Farní informace - rok 2020

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 27. prosince 2020 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Otevřené kostely

Bazilika a Zelená hora, budou otevřené na Hod Boží i na Štěpána od 14 do 16 hod. Na Zelené hoře je postavený betlém a zde v bazilice bude bohoslužba slova s možností svatého přijímání.

Mše o Vánocích

Na "Půlnoční" letos nepojede autobus; stejně tak prosím, nejezděte na Křižánky. Zde ve farním kostele v Herálci bude na Štědrý den "rorátní" v 8:00 a na Hod Boží budou dvě mše sv. s otcem Jiřím Veselým v 8 hod a v 11 hod..

Poděkování skautům

Děkuji skautům našeho oddílu "Ochránci pramene" za přinesené Betlémské světlo.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše na Štědrý den online

Mše svaté na Štědrý den (ve 21:00), na Hod Boží a v neděli (v 9:00) bude přenášena z baziliky on-line na YouTube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Betlémské světlo

Betlémské světlo zde bude od příští neděle 20. prosince 2020.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 20. prosince 2020 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Svatá zpověď

Možnost přistoupit ke svátosti smíření je dnes od 14:30 do 16:00 v bazilice, a v Herálci v úterý a čtvrtek.

Adventní zastavení

V sobotu 19. prosince 2020 bude v bazilice v 18:00 Adventní zastavení se zpěvem Ireny Budweiserové a kytarovým doprovodem Jakuba Racka.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 13. prosince 2020 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Světový den památky zesnulých dětí

V neděli 13. prosince 2020 bude mše sv. v bazilice večer v 18:00 u příležitosti Světového dne památky zesnulých dětí. Součástí setkání zapalování svíček v 19 h

Svatá zpověď

Možnost přistoupit ke svátosti smíření je dnes od 15 do 16:30 v bazilice, zpovídat budu já a P. Miloš Kabrda.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 6. prosince 2020 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Návštěva nemocných

Tento týden – před prvním pátkem budu navštěvovat naše nemocné se Sv. přijímáním. Pokud je třeba navštívit někoho dlouhodobě nemocného, prosím nebojte se říci.

Intence mší svatých na příští kalendářní rok. Můžete si je zapisovat na lístky.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 29. listopadu 2020 v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Žehnání adventních věnců

Příští neděli 29. listopadu 2020 bude při obou bohoslužbách slova také žehnání adventních věnců.

Půst

Také ve středu 25. listopadu 2020 se můžeme připojit k dobrovolnému postu, jak prosil otec biskup Vojtěch – modlíme se za odvrácení pandemie a za nemocné.

Setkání biřmovanců

Příští sobotu 27. listopadu 2020 bude již opět setkání našich biřmovanců – sejdeme se v 17:00 v křížové chodbě. Těším se na setkání po delší době.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30. Na mši svatou ve všední den již může přijít 20 osob. NEBOJTE SE!

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary, které jste vložili do kasičky – v době kdy nejsou dlouhodobě nedělní sbírky je to jediný příjem farnosti.

Půst

Také ve středu 18. listopadu 2020 se můžeme připojit k dobrovolnému postu, jak prosil otec biskup Vojtěch – modlíme se za odvrácení pandemie a za nemocné.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v pondělí 16. listupadu 2020 od 19 do 21 hod. Pozor! Nebude na Zelené hoře ale v bazilice – po celou dobu příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace.

Plnomocné odpustky

Pokračuje možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci – letos po celý měsíc listopad.

Dopis biskupa Vojtěcha

Výzva k postu ve středu 11. listopadu 2020. Více informací ZDE.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary, které jste vložili do kasičky – v době kdy nejsou dlouhodobě nedělní sbírky je to jediný příjem farnosti.

Bohoslužby

Bohoslužby budou ve všední den v době epidemiologických opatření ve stejný čas – od 17:00 hod. příležitost ke svaté zpovědi a sv. přijímání a od 17:30 budu slavit mši svatou. Předtím bude v úterý růženec a ve čtvrtek adorace.

Plnomocné odpustky

Pokračuje možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci – letos po celý měsíc listopad.

Památka zemřelých:

S ohledem na probíhající pandemii, stanovil dekret Apoštolské penitenciárie, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Připomeňme si podmínky pro daný den: 1.11. při návštěvě kostela (+ modlitba Páně a Věřím v Boha) a po celý listopad při návštěvě hřbitova - pomodlit se za zesnulé a na úmysly Svatého Otce, prožít během těchto dní sv. zpověď a přijmout ten den Svaté přijímání. To vše za předpokladu, že nemáme zalíbení v hříchu. Letos dokonce i věřící v karanténě a nemocní mohou účinně pomáhat našim zemřelým – informace jsou na webu i na vývěsce.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli od 11 do 12 hod. a potom v pondělí od 15 do 16 hod a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. V pondělí bude po celou tu hodinu zpovídat otec Miloš Kabrda.

Dušičky

Také v pondělí, na Dušičky bude mše svatá přenášena on line v 17:15.

Památka zemřelých

Svatý otec rozhodl, že v letošní mimořádné situaci bude možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Kvůli pandemii je na mnoha místech světa zakázáno shromažďování většího počtu osob a mnoho lidí je v karanténě, proto Vám podrobnější informace napíši na webu.

Přání

Všem přeji pevné zdraví a vytrvalost v modlitbě, ať roste naše důvěra v Boží milost a radost ze života.

Mše svaté

Mše svatá bude ve všední den v obvyklý čas. Mše svatá není pro veřejnost ale zástupci rodiny, která má intenci, mohou přijít.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:15 a v 11:45.

Růženec

V neděli 25. října 2020 večer od 18:00 bude kostel otevřený k modlitbě růžence.

Změna času

Ze soboty 24. na neděli 25. října 2020 se mění čas: hodiny posunou ze 3:00 na 2:00.

Mše svaté v omezeném režimu

Mše svatá bude ve všední den v obvyklý čas. Zástupci rodiny, která má intenci, mohou přijít. Pokud by bylo účastníků více než 6, odeberou se ostatní na kůr.

Svaté přijímání

Ke svatému přijímání lze přistoupit v neděli v 11:00 a v 11:30.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá v 9:00 bude také příští neděli přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Modlitba růžence v kostele

V neděli 18. října 2020 večer v 18:00 bude modlitba růžence v kostele.

Nová opatření

Bratři a sestry, jak již asi víte od zítřka, pondělí 12. října 2020 se zpřísňují opatření v důsledku šíření koronaviru – na mši svaté může být pouze 10 osob. Doba je opravdu nesnadná, kdo se cítí být oslabený nebo dlouhodobě nemocný, prosím aby v následující dny zůstal doma. Pokud bude více než 10 osob, může být dalších 10 na kůru. Nedělní mše svaté v následujících dvou nedělích bude on-line jako na jaře – v 9:00 z baziliky.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

V středu 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David, Olomouc, 7. října 2020

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz, 12.3.2020)

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců proběhne normálně v sobotu 17. října 2020 v 18:00.

Nikodémova noc

V pátek 16. října 2020 bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. Tato adorace proběhne normálně, protože se tam mohou lidé prostřídat a otec Vladimír bude po celou dobu zpovídat v ambitech!

Duchovní cvičení

Pan farář Vladimír je na Svatém Hostýně, kde má duchovní cvičení pro řádové sestry.

Modlitba růžence

V neděli 11. řijna 2020 večer v 18:00 bude modlitba růžence v kostele.

Poděkování

Otci Tomášovi Maradovi děkujeme za slavení mše svaté v neděli 11. října 2020.

Opatření v kostele

Od pondělí 5. října 2020 začnou platit přísnější vládní opatření – nás v Herálci se to příliš nedotkne, jen prosím o zvýšenou ohleduplnost, používejte desinfekci rukou a roušky. Také na nezbytnou dobu omezíme zpěv. O doprovod se postará paní varhanice, případně zpěvačky. V tuto dobu je vhodnější přijímat svaté přijímání na ruku.

Návrat Otce Vladimíra

Pan farář Vladimír je již zdráv a od pondělí 5. října 2020 se vrací do služby.

Poděkování za slavení mše svaté

Otci Petrovi, spirituálovi teologického konviktu děkujeme za slavení dnešní mše svaté.

Svátek sv. Václava

V pondělí 28. září 2020 na sv. Václava bude mše svatá v 18:00 a bude ji s Vámi slavit P. Miloš Kabrda – úterní mše svatá naopak nebude.

Poděkování

Otci Jiřímu z fanosti Brno - Kohoutovice děkujeme za slavení dnešní mše svaté.

Otec Vladimír v karanténě

Pan farář Vladimír Záleský je od středy 3. září 2020 v karanténě. Kdo dostává e-mailové zprávy, tak víte, že je v pořádku a všechny pozdravuje. Přeje Vám pevné zdraví a stálé požehnání. Děkuje za pozdravy a modlitby.

Nošení roušek do kostela

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví ČR je nutné mít při bohoslužbě roušky. Děkuji za ohleduplnost.

Rozpis výuky náboženství

Výuka náboženství bude v pondělí: 1.a 2. třída v 11:15 v učebně 2. třídy, 3. - 5. třída ve 12:10 v učebně 3. třídy a druhý stupeň ve 13:00 v učebně 6. třídy.

Společenství Modlitby matek

Společenství Modlitby matek se sejde v pondělí 21. září 2020 v 18:00 hod. na faře.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 27. září 2020 neděli bude svatováclavská pouť ve Světnově – mše svatá bude ve 14:00 hod.

Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. bude ve čtvrtek 24. září 2020 - mše sv. bude v 8:30.

Poděkování za sbírku

Při sbírce na podporu Svaté země, minulou neděli se vybralo 7.900,- Kč. Děkuji Vám.

Koncert

V neděli 20. září 2020 v 17:00 bude v bazilice koncert duchovní hudby – Fons.

Křest

V neděli 20. září 2020 ve 12:30 bude křest malé Barbory Chybové.

Adorační den v Herálci

V neděli 20. září 2020 je ADORAČNÍ DEN – bude pokračovat po křtu od 13 hod do 18 hod. Zapisujte se do seznamu a přijďte k tiché modlitbě...

Mimořádná opatření od 10. září 2020

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště. Z tohoto nařízení vyplývá, že 10. září 2020 jsou povinné roušky v prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb, poutníky i turisty. Rouška se pochopitelně sundává před přijetím svatého přijímání.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v dalším týdnu, v pondělí 21. září 2020: děti 1. a 2. třídy v 11:15, 3. - 5. třída ve 12:00.

Zahájení přípravy na biřmování

V sobotu 5. září 2020 jsme zahájili přípravu na biřmování. Z 25. biřmovanců jsou dva z Herálce. Další setkání bude v sobotu 19. září 2020 v 18:00. Ještě je možné se připojit.

Poděkování

Děkuji místní organizaci KDÚ-ČSL za jejich dar na opravy farního kostela.

Sbírka na podporu Svaté zem

V neděli 13. září 2020 bude sbírka na podporu Svaté země. Je to sbírka přeložená z letošního Velkého pátku.

Požehnání do školního roku

Dětem a studentům přeji požehnaný školní a akademický rok.

Setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v sobotu 5. září 2020 v 18:00 hod. v Klášteře. Prosím aby se biřmovanci, mladší i ti starší přihlašovali u mne v zákristii. Biřmování je velká událost a může hrát ve Vašem duchovním životě velmi důležitou roli.

Poděkování za dary

Děkuji všem farníkům, kteří před časem věnovali dary na podporu Radia Proglas a TV Noe – poslal jsem vedení těchto médií dar: pro TV Noe 11.000, - Kč a pro radio Proglas 12.000,- Kč.

Svatá zpověď pro děti

Děti a školáci mohou přijít v úterý 25. srpna 2020 přede mší svatou ke svaté zpovědi.

Setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v sobotu 5. září 2020 v 18:00 hod. v Klášteře. Prosím aby se biřmovanci, mladší i ti starší přihlašovali u mne v zákristii. Biřmování je velká událost a může hrát ve Vašem duchovním životě velmi důležitou roli.

Víra a svět

Můžete to spojit s prohlídkou výstavy fotografií "Víra a svět" - bude v bazilice do 6. září 2020.

Koncert Horácké muziky

V sobotu 29. srpna 2020 v 19:00 bude v bazilice NPM koncert Horácké muziky – Pocta sv. Janu Nepomuckému. Srdečně Vás zvu.

Poděkování za ochranu

V sobotu 29. srpna 2020 při mši svaté na Zelené hoře poděkujeme za ochranu před pandemií. V 19:00 bude v bazilice koncert Horácké muziky – Pocta sv. Janu Nepomuckému.

Pozvánka na koncert

Farnost Přibyslav zve srdečně na koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou v kostele Narození sv. Jana Křtitele v pátek 28. srpna 2020. Začátek je v 19:00 hodin a vstupenky budou na místě nebo v rezervaci v přibyslavském informačním centru.

Nikodémova noc

V neděli 16. srpna 2020 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod adorace a příležitost ke svaté zpovědi. Zpovídat budu v ambitech.

Pouť v klášteře

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v bazilice v neděli v 16. srpna 2020 v 9:00. Srdečně Vás zvu na tuto mši svatou…

Ohlášky snoubenců

Dne 22. srpna 2020 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Michal Teplý a Markéta Polanská (oba z naší farnosti). Can 1053 CIC.

Pouť

Odjezd na pouť v sobotu 15. srpna 2020 na Bílou horu a do Tetína bude v 7:00 ze zastávky od Kláštera.

Poděkování

Děkujeme otci Slavomírovi za dnešní slavení mše svaté!

Příprava na biřmování

Přípravu na biřmování zahájíme v sobotu 5. září 2020.

Pozvánka do farní kavárky

Přijměte pozvání po mši svaté do farní kavárny.

Bohoslužby

Na první pátek 7. srpna 2020 bude mše svatá ráno v 8:00 – v úterý 4. srpna 2020 bude bohoslužba slova

Volná místa na pouť

Ještě jsou volná místa na sobotní pouť 15. srpna 2020 na Bílou horu a na Tetín.

Křest malého Patrika Urbánka

V neděli 2. srpna 2020 po mši svaté bude křest malého Patrika Urbánka.

Pouť na Křižánkách

Pouť na Křižánkách bude v neděli 2. srpna 2020 v 11:00 hod.

Pozvánka na farní pouť

Na farní pouť do Rožmitálu pod Třemšínem pojedeme v neděli 2. srpna 2020 odpoledne, ještě jsou asi 2 – 3 volná místa...

Oslava narozenin Otce Vladimíra

V pátek 31. července 2020 oslavíme ne příliš kulaté narozeniny Otce Vladimíra, přesto je to důvod k milému setkání a malé oslavě. Srdečně Vás zvu na páteční mši svatou a potom malé setkání na rajském dvoře. Budu vděčný za modlitbu…

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 26. července 2020 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji – mše svatá bude v sále obecního úřadu v 15 hod.

Kalendáře na rok 2020

V zákristii si můžete pořídit nový stolní kalendář na příští rok 2021 – podpoříte tím stavbu kostela v Brně na Lesné.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 21. července 2020 s Vámi bude slavit P. Miloš Kabrda – bude ráno v 8:00.

Expedice

V neděli 19. července 2020 odpoledne odjíždíme na krátkou expedici na Slovensko, do hor Poloniny – vracíme se v sobotu večer.

Farní pouť

Na farní pouť do Rožmitálu pod Třemšínem pojedeme v neděli 2. srpna 2020 odpoledne, je nás asi 30 a ještě jsou asi 2 – 3 volná místa.

Mše svatá s novoknězem

V pátek 17. července 2020 bude s námi v bazilice slavit mši svatou novokněz P. Karel Dvořák z Litomyšle a bude udělovat novokněžské požehnání.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude ve čtvrtek 16. července 2020 od 20 do 22 hod. na Zelené hoře.

Křty

Nyní po mši svaté bude křest malých dětí: Antonína Křivského a Eliáše Paseky.

Přání

Našemu pastoračnímu asistentovi, Martinovi Peňázovi přeji aby zde prožil krásný čas své cesty k povolání.

Svátek sv. Benedikta

Svátek sv. Benedikta oslavíme v pátek 10. července 2020 – je to den kdy můžeme v bazilice získat plnomocné odpustky.

Rozloučení

V pondělí 29. června 2020 jsme se rozloučili se + panem děkanem P. Janem Daňkem – vzadu jsou obrázky s prosbou o modlitbu. Rozeberte si je. Novým správcem farnosti Nové Město na Mor. se stal P. Miroslav Kulifaj.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 28. června 2020 na bohoslovce a kněžský seminář – vybralo se 7.400,- Kč.

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme liturgicky v úterý 30. června 2020 – přijede P. Miloš Kabrda.

Rozloučení s panem děkanem P. Janem Daňkem

Rozloučení s panem děkanem P. Janem: requiem, které bude sloužit v pondělí 29. června 2020 biskup Vojtěch, začne v kostele sv. Kunhůty v Novém Městě na Moravě ve 14:00 hod. Pokud se při pohřební mši svaté již nedostanete do kostela, bude zařízeno ozvučení venkovního prostoru. Mše svatá bude také přenášena on-line. Prosím, dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření a při liturgii mějte roušku. Otec Jan bude po mši svaté uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.
Parte ke stažení ZDE.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 28. června 2020 byla sbírka na bohoslovce, Pán Vám odplať Vaše dary pro kněžský seminář.

Poděkování

Děkuji panu Kalinovi za pečlivou opravu chrámových hlavních dveří.

Jáhenské a kněžské svěcení

V sobotu 23. července 2020bude v Brně jáhenské a kněžské svěcení – dá-li Pán, bude vysvěcen také náš nový jáhen.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v úterý 16. června 2020 na Zelené hoře – od 20 do 22 hod.

Herálecká pouť a první svaté přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli 14. června 2020 – bude herálecká pouť. Letos ji prožijeme s prvním svatým přijímáním našich 6. dětí. Mše svatá začíná v 11 hod.

První svatá zpověď

První svatá zpověď dětí bude v pátek 12. června 2020 v 15:30. Mohou přijít ke zpovědi i příbuzní nebo kmotři.

Boží Tělo

Pokud byste chtěli přijet na Boží Tělo do Kláštera, srdečně Vás zvu – ve čtvrtek 11. června 2020 bude mše svatá v 18:00, při ní bude požehnání nově opravení kalvárie.

Pozvánka puťák

Rád bych pozval mládež od 12. let na letošní puťák – krajem České Kanady o Kostelního Vydří. Začátek v neděli 28. června 2020 a návrat ve čtvrtek 2. července 2020.

Poděkování

Děkuji Jiřímu a Natálii za pomoc při práci na faře.

Práce na faře

Ve středu 3. června 2020 odpoledne od 13 do 15 budeme pracovat na faře s mládeží. Budeme sekat trávu a upravovat zahradu a dvůr – zvu starší děti a mládež !

První svaté přijímání

Slavnost první svaté přijímání prožijeme v den naší herálecké pouti, v neděli 14. června 2020.

Májová pobožnost

Poslední Májová pobožnost bude v neděli 31. května 2020 v 18 hod.

Pouť do Křižanova

V sobotu 30. června 2020 bude farní pouť ke sv. Zdislavě. Proto budeme slavit Vigilii svatodušní v Křižanově. Letos je výročí 800 let od narození. Mše svatá tam bude v 18:30. Pěší poutníci mají sraz v 15 hod ve Skleném n/Osl na nádraží (os. Vlak 14:32–14:50). Zpět jede vlak ve 21:00.

Výlet

V pátek 29. května 2020 chceme uspořádat výlet pro školáky, skauty i ministranty. Pojedeme na Moravu, na Pouzdřanskou step a Pálavu.

Mše svatá

V neděli 31. května 2020 bude naposledy přenos on-line: Od pondělí 25. května 2020 se opatření ještě uvolní a budeme moci slavit nedělní mši svatou v běžném režimu.

Mše svaté

V neděli 24. května 2020 bude mše svatá přenášena ještě on-line. Od 25. května se pravděpodobně opatření ještě uvolní a budeme moci slavit nedělní mši svatou v běžném režimu. Od té doby skončí naše farní přenosy on-line na farním kanále Youtube Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 21. května 2020 odpoledne chci navštívit nemocné, pokud víte o někom kdo je delší čas nemocný a nemůže přijít do kostela, můžete mi říci.

Májová pobožnost

Májová pobožnost bude dnes v 18 hod., v úterý 19. května 2020 přijede jáhen Vladimír a bude mít bohoslužbu slova. Naopak ve čtvrtek 21. května 2020 bude mše svatá, protože je slavnost Nanebevstoupení Páně.

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Svátek sv. Jana Nepomuckého oslavíme v sobotu 16. května 2020: od 15 do 17 hodin se bude zpovídat v kaplích ambitů Zelené hory - v každé kapli bude zpovědník. Kostel bude v tu dobu otevřený k modlitbě. Jediná poutní mše v 18:00 bude ještě přenášená on-line. Ten den bude po dlouhé době opět Nikodémova noc: od 20 do 22:00 hod.

Mše svatá v Herálci

Od neděle 17. května 2020 budeme opět slavit nedělní mši svatou v Herálci v 11:00 a současně budou stále ještě bohoslužby on-line na farním kanále Youtube Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 12. května 2020 v 17:00 na faře. Tedy nikoli ve středu ale již v úterý.

Účast na bohoslužbách pro 100 osob

Od 11. května 2020 dle nařízení vlády je možná účast na bohoslužbách do počtu 100 osob.

Mše svaté na Youtube

Nedělní mši sv. můžete prožívat on-line na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Poděkování za dary

Děkuji za Vaše dary do kostelní kasičky.

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti budou v neděli v 18 hod.

Mše svatá na Křižánkách

Mši svatou na Křižánkách bude slavit Otec Vladimír v sobotu 9. května 2020 v 16:00.

Svatá zpověď

V úterý 5. května 2020 od 17 do 18 hod. můžete přijít do kostela k osobní modlitbě nebo ke svaté zpovědi. Počet účastníků mše svaté je omezen na 15 osob.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 5. května 2020 v 16 hod. bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.

Mše svaté na Youtube

Nedělní mši sv. můžete prožívat on-line na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Lidé v kostele

Protože je opět možné slavit bohoslužby s účastí lidu do 15 osob, můžete přijít na mši svatou v úterý. Nedělní mše svaté budou stále přenášeny on-line ze žďárské baziliky.

Farní události

Pokud se bude i nadále bude situace s pandemií u nás zlepšovat, lze plánovat některé farní akce s výhledem do budoucna takto: v úterý 5. května 2020 v 16 hod bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů. Svatojánskou pouť na Zelené hoře bychom oslavili v pátek 15. května 2020 Večerem chval on-line a v sobotu chceme zorganizovat svatou zpověď v době velikonoční ve všech kaplích ambitů od 15 do 17 hod. Jediná poutní mše by byla v 18:00 přenášená on-line. Další plán akcí včas naplánujeme podle situace.

Otevřený kostel

Kostel bude otevřen k modlitbě: v neděli od 11 do 12 hodin a v úterý od 17 do 18 hodin. Na Křižánkách je mše svatá v sobotu od 16 hod.

Mše svaté na Youtube

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line vždy v neděli – na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Plán uvolňování bezpečnostních opatření

Uvolňování bezpečnostních opatření v době pandemie, které se týkají bohoslužeb: Na základě jednání kardinála Dominika Duky s vedením krizového štábu oznámila Česká biskupská konference předběžný plán na uvolnění dosavadních nařízení: Od 27. dubna 2020 bude možné slavit veřejně bohoslužby – s účastí do 15 osob. Od 11. května 2020 se bude moci zúčastnit již 30 osob. Od 25. května 2020 budou slaveny bohoslužby s účastí do 50 osob. Výjimka platí stále pro pohřební obřady. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června 2020.

Otevřený kostel

Kostel bude v týdnu od 20. dubna 2020 otevřený: v úterý od 17:00 do 18:00 a v neděli od 11:00 do 12:00. Na Křižánkách je otevřený kostel v sobotu od 14 do 15 hodin. Můžete přijít k tiché modlitbě a zastavit se v kostele během krátké procházky.

Poděkování dětem za obrázky

Děkuji našim dětem za namalované obrázky křížové cesty, nyní jsou v ambitech Zelené hory.

Přesun termínů

V neděli 10. května mělo být v Herálci 1. svaté přijímání – tuto slavnost musíme odložit na pozdější termín. Letos se neuskuteční ani krojová pouť ani hlavní svatojánská pouť na Zelené hoře. Děkovná pouť bude jakmile to situace dovolí.

Velikonoce na Youtube

Mše svaté a obřady Velkého pátku z baziliky můžete prožívat s námi on-line v neděli a o Velikonočním triduu – na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2

Další videa na Youtube o Velikonocích:

Požehnání

Všem posílám požehnání. Vladimír Vojtěch Záleský, farář.

Zvonečky na Vigilii

Pokud budete s námi slavit Vigílii vzkříšení, připravte si doma zvonečky, budeme zvonit při Gloria!

Ratolesti

Ratolesti kočiček budou požehnané k rozebrání po celou Květnou neděli v předsíni kostela na stolečku.

Otevřený kostel v Herálci

Kostel v Herálci bude ve Svatém týdnu otevřený takto: v úterý od 17 do 18 hod. Na Bílou sobotu od 15 do 16 hod.

Křížová cesta na Zelené hoře

Od pondělí 6. dubna 2020 bude na Zelené hoře v ambitech křížová cesta, kterou malovaly naše děti z Herálce. Můžete tam během Svatého týdne přijít k soukromé modlitbě.

Poděkování

Děkuji Vám za společnou modlitbu růžence – denně ve 20:00 hod.

Požehnání

Všem posílám požehnání. Vladimír Vojtěch Záleský, farář.

Ratolesti na Květnou neděli

Připravte si doma na liturgii na Květnou neděli 5. dubna 2020 ratolesti z kočiček nebo palmy.

Poděkování za sbírku

Děkuji těm, kdo se rozhodli nějak zapojit do nedělní sbírky – děkuji za Vaše dary.

Otevřený kostel

Kostel je otevřený 1 x týdne, v úterý od 17 do 18 hod a na Křižánkách v sobotu od 14 do 15 hod. Můžete přijít během procházky na krátkou modlitbu: Pravidla bezpečnosti platí v kostele stejně jako jinde na veřejnosti.

Modlitba růžence

Připojte se doma také k modlitbě růžence – denně ve 20:00 hod.

Mše svaté na Youtube o Velikonocích

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line vždy v neděli a také o Velikonočním triduu – na farním kanálu na Youtube: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Slavení bohoslužeb

Bohoslužby slavíme s jáhnem Vladimírem v tradičních časech.

Mše svaté na Youtube

Na farním kanálu na Youtube budou uloženy záznamy bohoslužeb a později i vzdělávacích programů a přednášek Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Přenos mše svaté on-line

Mše svatá z baziliky bude přenášena on-line opět příští neděli v 9:00. Odkaz ZDE. Je to jediná společná mše svatá pro obě naše farnosti a budu rád, když budeme i tímto způsobem ve spojení.

Modlitby

Modlete se společně a připojte se také k modlitbě růžence denně ve 20:00 hod. Najděte si mši svatou na portálu Mše svaté on-line nebo na TV Noe.

Poděkování

Děkuji Vám za to, že žijete poctivým duchovním životem doma v rodinách a jste v tom příkladem i pro své děti.

Otevřený kostel v Herálci

Farní kostel v Herálci je otevřený v úterý od 17 do 18 hod a v neděli od 11 do 12 hod. - můžete přijít na krátkou modlitbu během své vycházky. V tu dobu jsem přítomen v kostele a můžete přistoupit ke svaté zpovědi. Starší osoby prosím, aby zůstaly raději doma. Prosím, přicházejte jednotlivě a vždy s rouškou.

Mše svaté bez veřejnosti

Všechny bohoslužby jsou slouženy bez přítomnosti veřejnosti – mši svatou v Herálci mám během týdne pouze v úterý.

Úmysly na mše svaté

Úmysly mší svatých z nedělí, které odpadnou budou odslouženy později v náhradních termínech.

Otevřené kostely a zpovědi

Denně bude otevřený některý náš kostel, kde budu k dispozici ke svaté zpovědi:
- Farní kostel sv. Kateřiny v Herálci v úterý od 17 do 18 hod.
- Filiální kostel P. M. na Křižánkách v sobotu od 14 do 15 hod.
- Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře n/S: v pondělí, středu a pátek od 16 do 17 hod., v úterý, čtvrtek a sobotu od 10 do 11 hod. A v neděli od 15 do 16 hod.

Opatření z důvodu pandemie

Z rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha jsou všechny bohoslužby slouženy za "zavřenými dveřmi". Mše svaté budu slavit vždy podle pořadu bohoslužeb, jak jsme zvyklí. Účastnit se budou zástupci rodin, které mají intenci mše svaté, pokud budou chtít. Ostatní prosím aby se v čas mše svaté s námi spojili duchovně, nebo prožili slavení mši skrze média. Můžete se k nám připojit při modlitbě růžence ve 20:00. V tu dobu se modlí lidé v celé diecézi. Sledujte informace na farním webu. Protože letos nebude „hromadná“ svatá zpověď před Velikonocemi, můžete přicházet již nyní průběžně.

Zrušené události

Přednášky, Nikodémova noc, žďárské pašije… jsou zrušeny.

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzovýstav vyhlášený vládou,vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020)od 14.00 hodinse až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby,společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatřeníudělujidispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetía spojením se s ním v duchovní jednotě.Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsoupro nássvátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné,co prožívá ten druhý.Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejítbezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměmeletošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě,která bylanutnou součástí jeho vítězství.Připomínám i dnes,abychom se vrátili k domácíčetbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence.Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemiekoronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně nadobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledovánípřenosů bohoslužebv médiích (napříkladRadio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejmepanice a malomyslnosti,i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Prohlášení ke stažení ZDE.

Důležité informace pro farníky

Bratři a sestry,
když přicházely morové rány, obyvatelé Žďáru a okolí prosili o pomoc Pannu Marii "Studniční". Jejich zkušenost byla ohromující. To může být dnes povzbuzením i pro nás. Prosím Vás o modlitbu za naši zem, za Evropu, za místa a osoby ohrožené epidemií.
Nová situace nás nutí k hledání nového řešení …
Všechny bohoslužby budou od 12. března 2020 za "zavřenými dveřmi!". Mše svaté budu slavit vždy v tradiční čas ve farním kostele v Herálci . Účastnit se budou pouze zástupci rodin, které mají intenci mše svaté.
Ostatní prosím aby se v čas mše svaté: v neděli v 9:00 a v úterý v 18:00 s námi spojili duchovně, nebo slavili mši svatou skrze média. Také se s námi můžete propojit modlitbou denně v čas večerního růžence ve 20:00. V tento čas se modlí celá naše diecéze i s biskupem Vojtěchem.
Protože letos asi nebude možná hromadná předvelikonoční svatá zpověď, můžete přicházet průběžně. Kostel bude otevřený vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. Bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní a já budu ve zpovědní místnosti k dispozici.
Všem posílám požehnání a modlím se za Vás všechny.

P. Vladimír Vojtěch Záleský

Informace ke stažení ZDE
.

MŠE SVATÉ ONLINE

Výměna oken na Zelené hoře - hlasování v anketě

Výměna oken na Zelené hoře za vitráže byla za rok 2019 nominována do soutěže Zlatá jeřabina. Prosím, zda byste mohli poslat svůj hlas této naší usilovné snaze o opravy Zelené hory: stačí si zadat "Zlatá jeřabina - hlasovací formulář" a potom "Péče o kulturní dědictví". Případně klikněte na odkaz ZDE.

Přednášky

V sobotu 21. a 28. března 2020 budou v rámci vzdělávacího kurzu našich průvodců přednášky z historie a dějin umění. Vždy v 18:00 hod v Klášteře na faře. Prvním přednášejícím bude Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., který bude přednášet na téma "jak projektoval barokní architekt". O týden později zde bude varhanářský mistr a restaurátor Dalibor Michek a seznámí nás s osobností Jana Davida Siebera a s jedinečností žďárských varhan.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 8. března 2020 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty.

Pozvánka

Otec Juris z DCM zve mládež do Osové Bítýšky během jarních prázdnin od 8. března 2020. Informace na vývěsce.

Připomínka Jáhnů

Rád bych Vám osvěžil vzpomínku na naše bývalé jáhny, dnes již kněze: P. Pavel Lazárek je farářem v Bílovicích nad Svitavou, P. Karel Janů je farářem ve Slavonicích, P. Jiří Brtník je farářem v Letovicích, P. Marek Coufal je kaplanem v Příměticích u Znojma, P. Sylwester Jurczak je administrátorem na Fryšavě, P. Jaroslav Sojka je administrátorem ve Vranovicích, P. Tomáš Fránek je administrátorem v Bučovicích, P. Tomáš Marada je kaplanem v Brně u sv. Jakuba a spirituálem studentského domova Petrinum, P. Štěpán Trčka je kaplanem v Žarošicích a P. Jaroslav Trávníček je administrátorem v Blučině. Pamatujte na ně v modlitbě.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř v neděli 23. února 2020, vybralo se i s Křižánkami 11.700,- Kč.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 1. března 2020 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty.

Popeleční středa

Ve středu 26. února 2020 na začátku mše svaté – popelec. Křížové cesty budou v neděli v 18:00. Celý den je přísný půst.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 25. února 2020 se setkáme s dětmi a jejich rodiči na přípravě na první svaté přijímání – v 17:00 hod na faře.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 23. února 2020 byla sbírka Svatopetrský haléř – Váš dar je prostřednictvím papeže určen těm nejpotřebnějším kdekoliv na světě. Děkuji Vám.

Farní chaloupka

V létě bude opět farní chaloupka pro děti od 2. do 7. třídy, od úterý 18. do soboty 22. srpna 2020 na Fryšavě. Cena: 1000 Kč (akce bude dotovaná) a chaloupku povede zcela nový tým.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 23. února 2020 neděli bude sbírka Svatopetrský haléř - prostředky získané sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír¬nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2019 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 799 487 Kč.

Nikodémova noc

V neděli 16. února 2020 bude také Nikodémova noc – od 19 do 21 hod bude na Zelené hoře adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Přednáška

V neděli 16. února 2020 odpoledne budou mít sestry benediktýnky z Bílé hory přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře, o významu tohoto místa v dnešní době a o jejich působení na tomto poutním místě. V 15 hod v křížové chodbě. V tomto roce uplyne 400 let od památné bitvy.

Sestry benediktýnky na faře

V neděli 16. února 2020 přijedou sestry benediktýnky z Bílé hory a budou u nás celý týden. V neděli 16. února 2020 15 hod. budou mít v Klášteře přednášku a promítání o událostech na Bílé hoře a o významu tohoto místa dnes. Srdečně Vás zvu.

Požehnání nové kaple sv. Ducha na Biskupském gymnáziu

Ve středu 12. února 2020 se uskuteční požehnání nové kaple sv. Ducha na Biskupském gymnáziu. Bude zde pan nuncius Charles Balvo spolu s naším brněnským biskupem. Protože prostor kaple je malý můžete se připojit ke slavnosti prostřednictvím TV Noe v 16 hod.

Setkání prvokomunikantů

Setkání našich prvokomunikantů, spolu s rodičů bude v úterý úterý 11. února 2020 v 16:45 na faře.

Společné udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude při mši svaté v úterý 11. února 2020. Předtím bude svatá zpověď.

Bohoslužbu slova

Na bohoslužbu slova přijede v úterý 4. února 2020 br. jáhen Vladimír Lacina. Po bohoslužbě bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

V neděli 2. února 2020 oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Vezměte si s sebou na liturgii svíce - hromnice, které budeme žehnat.

Farní pouť

Farní pěší pouť bude opět v srpnu – letos od 3. do 6. srpna 2020. Odjíždět budeme auty v neděli odpoledne 2. srpna a budeme ubytovaní 4 noci v poutním domě v Rožmitále pod Třemšínem. Vhodné pro manželské páry, pro rodiče s dětmi… Cena pro dospělé 1.-600,- Kč. Návštěva poutních míst: Svatá hora, Nepomuk, Přeštice, Svatá Dobrotivá. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Neděle Božího slova

Neděle 26. ledna 2020 je Neděle Božího slova. Kdo by chtěl pravidelně rozjímat a číst Boží slovo a neví jak na to, přijďte za mnou. Kdo nemá svou Bibli (Starý i Nový zákon), přijďte za mnou. Lektorům přeji aby pro ně bylo ctí i radostí přednášet Boží slovo.

Neděle Božího Slova

V neděle 26. ledna 2020 bude slavena jako Neděle Božího Slova. Papež František vydal motu proprio, kde se praví: Ustanovuji tímto 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných časech: „Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14). Proto po promluvě bude příští neděli požehnání všem našim lektorům.

Setkání dětí – prvokomunikantů

První setkání dětí – prvokomunikantů (3. třída) bude v neděli 19. ledna 2020 v 15 hod.

22. expedice mládeže

22. expedice pro mládež od 16. let bude v červenci od 19 do 25. července 2020 na slovenské Bukovské vrchy – Beščady. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Náboženství

Náboženství pro žáky 2. stupně ZŠ bude na faře ve čtvrtek jednou za 14 dní – od 16 hod.

1. retro expedice

Krátká pětidenní 1. retro expedice pro odrostlou mládež, která se narodila ještě v minulém tisíciletí bude do Sieny a okolí od 28. dubna do 2. května 2020. Více informací ZDE. Přihlašování i informace u Otce Vladimíra.

Poděkování za sbírku

Děkuji našim koledníkům za letošní tříkrálovou sbírku.

Nový rok

Na Nový rok ve středu 1. ledna 2020 bude mše svatá v 11 hod. za farníky