívali v letošním roce.

Mše svatá na první pátek

Na první pátek 2. prosince 2016 bude mše svatá ráno v 8:00. Pokud víte o nemocných, které je dobré navštívit v Adventu, řekněte nám. Biřmovanci se setkají v sobotu 3. prosince 2016 v 18 hodin.

"Jako bychom dnes zemřít měli" - dokument o P. Josefovi Toufarovi

Rád bych Vás upozornil na film, který bude toto úterý 29. listopadu 2016 vysílat ČT 2 ve 21:00 – "Jako bychom dnes zemřít měli" o P. Josefovi Toufarovi.

Dobrovolná sbírka pro Tanzanii

Od 1. neděle adventní bude po celý Advent dobrovolná sbírka (do kasičky) na pomoc vesnicím Mpanga a Ngalimila v Tanzanii. Příští týden u nás budou kněží z těchto farností otec Norbert a Dotto.

Sbírka pro farnosti v Tanzanii

Od neděle 27. listopadu 2016 začne adventní sbírka pro naše přátelské farnosti v Tanzanii – za 14 dní přijedou kněží Norbert a Dotto. Prosím, připojte se k dobrovolné sbírce pro chudé ve vesnici Mpanga a Ngalimila – do kasičky po celý Advent.

Adventní koncer

Příští neděli 27. listopadu 2016 - 1. adventní neděle bude adventní koncert na Zelené hoře – v 17:30 budou účinkovat dva sbory z Brna – Lumír a Novocantus.

V neděli 27. listopadu 2016 bude žehnání adventních věnců – připravte si věnec také pro Vaše rodiny a vezměte je na mši svatou.

Konec Svatého roku

V neděli 20. listopadu 2016 končí Svatý rok – také v Římě se uzavřou Svaté brány.

Koncert

V neděli 20. listopadu 2016 v 17 hod. bude v našem kostele koncert našich sborů.

Posvícení v Herálci

V neděli 20. listopadu 2016 – na slavnost Krista Krále – bude u nás v Herálci posvícení. Odpoledne bude koncert naší scholy.

Festival La Festa

V sobotu 19. listopadu 2016 bude také ve žďárském Městském divadle tradiční festival La Festa – přehlídka (nejen) žďárských farních schol a dětských sborů. Program začíná ve 14 hod.

Biřmovanci

Biřmovanci se setkají na další přípravě v sobotu 19. listopadu 2016 v 18:00 hod. v křížové chodbě.

Co dělají a nabízí Mladí lidovci?

Co dělají a nabízí Mladí lidovci? Zveme mladší generaci na diskuzi nejen o těchto otázkách s Petrem Hladíkem, náměstkem primátora Brna a zakladatelem sdružení Mladých lidovců? Diskuze se bude konat ve velkém salónku na Orlovně v pátek 18. listopadu od 19. hod.

Uzavření Svaté brány

Uzavření Svaté brány ve žďárské bazilice bude v neděli 13. listopadu 2016 odpoledne. V 15:30 bude adorace a v 16 hod. slavnostní uzavření brány, modlitba a Te Deum jako poděkování za Rok milosrdenství.

Křest malého Jana Pochopa

V neděli 13. listopadu 2016 po mši svaté bude křest malého Jana Pochopa.

Uzavření Svaté brány

Uzavření Svaté brány bude příští neděli 13. listopadu 2016. Odpoledne ten den, v 16 hod. bude společná modlitba a poděkování za Rok milosrdenství.

Plnomocné odpustky

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat – na slavnost Všech svatých při návštěvě kostela a od 1. do 8. listopadu 2016 při návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé + modlitba Páně a Vyznání víry. Obě příležitosti jsou ale spojené se třemi obvyklými podmínkami (svátost smíření a nemít zalíbení v hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).

Společenství Modlitby matek

Společenství Modlitby matek se sejde v neděli 30. října 2016 v 17 hod. na faře.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na misie – vybralo se 12.500,- Kč.

Setkání pastorační farní rady

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 25. října 2016 po večerní mši svaté.

Den modliteb za misie

V neděli 23. října 2016 je Den modliteb za misie. Děkuji všem, kdo hráli, zpívali a připravovali Misijní neděli - a Vám všem za dary při dnešní sbírce na misie.

Biřmovanci z Herálce

Z Herálce máme 4 biřmovance, rozhodli se, že se při přípravě připojí ke žďárským biřmovancům – a tak další setkání bude v sobotu 22. října 2016 v 18:00 hod. v Klášteře.

Farní chaloupka

Víkend našich dětí na faře se uskuteční od pátku 21. října do neděle 23. října 2016 – děti srdečně Vás zvu na tento Misijní víkend, přihlašujte se u Lucky Teplé nebo Zdenči Gregorové.

Setkání pastorační farní rady

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 25. října 206 po večerní mši svaté.

Růžencová pouť

V sobotu 8. října 2016 pojedeme na "Růžencovou pouť" – odjíždět budeme v 7:30 a návrat plánujeme do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Potom pojedeme do Osvětiman a půjdeme pěšky (2 km) na Horu sv. Klimenta ve Chřibech. Zastávka na malý oběd nebo kávu bude po cestě. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu v zákristii. Pouť bude určitě krásná i pro děti! Dospělí budou přispívat na autobus 200,- Kč a děti 50,-.

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října 2016 v 18 hod. Teprve začínáme, kdokoliv může přijít, včetně těch starších, kteří nebyli dosud biřmování. Přijďte se domluvit abychom o Vás věděli.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 2. října 2016 na podporu pastorace brněnské diecéze. Vybralo se 12.500,- Kč.

Růžencová pouť

V sobotu 8. října 2016 pojedeme na "Růžencovou pouť" – odjezd bude v 7:15 a návrat do 18 hod. Hlavním cílem budou Žarošice, pouť ke Svaté bráně. Můžete se přihlašovat – zapisujte se do archu vzadu na stolku.

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování bude v sobotu 8. října 2016 v 18 hod. Jsme na začátku, kdokoliv se ještě může připojit.

Dovolená

Od 1. října bude mít otec Vladimír týden dovolenou.

Poděkování za sbírku

V neděli 25. září 2016 byla sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Děkuji Vám za Vaše dary.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 25. září 2016 bude svatováclavská pouť ve Světnově. Začne ve 14 hod. modlitbou u kapličky a průvodem na náves.

Sbírka

V neděli 25. září 2016 bude sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Sbírka vyhlášená biskupem je jedním z kroků budoucího samofinancování života církve.

Zahájení přípravy na biřmování

V pátek 23. září 2016 při mši svaté v bazilice bude zahájení přípravy na biřmování – po mši svaté krátké setkání. Zvu také heráleckou mládež

Adorační den v Herálci

Adorační den v naší farnosti bude v úterý 20. září 2016. Začne mší svatou v 7:30 a zakončen bude v 18 hod.

Začátek výuky náboženství

Od pondělí 19. září 2016 začne výuka náboženství. Výuku bude mít pan kaplan Tomáš a bude probíhat v pondělí ve škole. Pro starší ročníky bude vyučování každý čtvrtek v 16 hod na faře.

První zvonění zvonů na Zelené hoře

První zvonění zvonů na Zelené hoře bude dnes v neděli 18. září 2016 v 17 hod. Začátek bude u vchodu do ambitů u schodů od Kláštera.

Návrat poutníků

Pěší poutníci se budou vracet z Říma, dá-li Pán, v pondělí 12. září 2016 večer.

Poděkování za 25 let kněžství

V úterý 13. září 2016 bude mše svatá v bazilice v 11 hod. dopoledne se spolužáky P. Vladimíra – jejich kněžský ročník společně poděkuje za 25 let kněžství.

První zvonění zvonů na Zelené hoře

První zvonění zvonů na Zelené hoře bude, dá-li Pán za týden v neděli 18. září 2016 v 17 hod.

Křest Matěje Teplého

V neděli 18. září 2016 ve 12:10 bude křest malého Matěje Teplého.

Adorační den

Adorační den v naší farnosti bude v úterý 20. září 2016.

První zvonění nových zvonů na Zelené hoře

První zvonění nových zvonů na Zelené hoře bude v neděli 18. září 2016 večer v 17 hod.

Pomoc dětem

Charita prosí o pomoc, shání se: psací stůl pro větší děti (2 ks), postele i s rošty a matracemi (popř. pouze matrace), šatní skříně či komody (na dětské oblečení). Pokud máte někdo navíc něco z těchto věcí a je to plně funkční, řekněte nám po návratu z pouti.

První setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců a začátek přípravy bude v pátek 23.9. v Klášteře, večer při mši svaté v 17:15. Tam se sejdou všichni biřmovanci a domluvíme jak budopu probíhat přípravy. Zvu mládež od 15 let a všechny, kdo dosud nebyli biřmování.

Výuka náboženství 2016/2017

Výuka náboženství bude organizována v naší farnosti podobně jako v minulém roce: vyučovat bude pan kaplan Tomáš v pondělí v 11,15 –1.+ 2. ročník a ve 12,10 – 3.+ 4.+ 5.ročník. Výuku na druhém stupni budeme mít na faře každý čtvrtek odpoledne v 16 hod. První hodina bude v pondělí 19. září 2016.

Změna

Na oba úmysly (viz úterý 6. září 2016) budeme mít mši svatou během pouti ve stejný den v klášteře Boggio Bustone.

První setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců a začátek přípravy bude v pátek 23. září v Klášteře, večer v 18 hod. Tam se sejdou všichni biřmovanci; pokud by našich biřmovanců z Herálce bylo dostatečné množství, měli by vlastní přípravu zde. Není třeba se předem přihlašovat, stačí přijet do Žďáru 23. září 2016 – mládež od 15 let a všichni, kdo dosud nebyli biřmování.

Svatební obřad

V sobotu 3. září 2016 bude svatební obřad ve 13:00 – Zuzana a Jan.

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude organizována v naší farnosti podobně jako v minulém roce: vyučovat bude pan kaplan Tomáš v pondělí 11,15 –1.+ 2. ročník a ve 12,10 – 3.+ 4.+ 5.ročník. Výuku na druhém stupni budeme mít na faře ve čtvrtek odpoledne. První hodina bude v pondělí 19. září 2016.

Diecézní pouť rodin

V sobotu 27. srpna 2016 bude diecézní pouť rodin. Začátek programu je v 9:00 na 1. nádvoří. Pouť zahájí duchovním slovem otec Petr Vrbacký, mši svatou bude mít nový pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Potom bude bohatý program až do 16 hod.

Pouť v bazilice – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V neděli 14. srpna 2016 neděli bude v bazilice hlavní pouť – slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na mši svatou v 9 hod. přijdou tradičně pěší poutníci z Herálce a od sv. Prokopa. Zveme všechny poutníky aby se připojili k pouti – odcházet se bude od našeho farního kostela ráno v 5:15. Ve Stržanově u kapličky bude občerstvení.

200. poutní program Nový Jeruzalém

V sobotu 13. srpna nebude na Zelené hoře mše svatá, protože v bazilice bude 200. poutní program Nový Jeruzalém - s novým brněnským pomocným biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. Začátek v 18 hod.

Týden pro farnost

Tento týden od pondělí 8. srpna do pátku 12. srpna 2016bude pro naši mládež pracovní program "Týden pro farnost“". Bude se uklízet a dělat mnoho důležité práce. Začínáme v 8 hod. modlitbou v bazilice a potom se bude pracovat do oběda. Zveme mládež od 15. let. Herálečtí se mohou připojit hlavně v úterý přímo zde – bude se pracovat v Herálci.

Koncert duchovní hudby

V neděli 7. srpna 2016 v 17 hod. bude v bazilice koncert duchovní hudby – účinkuje pražský sbor Gaudium. Srdečně Vás zvu.

Pouť na Křižánkách

V neděli 7. srpna 2016 bude na Křižánkách hlavní pouť, mše sv. tam bude v 11:00 hod. V Herálci ve farním kostele bude sloužit P. Miloš Kabrda.

Návrat ze SDM

Naši mladí se budou vracet ze SDM v Krakově v pondělí 1. srpna 2016 v pozdních večerních hodinách.

Kalendáře na rok 2017

Svědkové víry 20. století. Cena je 55,- Kč a zakoupením podpoříme stavbu kostela v Brně na Lesné.

Rozloučíme s otcem Tomášem Holým

V neděli 30. července 2016, při mši svaté v bazilice v 9:00 se rozloučíme s otcem Tomášem Holým, který nastupuje od 1. srpna 2016 do farnosti Náměšť nad Oslavou.

SDM v Krakově

Naši mladí odjížděli ve středu 20. července 2016 do Polské diecéze Tarnov, k nim se připojí od pondělí 25. července 2016 také ostatní – již v Krakově. SDM vyvrcholí příští sobotu 30. července 2016 Vigílií a nedělní bohoslužbou s papežem Františkem.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 24. července 2016 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15 hod. Pouť na Křižánkách bude v neděli 7. srpna.

Příjezdy/odjezdy

V pondělí 18. červnece 2016 večer se vrací otec Vladimír s mládeží z expedice z Rumunska. Naopak pan kaplan Tomáš odjíždí ve středu 20. července 2016 s účastníky Světového setkání mládeže do Krakova.

Kalendáře na rok 2017

Kalendáře na rok 2017 – Svědkové víry 20. století. Cena je 55,- Kč a zakoupením podpoříme stavbu kostela v Brně na Lesné.

Příspěvek na cestu do Krakova od farnosti

Mládež z naší farnosti přihlášená na SDM do Krakova se po mši svaté zastaví v zákristii. Dostanou od farnosti příspěvek na cestu ve výši 1000,-Kč.

Rumunsko

V neděli 10. červnece 2016 odpoledne odjíždím na týden s mládeží do Rumunska, do hor.

SDM do Krakova

Mládež z naší farnosti přihlášená na SDM do Krakova se po mši svaté v neděli za týden zastaví v zákristii.

Obec Herálec výročí 650 let

V sobotu 9. července 2016 slaví naše obec Herálec výročí 650 let první písemné zmínky. Mše svatá bude v 8 hod.

Putovní tábor v Krušných horách

Od pondělí 4. července do pátku 8. července 2016 budeme na putovním táboře v Krušných horách. Mši svatou v úterý na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v 18:00 bude mít P. Josef Novotný, který byl jmenován od 1.8. administrátorem ve farnosti Brno – sv. Augustýn.

Víkend pro děti na faře v Herálci

Děti z farnosti mohou prožít první prázdninový víkend na faře v Herálci – ten začne dětskou mší svatou ve farním lese v pátek 1. června 2016 v 18:00. Sraz bude v 17:30 u rozcestí za Vodičkovýma.

Putovní tábor do Krušných hor

V neděli 3. června 2016 odjíždíme s dětmi a mládeží na putovní tábor do Krušných hor. Pokud se bude brát z domu nějaký proviant (buchty...) pak prosím o odevzdání v křížové chodbě, po mši svaté (kolem 10 hod.). Sraz účastníků je na žďárském vlakovém nádraží v 11:00 hod.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. června 2016 budeme navštěvovat naše nemocné.

Biskupské svěcení pomocného biskupa Pavla Konzbula

Ve středu 29. června 2016 bude v Brně biskupské svěcení pomocného biskupa Pavla Konzbula – mše svatá začne ve 14 hod. na Petrově.

Víkend na faře v Herálci

Děti z farnosti mohou prožít první prázdninový víkend na faře v Herálci – začne dětskou mší svatou ve farním lese v pátek 1. července 2016 v 18:00. Odchází se od kostela v 17:20. Přihlašovat děti na farní chaloupku můžete u Lucie Teplé.

Setkání poutníků

V sobotu 25. června 2016 v 19:00 bude setkání všech přihlášených poutníků, kteří půjdou na pěší farní pouť ze Spoleta do Říma "po stopách sv. Františka" – kdyby se chtěl nějaký vážný zájemce připojit, pak může přijít také. Pouť bude od 4. do 12. září a denně ujdeme asi 28 – 30 km. Již je pouze 6 volných míst.

Setkání poutníků

V neděli 19. června 2016 v 18:00 bude v Klášteře setkání všech dětí a mládeže, kteří s námi jednou na puťák do Krušných hor. Sejdeme se před bazilikou v 18 hod.

Křest Moniky Semanišinové

V neděli 19. června 2016 bude po mši svaté křest Moniky Semanišinové.

Koncert duchovní hudby

Srdečně Vás zvu na koncert duchovní hudby, který bude v našem kostele příští sobotu 18. června 2016 v 18.00 hod. Trio Consonanza v obsazení: varhany, zpěv a hoboj předvedou skladby Antonína Dvořáka, Vivaldiho ale také čerstvého držitele Oskara Ennio Morricone. Pozvánka ZDE. Vstupné je dobrovolné.

Poděkování

Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím, kteří se zapojili do programu letošní Noci kostelů.

Kurz Přirozeného plánování rodičovství a symptotermální metody

Rád bych upozornil všechny manžele a snoubence ale i ženy a dívky na blížící se kurz Přirozeného plánování rodičovství a symptotermální metody, který se bude konat v sobotu 25. června 2016 v zasedací místnosti Oblastní charity Žďár n/S. Kurz povedou zkušení lektoři z Ligy Pár páru Anna a Karel Maříkovi. Věnujte pozornost podrobným informacím na vývěsce.

Pouť ve Stržanově

V neděli 12. června 2016 bude pouť ve Stržanově u kaple sv. Antonína. Mše svatá bude v 15:00.

Přihlášky na letní puťák k vyzvednutí

Mládež si může v zákristii vyzvednout přihlášky na letní puťák – bude od 3. do 8. července 2016 do Krušných hor. Sraz účastníků bude v neděli 19. června 2016 v 18:00. Na expedici je ještě několik volných míst.

Noc kostelů v Herálci

V pátek 10. června se i letos připojíme k Noci kostelů. Program bude ve farním kostele i na Křižánkách. Věnujte pozornost programu a pozvěte známé. Program ke stažení ZDE. Děkuji všem pořadatelům.

Přihlášky na letní puťák

Mládež si může v zákristii vyzvednout přihlášky na letní puťák – bude od 3. do 8. července 2016 do Krušných hor.

Návštěva nemocných

Na první pátek 3. června 2016 odpoledne bude P. Tomáš navštěvovat nemocné.

Informace o mši svaté

Ve čtvrtek 2. června 2016 nebude mše svatá - také adorace bude místo čtvrtka v pátek – za posvěcení kněží.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli na Charitu – vybralo se 4.400,-Kč

Májová pobožnost

V neděli 29. května 2016 odpoledne bude májová pobožnost v 17:00 hod.

Pouť v Herálci

V neděli 29. května 2016 budeme mít v Herálci hlavní pouť – přijede novokněz P. Marek Coufal.

Boží Tělo

Boží Tělo oslavíme mší svatou ve čtvrtek 6. května 2016 v 17:00 – po mši svaté bude krátký eucharistický průvod k oltáři u hlavního kříže. Děvčata se mohou připojit do průvodu jako družičky.

Májová pobožnost

V neděli 22. května 2016 odpoledne bude pobožnost.

Muzikál Gedeon

V neděli 22. května 2016 se uskuteční muzikál slavného souboru Luďka Strašáka – Gedeon. Spojené farnosti. Muzikál začne v 17 hod. v kulturním domě a všechny Vás srdečně zvu. Pozvánka ZDE.

1. svaté přijímání

V neděli 22. května 2016 bude 1. svaté přijímání – první svatá zpověď bude v pátek v 15 hod. Budeme zpovídat i s panem kaplanem, přistoupit ke svátosti smíření mohou také rodiče, kmotři nebo starší sourozenci...

Jmenování pomocného biskupa

V sobotu 21. května 016 v poledne jmenoval papež František nového pomocného biskupa pro naši diecézi Mons. Pavla Konzbula. Prosím o modlitbu za něho.

Poslední setkání našich prvokomunikantů

V úterý 17. května 2016 bude poslední setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů – v 17 hod na faře.

Žehnání zvonů na Zlené hoře

V pondělí 16. května 2016, v den svátku sv. Jana Nepom. bude mše svatá na Zelené hoře v 17:00 s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, který požehnaná nové zvony.

Májová pobožnost

V neděli 15. května 2016 odpoledne bude pobožnost.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře

pátek 13. května 2016 - 19:30 - Večer chval - modlitební program nejen pro mladé

sobota 14. května 2016 - 11:00 - mše sv. za poutníky

sobota 14. května 2016 - 16:30 - mše sv. – slouží P. Slavomír, Palotin (sbor od sv. Prokopa)

neděle 15. května 2016 - 7:30 - mše sv. – slouží P. Miloš Kabrda, spirituál

neděle 15. května 2016 - 9:00 - mše sv. – slouží P. Pavel Ambros S.J. (malá schola)

neděle 15. května 2016 - 10:30 - mše sv. – slouží P.Pavel Ambros S.J. (sbor Fons)

neděle 15. května 2016 - 14:30 - mše sv. – slouží P. Karel Janů, Slavonice (+ májová)

pondělí 16. května 2016 - 17:00 - mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem – žehnání zvonů (zpívá Campanulla, Jihlava)

Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Srdečně Vás i Vaše blízké zvu na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou. Začne v úterý 3. května 2016 v 16:30 a bude pokračovat ve středu a čtvrtek v 16 hod. Bude se jmenovat: "Na orlích křídlech" a bude na téma: osobní modlitba.

Koncert k svátku Matek

Koncert k dnešnímu svátku Matek v neděli 8. května 2016 se uskuteční v 17 hod v klášteře v sále konventu. Účinkuje Fons.

Májová pobožnost

V neděli 8. května 2016 odpoledne bude májová pobožnost.

Setkání

V neděli 1. května 2016 v 15 hod. se v Klášteře se setkají všichni přihlášení, kteří pojedou na SDM do Krakova.

Májová pobožnost

V neděli 1. května 2016 odpoledne bude první májová pobožnost.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli 24. dubna 2016 - na podporu lidí na Ukrajině postižených válkou se vybralo 7.950,- Kč

Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Farní duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou začne v úterý 3. května 2016 v 16:30 ve žďárské bazilice a bude pokračovat ve středu a čtvrtek, vždy v 16 hod.

Příprava na pěší pouť

V týdnu od pondělí 25. dubna 2016 jedeme s panem kaplanem na tři dny do Itálie připravovat pěší pouť, která bude v září. V úterý zde bude P. Vítek Fatěna z Bobrové.

Příprava na první svaté přijímání

V neděli 24. dubna 2016 bude příprava dětí, prvokomunikantů – tentokrát ale společně s dětmi v Klášteře - v 16 hod. v křížové chodbě.

Zvony

V pátek 22. dubna 2016 byly přivezeny nové zvony pro Zelenou horu. Prohlédnut si je můžete v neděli 24. dubna 2016 od 14 do 17 hod. V poutním kostele bude otevřeno a vstup je bez vstupného.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce, o kterou požádal papež František na podporu lidí na Ukrajině postižených válkou. Pán Vám odplať Vaše dary.

Pouť skautů ke Svaté bráně

V sobotu 23. dubna 2016 zde bude diecézní pouť skautů ke Svaté bráně. Skauti půjdou pěšky ze Slavkovic do baziliky. Slavnostní nástup bude v 15 hod před bazilikou a v 15:30 bude mše svatá s otcem biskupem. Kdokoliv se může připojit.

Nové zvony pro Zelenou horu

V pátek budou přivezeny nové zvony pro Zelenou horu. Prohlédnut si je můžete příští neděli 24. dubna 2016 od 14 do 16 hod., kdy bude na Zh otevřeno.

Příprava na první svaté přijímání

V úterý 19. dubna 2016 v 17 hod. bude na faře příprava na první svaté přijímání.

SDM v Krakově

Mládež se stále může přihlašovat na SDM do Krakova – do konce dubna je to se slevou a také farnost ráda přispěje na cestu. Mládež bude doprovázet pan kaplan Tomáš a palotin P. Jan David. Všichni přihlášení z Herálce a z Kláštera se sejdou v neděli 1. května 2016 v 15 hod. na přípravném setkání aby dostali podrobnější informace.

Ohlášky snoubenců

Dne 23. dubna 2016 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Ondřej Gregor a Žaneta Majorová, oba z Herálce, a dne 7. května Pavel Čejka, Herálec a Lenka Skoumalová, Polička. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Současně prosím o modlitbu za tyto snoubence.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 5. dubna 2016 v 17 hod. na faře.

Pouť ve Slavkovicích

V neděli 3. dubna 2016 – na svátek Božího milosrdenství - je hlavní pouť ve Slavkovicích. Mše svaté jsou v 10:30 a v 15 hod s emeritním pražským arcibiskupem, kard. Miloslavem Vlkem. Poutní program je od 10 do večera.

Poděkování

Děkujeme dětem za postní kasičky, které přinesly pro chudé a nemocné.

Hlas v anketě Zlatá jeřabina

Pokud byste nám chtěli dát hlas v anketě Zlatá jeřabina, možná bychom i mohli vyhrát. Odkaz pro hlasování je zde. Hlasování je do 31. března 2016. Děkujeme Vám.

 • 1) zatrhněte v sekci: Péče o kulturní dědictví
 • Žďár nad Sázavou - Obnova mobiliáře v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 • 2) zatrhněte v sekci: Kulturní aktivita
 • Slavnostní odhalení odhalení památníku sv. Zdislavy

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 1. dubna 2016 budu navštěvovat nemocné.

  Otevřeno v bazilice i na Zelené hoře

  V bazilice i na Zelené hoře bude v neděli 27. března 2016 otevřeno pro veřejnost od 14 do 16 hod.

  Poděkování

  Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce a také za velkopáteční dary do kasičky na Boží hrob v Jeruzalémě a na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Děti, postní kasičky můžete vezměte s sebou do kostela příští neděli a přineste je v obětním průvodu.

  Velikonoce 2016 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

  20. března – Květná neděle – mše sv. v 11 hod., - pří ní budou požehnány ratolesti a vyslechneme Pašije
  - zprávu o utrpení Pána Ježíše - letos podle sv. Marka
  - začátek svatého týdne

  Zástupy, které šly před i za Ježíšem, volaly: "Hosana, Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosana na výsostech!" (Mt 21,9)

  24. března – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice "odlétají zvony do Říma" a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.

  25. března – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod. zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod. bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.

  26. března – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli.

  27. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod., v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)

  28. března – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod. na Křižánkách.

  Obřady budou doprovázet herálecké sbory.

  Pašije

  Žďárské pašije budou v úterý 22. března 2016 ve 20:00 na Libušíně, více info v pozvánce ZDE. Využijte autobus. Mše svatá bude z toho důvodu v úterý již v 16 hod.

  Na Velký pátek 25. března 2016 bude dobrovolná sbírka do kasičky na Boží hrob ve Svaté zemi a velikonoční sbírka bude na potřeby farnosti – budeme opravovat staré hospodářské budovy na faře.

  Bílá sobota

  Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - sobota 26. března 2016: při Vigilii bude obnova křestních slibů. V den slavnosti bude při mši svaté v 11 hod. žehnání pokrmů.

  Adorace v Getsemanské zahradě

  Po mši svaté na Zelený čtvrtek 24. března 2016 bude otevřený kostel k soukromé adoraci v Getsemanské zahradě. Přijďte. Prosím, zapište se také do seznamu, abychom měli jistotu, že zde vždy bude někdo přítomen. To platí i o Velkém pátku a Bílé sobotě. Děkuji.

  Obnovou kněžských slibů a žehnáním svatých olejů v Brně

  Srdečně Vás zveme na mši svatou s obnovou kněžských slibů a žehnáním svatých olejů v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek 24. března 2016. Missa Chrismatis začne v 9:00 hod.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 20. března 2016 v 18 hod. bude pobožnost křížové cesty. Povedou jí děti – po křížové cestě dozdobí Svatou bránu, kterou otevřou na 2. neděli velikonoční. Děti, také postní kasičky, prosím, přineste na 2. neděli velikonoční.

  Setkání

  Setkání na které každoročně zve mládež otec biskup bude v Brně příští sobotu 19. března 2016 Letos setkání začne v 8.30 výjimečně v kostele sv. Jakuba v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách programem a mší svatou v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla. Celé setkání se ponese v duchu biblického citátu "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" (Mt 5,7).

  Předvelikonoční svatá zpověď

  V sobotu 19. března 2016 bude mše svatá v 8:00 ze slavnosti sv. Josefa a hned potom začne předvelikonoční svatá zpověď – od 9:00 do 11:00.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 15. března 2016 v 17:00 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Poděkování za sbírku

  Děkuji Vám za Vše dary při sbírce minulou neděli na SDM v Krakově. Vybralo se 10.000,- Kč.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 13. března 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Pašijové hry

  Pašijové hry ve Žďáře nad Sázavou budou letos v úterý 22. března 2016, více info v pozvánce ZDE.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 8. března 2016 v 17:00 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Sbírka

  V neděli 6. března 2016 byla na podporu Světového dne mládeže v Krakově. Děkujeme Vám za Vaše dary.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 6. března 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Sbírka na podporu Světového dne mládeže v Krakově

  V neděli 6. března 2016 bude nedělní sbírka na podporu Světového dne mládeže v Krakově. Děkujeme Vám za Vaše dary.

  Křest malé Sáry Gregorové

  Příští neděli 6. března 2016 po mši svaté bude křest malé Sáry Gregorové.

  Společná modlitba

  V pátek 4. března a sobotu 5. března 2016 se ve žďárské bazilice připojíme k modlitbě, ke které vyzval papež František v tomto Roce milosrdenství – 24 hodin pro Pána. Adorace bude celý den a celou noc z pátku na sobotu. V pátek do půlnoci a v sobotu dopoledne bude příležitost ke svaté zpovědi. V prvních lavicích u oltáře se bude topit.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 4. března 2016 odpoledne budeme navštěvovat nemocné.

  Křížová cesta

  V neděli 28. února 2016 v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

  Adorace

  Z pátku na sobotu, ze 4. na 5. března 2016 se připojíme k modlitbě, ke které vyzval papež František v Roce milosrdenství – 24 hodin pro Pána. Adorace bude celý den a celou noc.

  Setkání prvokomunikantů

  V úterý 23. února 2016 bude na faře další setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

  Pobožnost křížové cesty

  V neděli 21. února 2016 v 17 hod bude pobožnost křížové cesty.

  Stanislav Růžička

  V sobotu 13. února 2016, pokud máte zájem, můžete se zúčastnit prohlídky a vyprávění o díle architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – s panem Stanislavem Růžičkou. Sraz je ve 13 hod. v bazilice.

  Svátost nemocných

  Ve čtvrtek 11. února 2016při mši svaté se bude společně udělovat svátost nemocných. Pozvěte své blízké, případně přivezte autem starší osoby. Rádi je také navštívíme, pokud nemohou přijet.

  Popeleční středa

  V úterý 9. února 2016 nebude mše svatá – místo ní bude mše svatá na Popeleční středu 10. února 2016 v 18:00 hod.

  Návštěva nemocných

  Na první pátek 5. února 2016 budeme navštěvovat naše nemocné. Pozor, mše svatá bude ráno v 8 hod.

  Svatoblažejské požehnání

  Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve čtvrtek 4. února 2016.

  Hromnice

  Mše svatá v úterý 2. února 2016 v 18 hod. na poděkování za všechny přijaté milosti. Na oslavu Svátku Hromnic, v úterý, si přineste svíce na požehnání.

  etkání našich prvokomunikantů

  V úterý 2. února 2016 v 17 hod. bude na faře setkání našich prvokomunikantů.

  Poslední část konference pro průvodce

  V sobotu 30. ledna 2016 bude poslední část konference pro průvodce. Zveme ale také Vás na tyto přednášky: v 15:00 Prof. Kateřina Charvátová – Každodennost cisterciáckého kláštera a v 18 hod. Dr. Radka Těšínská Lomičková – znaková řeč v mnišské komunitě.

  Modlitební triduum

  V pátek 29. ledna 2016 začne v Klášteře modlitební triduum na které zve společenství Modlitby matek. Program začíná v 16:30 také v sobotu i v neděli.

  10 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobody

  Ve středu 20. ledna 2016 bylo výročí 10 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobody. Vzpomeňte v modlitbě.
  Podívejte se na stránku z historie o otci Stanislavovi v odkazu ZDE.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 23. ledna 2016 pokračuje v Klášteře konference, které se můžete zúčastnit: v 15 hod. bude přednáška Dr. Ireny Bukačové (duchovní poselství baroka) a v 18:00 Ing. František Laštovička – osobnosti žďárských opatů.

  Příprava na první svaté přijímání

  V úterý 19. ledna 2016 začne příprava na první svaté přijímání. Sraz dětí ze 2. tříd a jejich rodičů bude na faře v 17 hod.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 16. ledna 2016 začne kurz pro průvodce, kterého se můžete zúčastnit i vy. Ve třech po sobě jdoucích sobotách zde zazní přednášky významných historiků. První přednášku v 15 hod. bude mít Ing. Petr Macek, PhD. – Santini a jeho architektura a v 18 hod. Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc – Vznik a rozšíření cisterciáckého řádu.

  Krakov 2016

  Doporučuji účast na Světovém setkání mládeže v Krakově.

  Přihlášky na letní expedici

  Již je možné se také přihlašovat na letní expedici do rumunských hor Vrancea a Penteleu od 11. do 18. července 2016.

  Víkendové táboření

  Zveme mládež od 16. let na zimní víkendové táboření - z Tábora do Bechyně od 5. do 7. února 2016. Stále je možné se hlásit.

  Večer chval

  Večer chval - v sobotu 9. ledna 2016 u sv. Prokopa v 19:30 - s jáhnem Janem Špilarem.

  Přechod Lužnického údolí

  Již je možné se také přihlašovat na zimní víkendové táboření - přechod Lužnického údolí, z Tábora do Bechyně bude od 5. do 7. února 2016.

  Chaloupka

  Chaloupka pro děti od 8 do 13 let bude na Fryšavě o víkendu 29. - 31. ledna 2016 a vzadu jsou přihlášky.

  Kurz pro průvodce

  V sobotu 16. ledna 2016 začne kurz pro průvodce, kterého se můžete zúčastnit i vy. Ve třech po sobě jdoucích sobotách zde zazní přednášky významných historiků a osobností. Informace jsou na plakátě.

  Návštěva nemocných

  Návštěva nemocných bude v lednu až na druhý pátek v měsíci – tedy 8. ledna 2016.

  Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského a komorní sbor Alter ego

  V sobotu 2. ledna 2016 bude při mši svaté na Zelené hoře doprovázet liturgii smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského a komorní sbor Alter ego. Zazní Missa in D Festis Nativitatis Christi Jakuba Jana Ryby. V 16:30.

  Kniha "Bez retuše"

  Kniha "Bez retuše" je k zakoupení vždy po mši svaté v zákristii. Pojednává o osobnostech zakladatelských rodů žďárského kláštera