Farní informace - rok 2022

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce.

Mše na Silvestra

Na Silvestra 31. prosince 2022 ráno v 8:00 bude mše svatá za rodiny a za manžele – s obnovou manželských slibů.

Přestavení otce Jindřicha

Dovolte abych Vám představil otce Jindřicha, který zde bude několik měsíců.

Koncert heráleckého farního sboru

Na Štěpána 26. prosince 2022 bude v 17 hod. vánoční koncert heráleckého farního sboru.

Pomoc Ukrajině

Na Štěpána 26. prosince 2022 zde budou naši přátelé z Ukrajiny a předáme jim dar: peníze na potraviny a 2 elektrocentrály.

Otevřené naše kostely v Klášteře

V neděli 25. prosince 2022 odpoledne budou otevřené naše kostely v Klášteře: bazilika i Zelené hora od 14 do 16 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce včera i dnes na potřeby kostela a na pomoc Ukrajině.

Křest malé Alžběty Teplé

Křest malé Alžběty Teplé bude příští neděli 25. prosince 2022 po mši svaté.

Svatá zpověď před Vánocemi

Svatá zpověď před Vánocemi bude u nás v Herálci v sobotu 17. prosince 2022 od 13 do 15 hod.

Vzpomínka

Vzpomínkové setkání Zapalme svíčku bude v neděli 18. prosince 2022 v 17:00 v bazilice, je to setkání a modlitba rodičů, kteří prožili bolest ze ztráty dítěte…

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za dary do kasičky při naší adventní sbírce na pomoc Ukrajině – na potraviny a na generátor pro obyvatele Chersonu. Již se vybralo kolem 5.000,- Kč. Děkuji Vám.

Sbírka na pomoc Ukrajině

Během Adventu bude sbírka do kasičky na pomoc Ukrajině – na potraviny a na generátor pro obyvatele Chersonu. Děkuji Vám za pomoc.

Mše svatá za zaměstnance a spolupracovníky okresní Charity Zr.

Ve středu 7. prosince 2022 bude na Zelené hoře poutní mše svatá pro všechny zaměstnance a spolupracovníky okresní Charity Zr. - v 17:00.

Program na Zelené hoře pro zdravotníky

V neděli 4. prosince 2022 ve 14:00 a v 15:30 pokračuje poutní program na Zelené hoře pro zdravotníky a zaměstnance nemocnice v NMNM.

Intence

Lístečky na intence mší svatých na příští kalendářní rok jsou na stolku, můžete si je rozebrat a také Průvodce Adventem.

Poděkování

Svatému Mikulášovi děkujeme za dnešní milou návštěvu i dárky.

Mše svatá za zdravotní personál

V sobotu 3. prosince 2022 bude mše sv. v 16:30 za zdravotnický personál a za zaměstnance nemocnice v NMNM. Program bude pokračovat také v neděli ve 14:00 a v 15:30.

Sbírka na Ukrajinu

Během Adventu bude sbírka do kasičky na pomoc Ukrajině – na potraviny a na generátor pro obyvatele Chersonu. Elektrocentála stojí asi 20.000,-. Kč a k tomu koupíme ventilátory s malou spotřebou pro matky s dětmi.

Intence mší svatých

Lístečky na intence mší svatých na příští kalendářní rok Vám přivezu příští neděli

Setkání mládeže v našem děkanství

V pátek 2. prosince 2022 v 19:00 hod. bude další setkání mládeže v našem děkanství – tentokrát v Novém Veselí.

První adventní neděle

V neděli 27. listopadu 2022 bude požehnání adventních věnců – přineste si je na začátku mše svaté k oltáři.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 je rekolekce kněží a jáhnů žďárského děkanství. Mše sv. v N.M.N.M. bude v 8:30.

Herálecké posvícení

Dnes zakončíme bohoslužbu svátostným požehnáním – v krátké závěrečné modlitbě budeme prosit o nová povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu a protože je dne Světový den mládeže, budeme prosit také za mladé.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na podporu katolických médií, vybralo se 9.700,- Kč.

Herálecké posvícení

Slavnost herálecké posvícení oslavíme v neděli 20. listopadu 2022 na Krista Krále v 11:00 hod. Při mši svaté bude přijatý do ministrantské služby Jakub Dítě.

PULZ

Znovu bych Vás chtěl poprosit o to abyste se zapojili do sponzorství své farnosti formou Pulzu: v době energetické krize PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora, který se registruje do 31.12. 2022.

La Festa

V neděli 20. listopadu 2022 ve 14 hod. bude v městském divadle La Festa, festival farních schol a sborů.

Světový den mládeže

V neděli 20. listopadu 2022 bude Světový den mládeže, proto celý tento týden - od 13. do 20. listopadu 2022 bude týden modliteb za mladé.

Nikodémova noc

Ve středu 16. listopadu 2022 bude Nikodémova noc – na Zelené hoře bude adorace od 19 do 21 hod.

Pohřeb

V úterý 15. listopadu 2022 bude requiem za zemřelou paní Růženu Roučkovou ve 14 hod. Večerní mše svatá již nebude.

Poděkování za sbírku

Nedělní sbírka byla na podporu katolických médií, děkuji Vám za Vaše dary.

Blahopřání ke křtu

Blahopřeji rodičům ke křtu jejich třetího dítěte a dnes bych také chtěl celou rodinu Duškovu přivítat v naší farnosti, protože se k nám do Herálce nedávno přistěhovali.

Světový den mládeže

Blíží se Světový den mládeže, který bude 20. listopadu 2022, proto od 13. do 20. listopadu 2022 bude týden modliteb za mladé.

Křest malého Marka Duška

V neděli 13. listopadu 2022 při mši svaté - za týden - bude křest malého Marka Duška.

Sbírka na podporu katolíckých médií

V neděli 13. listopadu 2022 bude sbírka na podporu katolických médií, děkuji Vám za Vaše dary.

Děkanátní společenství mládeže

V pátek 11. listopadu 2022 bude u nás v Klášteře děkanátní společenství mládeže, program začne v 19 hod a povede jej pana farář z Jimramova o. Marek Husák.

Plnomocné odpustky

Pamatujme na naše drahé zemřelé, ještě tento týden do 8. listopadu 2022 můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce a případné dary do kasičky na podporu Teologického konviktu v Olomouci.

Svatá zpověď

Tento týden bude Otec Vladimír zpovídat před každou mší svatou (dušičky a první pátek).

Studenti na faře

Příští víkend zde budou studenti Teologického konviktu z Olomouce s představenými.

Plnomocné odpustky

Pamatujme na naše drahé zemřelé, tento týden zvlášť: plnomocné odpustky pro ně můžeme získat modlitbou, návštěvou hřbitova, modlitbou na úmysl Svatého otce – to vše za předpokladu svaté zpovědi a svatého přijímání toho dne.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulé neděle. Na Papežská misijní díla se vybralo 12.000,- Kč.

Plnomocné odpustky

Z rozhodnutí papeže Františka, které platí již z předchozích let, začíná doba, kdy lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. říjn 2022 a – jinak v běžném období od 1. do 8. listopadu.

Koncert skupiny Profesionálové

V neděli 30. října 2022 ve 14:30 bude u sv. Prokopa koncert skupiny Profesionálové.

Psaní ikon

Zájemce zvu na kurz Psaní ikon s bratrem Martinem Damiánem. Od čtvrtku 8. do neděle 12. prosince 2022 – po 2. neděli adventní u nás na faře. Je to příležitost k jedinečnému ztišení, modlitbě a zároveň nahlédnutí do tajemství ikonopisectví. Informace na druhé straně přiloženého plakátu.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 27. října 2022 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá u sv. Kunhuty bude v 8:30.

Poděkování

Děkuji dětem a mládeži za doprovod mše svaté a za přípravu Misijní neděle.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve. Po mši svaté bude ještě malý misijní jarmark, také tímto způsobem můžete podpořit Papežské misijní dílo.

Pozvánka pro děti

Naše děti a mládež zvu na společně prožitý víkend od pátku 21. října do neděle 23. října 202 na faře s misijním programem. Děti po mši svaté za týden uspořádají malý „misijní jarmark“ - zakoupením výrobků, svíček, kalendářů podpoříte PMD.

Misijní neděle

V neděli 23. října 2022 je Misijní neděle – také sbírka bude na tento účel pro Papežská misijní díla.

Informace o zástupu

Od neděle 16. října 2022 bude Otec Vladimír Záleský na Svatém Hostýně, kde budu mít exercicie pro řádové sestry – vzpomeňte v modlitbě. Mši svatou v úterý bude mít otec Miloš Kabrda.

Kurz Psaní ikon

Od čtvrtku 8. do neděle 12. prosince – po 2. neděli adventní - bude na faře probíhat již třetí kurz Psaní ikon s bratrem Martinem Damiánem. Je to příležitost k jedinečnému ztišení, modlitbě a zároveň nahlédnutí do tajemství ikonopisectví.

Nikodémova noc

V neděli 16. října 2022 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 19 do 21 hod.

Posvícení v Křižánkách

Slavnost "Posvícení" (tedy posvěcení kostela) na Křižánkách bude v sobotu 15. října 2022 v 18:00 hod. Proto tam příští neděli 16. října 2022 již nebude mše svatá ani bohoslužba slova.

Otec Vladimír bude mít dovolenou

Od 3. do 7. října 2022 bude mít Otec Vladimír Zaleský dovolenou. Na sv. Františka budou v Assisi. Mši svatou v úterý bude mít P. Miloš Kabrda.

Poslední koncert Zelené hoře

V neděli 2. října 2022 odpoledne v 16:00 bude poslední koncert v rámci oslav 300 let posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – žáci ZUŠ a Žďáráček.

Křest Jana Trávníčka

V neděli 2. října 2022 po mši svaté bude křest malého Jana Trávníčka.

30 let Kolpingova díla v ČR

V sobotu 1. října 2022 bude zde mše svatá o hodinu dříve, protože přijede pan kardinál Dominik Duka aby oslavil 30 let Kolpingova díla v ČR. Tedy v 15:30.

Biřmování u sv. Prokopa

V sobotu 1. října 2022 ve 14 hod bude biřmování u sv. Prokopa.

Třetí krojová pouť

Ve středu 28. září 2022, v den státního svátku proběhne třetí krojová pouť. V 10 hod bude sraz v bazilice a odtud půjdeme průvodem na Zelenou horu. Zde bude mše sv. v 11 hod. Následovat bude další program souborů. Slouží P. Miroslav Herold, S.J.

300 let posvěcení Zelené hory

Tento týden pokračují oslavy výročí 300 let posvěcení Zelené hory:

- V neděli 25. září 2022 bude mít v 15 hod. na ZH přednášku pan prof. Jan Royt a v 17 hod. bude koncert Tišnovského orchestru se sólisty a brněnským sborem Gaudeamus.

- V úterý 27. září 2022 bude na ZH koncert mužských sborů v Jimramova a Poličky v 19 hod.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 25. září 2022 odpoledne bude ve 14 hod. svatováclavská pouť ve Světnově.

Poděkování za dary

Moc děkuji za dary do kasičky na pomoc pro sestry Boromejky. Poslali jsme jim z Herálce 8.000,- Kč a ze Žďáru 30.000,-. Kč.

Milada Dítětová - 90 let

Naše milá farnice, paní Milada Dítětová se sobotu v 24. září 2022 dožila kulatých 90. narozenin. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho radosti a stálé požehnání. Děkuji za příklad vytrvalé víry, naděje a lásky.

Poděkování za 300 let poutního kostela na Zelené hoře

V sobotu 24. září 2022 bude s námi slavit mši svatou na Zelené hoře emeritní biskup Vojtěch Cikrle – poděkování za 300 let poutního kostela. Mši svatou doprovodí chlapecký sbor z rakouského kláštera Sankt Florian. Tento sbor bude mít koncert na hladině Konventního rybníka v 19 hod.

Setkání pastorační farní rady

V úterý 20. září 2022 bude setkání pastorační farní rady po mši svaté.

Adorační den a Den modliteb za arcibiskupský kněžský seminář

V úterý 20. září 2022 bude Adorační den a Den modliteb za arcibiskupský kněžský seminář – prosím, zapisujte se k modlitbě do seznamu na stolku. Zahájíme v 8:00 společnou modlitbou a zakončíme v 17:45 přede mší svatou.

Výuka náboženství

V pondělí 19. září již budou obě hodiny náboženství mladších ročníků, děti 2. stupně budou mít výuku ve čtvrtek 22.9. na 17 hodin na faře.

Divadelní představení Pražského divadelního sdružení Jedl

V neděli 18. září 2022 v 19:00 hod bude na Zelené hoře divadelní představení Pražského divadelního sdružení Jedl: Lucie Trmíková, nositelka Ceny Thálie v hlavní roli: Santini, Alegorie na téma hledání dokonalosti.

Poděkování za pomoc pro sestry Boromejky

Moc děkujeme všem, kdo přispěli vzadu do kasičky na pomoc pro sestry Boromejky. Dnes je poslední den této sbírky a zítra peníze pošlu.

Volná fara v Herálci

Na naši faru v Herálci budou opět jezdit hosté a rekreanti.

Děkovné pouť z Jam na Vejdoch

V neděli 18. září 2022 v 15:00 se můžete připojit ke krátké děkovné pouti z Jam na Vejdoch – poděkování za úrodu a požehnání našemu kraji.

Nikodémova noc

V pátek 16. září 2022 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod.

Výuka náboženství

Výuka náboženství v našich školách začne v týdnu od pondělí 12. září 2022.

Děti 1. stupně budou mít výuku v pondělí na ZŠ. Začínají prvňáčci (asi i s 2. třídou) v 11:15. Děti ze 3.- 5. třídy budou mít vyučování ve 12:15. Také žáci 2. stupně již začnou tento týden: první setkání se uskuteční tento čtvrtek 15. září 2022 v 17:30 na faře a potom by se připojili k adoraci a se scholou by doprovodili několika písněmi. Zároveň to bude informativní setkání, kde by se děti a mládež domluvili s Lucií Teplou na čase, kdy náboženství bude probíhat, aby to všem vyhovovalo.

Divadelní představení Pražského divadelního sdružení Jedl

V neděli 18. září 2022 v 19:00 hod bude na Zelené hoře divadelní představení Pražského divadelního sdružení Jedl: Lucie Trmíková, nositelka Ceny Thálie v hlavní roli: Santini, Alegorie na téma hledání dokonalosti.

Křest Emilie Jany Veselé

V neděli 11. září 2022 po mši svaté bude křest Emilie Jany Veselé.

Volná fara v Herálci

Na naší faře v Herálci byly dosud dvě matky z Ukrajiny. Jedna z nich se bude tento týden vracet na Ukrajinu a její syn nastoupí do školy. Druhá z maminek ještě zůstává ale přestěhuje se do obecního malého bytu. Od příštího víkendu tedy bude fara sloužit zase našim rekreantům a hostům.

Arcibiskup a bohoslovci v Herálci

V úterý 6. září 2022 přijeli do Herálce bohoslovci pražské arcidiecéze a s nimi pan arcibiskup Jan Graubner a pomocní biskupové Václav Malý a Zdeněk Wasserbauer. Neplánováná návštěva byla pro všechny farníky na mši svaté obrovským zážitkem.

Arcibiskup v klášteře

Od pondělí 5. do středy 7. září 2022 budou u nás v Klášteře všichni bohoslovci pražské arcidiecéze a s nimi pan arcibiskup Jan Graubner a pomocní biskupové Václav Malý a Zdeněk Wasserbauer. Budou zde mít společný výlet ale v pondělí je možné se zúčastnit mše svaté. V 17:15 v bazilice.

Výuka náboženství

Výuka náboženství v našich školách začne od poloviny září – v pondělí.

Pouť ke svatým andělům strážným v Polničce

V neděli 4. září 2022 bude pouť ke svatým andělům strážným v Polničce. Mši svatou v 9:00 tam bude slavit P. Miloš Kabrda, který pak bude mít mši svatou také na Křižánkách v 11:00.

Návštěva nemocných

Na první pátek v měsíci - 2. září 2022 odpoledne budu navštěvovat naše nemocné.

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 bude u sv. Prokopa studentská mše svatá na zahájení školního roku (BiGy a SŠG).

300 let výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - fontána

V neděli 28. srpna 2022 ve 20 hod se uskuteční jeden z programů k oslavám výročí 300 let posvěcení Zelené hory: hasičská fontána na hladině Konventního rybníka. Do akce se zapojí řada hasičů s proudnicemi za doprovodu barokní hudby

300 let výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - pouť

V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční také jiná pouť – v rámci oslav 300 let výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se můžete zúčastnit Liturgické cesty: trasa Zvole - Horní Bobrová - Obyčtov - Zelená hora má 21 km. Poutníky povede sestra benediktýnka Petra Pavlíčková z Bílé hory. Sraz v 8:00 ve Zvoli. Vlakem v 6:30 do Rožné a tam bude přistaven autobus. Na tuto pouť je třeba se přihlásit: NEJPOZDĚJI do středy 24.8. Podrobnější informace na webu santini.cz.

XIX. diecézní pouť rodin

Letošní XIX. diecézní pouť rodin bude poprvé jinde než ve Žďáře. Pouť se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022 v Předklášteří u Tišnova, v areálu kláštera Porta coeli.

Pozvánka

Sdružení křesťanských seniorů zve na setkání v úterý 23. srpna 2022 po večerní mši svaté u sv. Prokopa – promítání polského dokumentárního filmu "Za vaši i naši nesvobodu". Co prožívali polští vojáci donucení k invazi do Československa.

Nikodémova noc

V úterý 16. srpna 2022 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod je otevřeno, tichá adorace před Eucharistií a budu celou dobu zpovídat.

Varhanní koncert pana Prof. Jaroslava Tůmy

V pondělí 15. srpna 2022 bude varhanní koncert pana Prof. Jaroslava Tůmy – v 18:30 hod. v bazilice. V úterý zde bude natáčet CD, proto bude bazilika celý den uzavřena.

Výstava obrazů pana Ladislava Čáslavského z Nepomuka

V Santiniho schodišti žďárské baziliky byla včera instalována obrazů pana Ladislava Čáslavského z Nepomuka. Jedná se o krásné kopie starých gotických českých obrazů. Výstava potrvá až do poloviny září.

Vernisáž obrazů výtvarníka Ladislava Čáslavského

V sobotu 13. srpna 2022 v 18:00 začne v bazilice vernisáž obrazů výtvarníka Ladislava Čáslavského z Nepomuka. Přitom bude koncert Svatotomášského sboru z Prahy.

Odjezd na farní pouť

V něděli 7. srpna 2022 odpoledne ve 14:30 odjíždíme na farní pouť do Západních Čech. V úterý bude mít mši svatou P. Miloš Kabrda.

Výstava fotografií

V bazilice i na Zelené hoře byla instalována výstava fotografií členů Fotoklubu Vysočina. Výstava zde bude po celý srpen.

Pouť na Křižánkách

V neděli 7. srpna 2022 bude pouť na Křižánkách – mši svatou tam máme v 11:00 hod. Zde bude P. Mariusz Leszko – mše svatá bude proto o 30 minut později.

Varhanní škola

V tomto týdnu od 1. srpna 2022 bude probíhat ve Žďáře n/S varhanní škola masterclass pod vedením pana prof. Jaroslava Tůmy. Absolventi zahrají na závěr pro veřejnost – zvu Vás tedy na koncert ve čtvrtek 4. srpna v 19:00 hod.

Křest malé Hany Žofie Gregorové

V neděli 31. července 2022 ve 12:15 bude křest malé Hany Žofie Gregorové.

Program v kostele sv Kateřiny na Sraz rodáků v Herálci

V sobotu 30. července 2022 bude požehnání a krátká bohoslužba slova v 11:00. Požehnání spolkům.

Nedělní mše svatá 31. července 2022 bude již v 7:30. Využít lze také mši svatou v bazilice v 9:00 nebo v 11:00 budu mít mši svatou na Křižánkách.

V neděli 31. července 2022 od 15.00 - 16.00 hod. bude mit koncert farní schola.

Součástí odpoledního nedělního programu bude také povídání a výstava o historii kostela sv. Kateřiny - František Dítě, Antonín Trávníček. Poprvé v historii budou mít lidé možnost vidět kopie Zakládací listiny farnosti Herálec z roku 1765 psané švabachem. Čast těchto textů byla odborně přeložena do češtiny.

Pouť ke svaté Anně na Cikháji

V neděli 24. července 2022 bude pouť ke svaté Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15:00 hod.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 19. července 2022 bude slavit o. Miroslav Kulifaj, pan farář z NMNM.

Farní chaloupka

Našim dětem, kteří budou ve stejné době na chaloupce přeji požehnané dny.

Expedice do Kosova

V neděli 17. července 2022 odjíždíme s mládeží na expedici do Kosova. Děkujeme za modlitbu na cestu. Vracet se budeme v sobotu 23. července 2022 večer.

Otevřená bazilika a Dolní hřbitov

Po dobu prázdnin je denně otevřena bazilika i Dolní hřbitov od 10 do 16 hod.

Nikodémova noc

V sobotu 16. července 2022 bude na Zelené hoře Nikodémova noc. Od 20 do 22 hod. bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Náklady na opravu střechy farního kostela

Náklady na opravu střechy farního kostela: tesařské práce (Mach Sázava) – 55.000,- Kč, natěračské práce (Volný) – 340.000,- K. Na opravy jsme čerpali dotace v této výši: Kraj Vysočina 157.000,- Kč a obec Herálec – 150.000,- Kč

Křest Veroniky Urbánkové

V sobotu 9 července 2022 ve 14:00 bude křest Veroniky Urbánkové.

Celostátního setkání mládeže

Naší mládeži a studentům vřele doporučuji se přihlásit a zúčastnit Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové – od 9. do 14. srpna 2022. Motto je: "Vstaň, udělám z tebe svědka toho, cos viděl."

Pouť ve Škrdlovicích

Cyrilometodějská pouť bude také ve Škrdlovicích v úterý 5. července 2022 ve 14 hod.

Pouť na Velehrad

Pokud nemáte program na pondělí 4. čevence 2022 nebo úterý 5. července 2022, doporučuji jet na pouť na Velehrad a zúčastnit se 23. ročníků Dnů lidí dobré vůle s bohatým programem.

Pozvánka na setkání

V neděli 3. července 2022 ve 18:30 zvu na setkání účastníky letošního puťáku. Mohou s nimi přijít i rodiče. Odjíždíme v úterý odpoledne ve 14 hod. a vracíme se v pátek večer.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce. Minulou neděli se vybralo 10.000,- Kč.

Přání

Dětem a studentům přeji požehnané prázdniny.

Křest Adama Bureše

V sobotu 2. července 2022 v 10:00 bude křest Adama Bureše.

Pohřeb paní Olgy Odvárkové

Pohřební mše svatá paní Jelínkové bude v pátek 1. července 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 14:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. června 2022 je kněžská rekolekce v Novém Městě na M. V 8:30 mše sv.

Jmenovaní 14. diecézního biskupa brněnský Mons. Pavla Konzbula

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod..

Poděkování

Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce na podporu kněžského semináře.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 26. června 2022 bude sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám předem za Vaše dary na kněžský seminář.

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 25. června 2022 v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu. Koncert bude první po několika letech oprav farhan.

Pohřeb paní Jelínkové

Pohřební mše svatá paní Jelínkové bude v pátek 24. června 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 15:00 hod.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele oslavíme ve čtvrtek 23. června 2022 mší svatou.

Pohřeb Miroslava Fialy

Pohřební mše svatá pana Miroslava Fialy, který zemřel doma v 88 letech, bude v úterý 21. června 2022 v kostele sv. Kateřiny v Herálci v 16:00 hod.

Koncert pana prof. Jaroslava Tůmy

Inaugurační varhanní koncert pana prof. Jaroslava Tůmy bude v bazilice v sobotu 25. června 2022 v 18:00 hod.

Blahopřání

Blahopřejeme panu jáhnovi Vladimírovi Lacinovi k 70. narozeninám.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 16. června 2022 na slavnost Těla a Krve Páně Vás zvu na mši svatou s průvodem Božího Těla do baziliky – v 18:00. Ten den je 16. června 2022, proto bude také Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hodin.

Herálecká pouť

V neděli 20. června 2022 budeme slavit naši heráleckou pouť – po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a požehnání. Na pouť přijede také trvalý jáhen Vladimír Lacina, který oslavil 70 let – poblahopřejeme mu za celou farnost.

Poděkování

Děkuji všem kdo pomohli s přípravou programu Noci kostelů v Herálci na na Křižánkách.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Charitativní účely minulou neděli. Vybralo se 8.500,- Kč.

Natřená střecha kostela

V červnu byl dokončen nátěr střechy na kostele a na márnici

Kongres milosrdenství ve Slavkovicích

Během deděle 12. června 2022 bude pokračovat Kongres milosrdenství ve Slavkovicích – v 15 hod bude mít mši svatou arcibiskup olomoucký, a teď i Pražský...

Noc kostelů na Křižánkách - 10. června 2022

Srdečně Vás zveme na koncert skupiny Profesionálové v rámci Noci kostelů 10. 6. 2022 na Křižánky, kostel Panny Marie Pomocné.

Program od 19:00, koncert v 19:30. Mluveným slovem provede P. Vladimír Záleský.

Noc kostelů

V pátek 10. června 2022 bude program "Noc kostelů" - z našich kostelů se letos zapojí Zelená hora, Herálec a Křižánky. Program najdete na plakátech – přijďte a prosím, pozvěte také své přátele a známé.
Program Noci kostelů v Herálci:
20:00 – jáhen Ladislav Kinc: promluva o rodině
20:20 - koncert farního sboru
20:40 - Vít Pohanka: promítání o působení zahr. zpravodaje
21:20 - koncert smyčcového kvarteta
21:40 - slovo na dobrou noc

Kongres milosrdenství v Slavkovicích

O víkendu 11. a 12. června 2022 bude také kongres milosrdenství v Slavkovicích – plakát s programem máte na vývěsce.

Jáhen Vladimír Lacina - 70 let

Ve středu 8. června 2022 bude mít kulaté 70.té narozeniny pan jáhen Vladimír Lacina. Při mši sv. poděkujeme za dar jeho života - po mši svaté bude malá farní oslava, na kterou jste srdečně zváni.

Tento týden do 12. června 2022 je poslední možnost přihlašovat se na puťák pro děti a mládež od 12. let. Odjíždět budeme odpoledne na sv. Cyrila a Metoděje, 5. července 2022. Návrat v pátek 8. července 2022

Poděkování za sbírku

Děkuji za Vaše dary při dnešní sbírce na Charitativní účely.

Info o výletech

Expedice je letos již obsazena – zatímco na puťák se mohou přihlašovat děti a mládež od 12. let do konce května. Jedeme 5.- 8. července 2022

Dopis biskupa Vojtěcha

Dopis biskupa Vojtěcha a jmenování nového brněnského biskupa Pavla. Ke stažení ZDE.

Sbírka na Charitativní účely

V neděli 5. června 2022 bude sbírka na Charitativní účely.

Pozvánka na svatodušní vigílii

V sobotu 4. června 2022 Vás zvu na Svatodušní Vigílii, mše sv. bude ve 20:00 – v případě příznivého počasí bude na rajském dvoře.

Sbírka kol

Již jsme rozdali 15 kol ukrajinským emigrantům. Sbíráme i nadále kola...

Poděkování za sbírku

Děkuji za dary při sbírce minulou neděli pro pronásledované křesťany. Vybralo se 9.400,-Kč.

Pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova

V sobotu 28. května 2022 je naše farní pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova – sraz v Ořechově ve 13:00 (vlak ze ZR ve 12:34). Mše sv. v Křižanově v 17:00.

Koncert pražského sboru Akordum

V pátek 27. května 2022 v 19:00 bude na ZH koncert pražského sboru Akordum – přednesou Pergolesiho "Stabat Mater" - program věnujeme matkám, které přišly o děti během války na Ukrajině.

Dětská mše

V úterý 24. května 2022 v 18:00 budeme mít dětskou mši svatou - oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně.

Poděkování

Moc děkujeme schole za doprovod při Slavnosti prvního svatého přijímání v neděli 22. května 2022

Sbírka kol pro Ukrajince

Sbíráme starší kola pro děti i dospělé. Rozdáváme je pak Ukrajincům.

Sbírka na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům

Sbírka v neděli 22. května 2022 byla na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům. Děkuji Vám za Vaše dary.

První svaté přijímání

Slavnost první svaté přijímání prožijeme v neděli 22. května 2022 při mši svaté v 11:00 hod.

Sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů

V neděli 22. května 2022 neděli bude sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů.

První svatá zpověď

V úterý 17. května 2022 v 16:30 bude první svatá zpověď našich prvokomunikantů. Sejdeme se v kostele. Zvu ke svaté zpovědi také jejich rodiče, kmotry a starší sourozence.>

Pouť na Zelené Hoře - 13. - 16. května 2022

Poutní mše s dětským heráleckým sborem

Při závěrečné nedělní poutní mši svaté v neděli 15. května 2022 na Zelené hoře ve 14:30 bude zpívat náš herálecký dětský sbor. Potom v 15:30 bude "májová pobožnost". Při ní budou děvčata doprovázet modlitbou tancem – program si sestavily speciálně pro Zelenou horu.

Nebude bohoslužba slova na Křižánkách

V neděli 15. května 2022 neděli nebude bohoslužba slova na Křižánkách.

Večer chval

Srdečně Vás zvu na páteční Večer chval 13. května 2022, kterým zahájíme poutní víkend na Zelené hoře. Začátek v 19:00, doprovázet bude chválová kapela „el_worship“

Křest

V neděli 8. května 2022 po mši svaté bude křest Ondřeje Weisse.

Děkanátní setkání mládeže

Děkanátní setkání mládeže bude v Novém Městě na Mor. příští sobotu 7. května 2022. Program je od 10:00. Mše sv. ve 14:30.

Modlitba za nová povolání k zasvěcenému životu

Tento týden bude denně modlitba za nová povolání k zasvěcenému životu. K tomu nás povzbuzují také čeští a moravští biskupové.

Puťák do Posázaví a Expedice

Mládež od 12. ti let se může přihlašovat na puťák do Posázaví – od 5. do 8. července 2022 a ti starší od 14. ti let se mohou hlásil na 24. expedici do Srbska a Kosova od 17. do 23. července 2022.

Farní chaloupka

Také jsou ještě volná místa na farní chaloupku pro děti – letos v Radešínské Svratce od 16. do 23. července 2022.

Pěší farní pouť

Letošní pěší farní pouť je již obsazena. Je ale možné se přihlašovat na třídenní pobyt na Velehradě – ať už s cykloprogramem nebo s vlastním rodinným programem – od 17. do 19. srpna 2022.

Motorkářská pouť

V sobotu 7. května 2022 bude na Zelené Hoře motorkářská pouť v 11:00.

Přednášku RNDr. David Pithart

V pondělí 2. května 2022 v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David Pithart, CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a ochranou vody.

Setkání prvokomunikantů

Předposlední setkání prvokomunikantů bude v úterý 3. května 2022 v 17 hod.

Májová pobožnos

V neděli 1. května 2022 v 18 hod. bude májová pobožnost (+ modlitba za povolání) a hned potom společenství Modlitby matek.

Pěší pouť

Na pěší farní pouť je přihlášeno již 22 osob. Ještě je možné se přihlašovat do 30. dubna 2022 - potom musím potvrdit ubytování v penzionu.

Pozvánka na přednášku

V pondělí 2. května 2022 v 19:00 bude mít na BiGy přednášku RNDr. David Pithart, CSc., hydrobiolog, který se zabývá aplikovanou říční ekologií a ochranou vody.

Děkanskou sbírka pro Ukrajinu

Děkanskou sbírku potravin a hygienických potřeb jsme přes drobné potíže předali našim přátelům v ukrajinském Chustě. Bylo toho nakonec 8,5 tuny. Děkuji Vám. Sbírka bude pokračovat ale spíše formou finanční pomoci.

Biblická hodina

Biblická hodina bude v úterý 26. dubna 2022 v 19:00 hod.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 2. dubna 2022 máme kněžskou rekolekci v NMNM – mše svatá je v 8:30.

Poděkování za velikonoční sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce minulou neděli na opravy střechy kostela.

Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

V neděli 24. dubna 2022 je pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích – mši svatou v 15 hod bude slavit o. Biskup Josef Kajnek.

Cyklopouť Velehrad

Cyklopouť Velehrad: 18. - 20. srpna 2022. Ubytování v poutním domě Stojanov.

24. expedice

Mládež se také může přihlašovat na 24. expedici – letos do Srbska a Kosova – od 18. do 23. července 2022

Celostátní setkání mládeže ve Hradci Králové

V termínu: od 9. do 14. srpna 2022 bude celostátní setkání mládeže ve Hradci Králové. Doporučuji a zvu mládež aby se přihlásila, kdo bude přihlášený, může se za mnou zastavit.

Pěší farní pouť

Kdo by se chtěl připojit k pěší farní pouti, zastavte se prosím za mnou: pouť se uskuteční od 8. do 11. srpna 2022. Půjdeme pěšky ze Skoků do Chlumu u sv. Máří (potom Waldsassen). Ubytování máme zajištěné v penzionu v Nečtinách a jedeme vlastním autobusem.

Odvoz hunanitární sbírky na Ukrajinu

V pondělí 18. dubna 2022 po ranní mši svaté odjíždíme na Ukrajinu – v Chustu předáme humanitární pomoc, která se posbírala ve farnostech našeho děkanství – celkem je to asi 6 tun: 320 banánových krabicích. Děkuji také za finanční dary na dopravu i na další zásilku, která bude zřejmě nutná.

Otevřená bazilika

Na Boží Hod velikonoční v neděli 17. dubna 2022 od 15:00 do 16:00 bude otevřená bazilika.

Poděkování

Sbírka na Boží Hod velikonoční v neděli 17. dubna 2022 byla sbírka na opravy střechy kostela. Děkuji Vám.

Bohoslužby ve Svatém týdnu

14. dubna - Zelený čtvrtek - 19:00 - bude Adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

15. dubna - Velký pátek - 18:00 - bude adorace u Božího hrobu také do 21:00 hod.

16. dubna - Bílá sobota - bude adorace do 12:00. K oslavě Vigílie Zmrtvýchvstání se sejdeme v 19 hod.

17. dubna - Boží Hod velikonoční - Vzkříšení – v neděli, bude žehnání pokrmů.

Sbírka trvanlivých potravin pro Ukrajinu

Potravinová sbírka celého žďárského děkanství pro Ukrajinu bude končit zítra – v pondělí 11. dubna 2022. Děkuji Vám za štědré a hojné dary. Již nyní máme asi 3,5 tun potravin… Poslední možnost se připojit ke sbírce je úterý.

Přečtěte si děkovný dopis, který napsal Otec Vladimír Záleský a Otec Volodimir Babič - Poděkování za pomoc při sbírcepro Ukrajinu.

Modlitba za Ukrajinu

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 Vás zveme na ekumenickou modlitbu za Ukrajinu: v 17:00 na Zelené hoře.

Křížová cesta

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 v 17:00 bude křížová cesta, kterou dnes povedou naše děti. Hned potom jsou děti i jejich rodiče zváni na faru, kde si budou moci ozdobit velikonoční svíci.

Svatá zpověď

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 bude svatá zpověď v bazilice od 14:00 do 16:00 a v pondělí celý den u sv. Prokopa. Zde budu zpovídat v úterý od 17:30 a po mši.

Chaloupka pro děti

Chaloupka pro děti bude od 16. do 19. července 2022 na faře ve Sněžném. Pro děti od 2. do 7. třídy.

Ekumenická modlitba za mír na Ukrajině

Na Květnou neděli 10. dubna 2022 v 17:00 bude na Zelené hoře ekumenická modlitba za mír na Ukrajině.

Sbírka trvanlivých potravin pro Ukrajinu

Se všemi kněžími a jáhny našeho děkanství jsme se rozhodli uspořádat děkanskou sbírku potravin pro Ukrajinu – povezeme ji hned po Velikonocích nákladním autem přímo do Chustu. Situace je tam složitá a pomoc naléhavá! Sbírka bude v Herálci od 4. do 11. dubna 2022.

Setkání mládeže s o. Biskupem

Setkání mládeže s o. Biskupem se uskuteční příští sobotu 9. dubna 2022 v Brně – katedrále. Jeďte společně – vlaky jezdí často. Program je od 9 do 16:30.

Synodní skupinka

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Velikonoční svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 9. dubna 2022 od 10 do 12 hod.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 5. dubna 2022 v 17:00 hod.

Křížová cesta

Každou postní neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Modlitba růžence za Ukrajinu

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Biblická hodina

V úterý 29. března 2022 po mši svaté bude také další biblická hodina – v 18:45 na faře.

Dětská mše svatá

V úterý 29. března 2022 budeme mít dětskou mši svatou – zvu všechny děti a mládež. Náboženství budou mít v pondělí 28. března 2022 jen prvňáci a druháci.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce potravin pro Ukrajinu.

Sbírka na Charitu pro Ukrajinu

Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Modlitbu růžence za Ukrajinu

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 17:00 – za Ukrajinu!

Postní duchovní obnova s otcem Tomášem Fránkem

V sobotu 26. března 2022 bude u sv. Prokopa postní duchovní obnova s otcem Tomášem Fránkem – začíná mší svatou v 9:00.

List biskupa Vojtěcha

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Změna času

Upozorňuji na změnu času, která bude příští týden ze soboty 26. března na neděli 27. března 2022. Ve 3 v noci se posouvá čas na 2:00.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 22. března 2022 na faře v 17:00 a příští neděli bude při mši svaté představení těchto dětí.

Křížová cesta

Každou postní neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na podporu pastorace mládeže. Minulou neděli se vybralo 6.000,- Kč.

Přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů

Tlumočím pozvání – v pátek 4. března 2022 v 19:00 bude u sv. Prokopa přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů: „Choroby současné rodiny“.

Modlitba růžence

Denně se modlíme za Ukrajinu – růženec je v 19:30. Od 1. března 2022 již bude růženec začínat ve 20:00 hod.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

Děkuji Vám také za dnešní sbírku na Charitu pro Ukrajinu. Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 19. března 2022 bude mše svatá na Křižánkách s nedělní platností – v 18:00 hod.

Mše svatá s otcem Milošem Kabrdou

V úterý 15. března 2022 bude s Vámi slavit mši svatou otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra" - minulou neděli se vybralo 11.500,- Kč.

Sbírka na Charitu pro Ukrajinu

Děkuji Vám také za sbírku v neděli 27. února 2022 na Charitu pro Ukrajinu. Sledujte webové stránky farnosti – pravděpodobně budeme posílat nějaké čisté nebo nové deky a další potřeby (buď přes Charitu, Člověk v tísni nebo přímo do Podkarpatské Rusi přátelům. Děkuji za první nabídky farníků k ubytování ukrajinským rodinám.

Modlitby za Ukrajinu

Denně se modlíme za Ukrajinu – růženec je v 19:30. Od 1. března 2022 již bude růženec začínat ve 20:00 hod.

Modlitba růžence

Farní synodní skupinka zve všechny farníky na modlitbu růžence – každý pátek v kostele v 19:00 – za Ukrajinu!

Křížová cesta

V neděli bude v 17:00 bude křížová cesta.

Celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže

V neděli 13. března 2022 proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby. Biskup Pavel Posád, delegát pro mládež a o. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Charitu pro Ukrajinu. V neděli 27. února 2022 se vybralo 20.000,- Kč.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 5. února 2022 bude mše svatá na Křižánkách s nedělní platností – v 18:00 hod.

Přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů

Tlumočím pozvání – v pátek 4. března 2022 v 19:00 bude u sv. Prokopa přednáška prof., dr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů: "Choroby současné rodiny".

Mše svatá

V úterý 1. března 2022 bude s Vámi slavit mši svatou otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce "Haléř sv. Petra" - minulou neděli se vybralo 11.500,- Kč.

Celostátní setkání mládeže

Letos se uskuteční Celostátní setkání mládeže: probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Doprovází ho kulturně duchovní program a sjede se na něj mnoho mladých křesťanů ve věku 14-26 let. CSM se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Letošním mottem je "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16).

Biblická hodina

V úterý 22. února 2022 po mši svaté bude další biblická hodina. Letos studujeme starozákonní žalmy – tentokrát se budeme věnovat Ž 14. V úterý 22. února 2022 v 18:45.

50 roků od smrti brněnského biskupa Karla Skoupého

V úterý 22. února 2022 to bude 50 roků od smrti brněnského biskupa Karla Skoupého – jeho život si připomeneme při mši svaté v úterý.

Poslední synodní kroužek

V úterý 22. února 2022 bude v 16:30 poslední synodní kroužek, kdokoliv může přijít, bude vítán. Děkuji Lucii za to, že se toho ujala.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce "Haléř sv. Petra" - můžeme se tak podílet na pomoci, kterou poskytuje papež František chudým a potřebných.

Sbírka - Haléř sv. Petra

Příští neděli bude sbírka "Haléř sv. Petra" - tradiční způsob jak se podílet na konkrétní pomoci, kterou poskytuje papež František chudým a potřebných po celém světě. Děkuji předem.

Nikodémova noc

Ve středu 16. února 2022 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19:00 do 20:30 hod. bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Svátost nemocných

Svátost nemocných budu udělovat v úterý 15. února 2022 při mši svaté.

Poděkování

Lucii a ostatním děkuji za připravený víkendový program pro děti a dětem za dnešní doprovod mše svaté.

Svátost nemocných

Svátost nemocných budu udělovat v úterý 15. února 2022 při mši svaté - tedy až v dalším týdnu.

Farní chaloupka

Příští víkend od pátku 11. do neděle 13. února 2022 bude farní chaloupka pro naše děti u nás na faře. Začátek bude v pátek v 18 hodin, děti se ještě mohou u mě přihlašovat u Lucie.

Setkání prvokomunikantů

S prvokomunikanty se sejde Otec Vladimír v pondělí 7. února 2022 na chvilku po hodině náboženství – v úterý setkání nebude.

Mše svatá

Mši svatou v úterý 8. února 2022 bude s Vámi slavit o. Miloš Kabrda – od 17:30 bude zpovídat.

Mše svatá na Křižánkách

V sobotu 5. února 2022 v 18:00 bude mše svatá s nedělní platností na Křižánkách (nedělní bohoslužba slova již za týden nebude)

Slovo o. biskupa Vojtěcha

Slovo o. biskupa Vojtěcha k podávání přihlášek do kněžského semináře a prosba o modlitbu za povolání. Viz příloha.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v neděli 6. února 2022 po mši svaté.

Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

V úterý 1. února 2022 oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté bude žehnání svící - "hromnic". Mše svatá bude v 18 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli - na Bibli: vybralo se 5.000,- Kč.

Zahájení procesu svatořečení P. Martina Středy

Zpráva o zahájení procesu svatořečení ctihodného služebníka Božího P. Martina Středy.

Biblická hodina

V úterý 25. ledna 2022 v 18:45 bude biblická hodina, budeme rozebírat a rozjímat Žalm 8.

Biblické dílo

Sbírka v neděli 23. ledna 2022 je věnována "na Bibli", na podporu Biblického díla, které pomáhá s překlady Písma sv. v chudých zemích a v národních jazycích.

Exodus 90

Tato zpráva je pouze pro muže: rád bych pozval na 90.ti denní duchovní cvičení "Exodus 90". Probíhají samozřejmě při běžném pracovním a rodinném režimu, jen s některými pravidly, která se dodržují. Podívejte se na význam a program – plakát, internet, aplikace… Začíná to v pondělí 17. ledna 2022. Více informací na www.exodus90.cz

Biblická hodina

V úterý 25. ledna 2022 v 18:45 Vás zvu na biblickou hodinu, budeme rozebírat a rozjímat jednotlivé Žalmy. Žalmy jsou hluboké starozákonní texty plné moudrosti a jsou vzorem naší modlitby. Biblická hodina bude vždy poslední úterý v měsíci.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 18. ledna 2022 se poprvé sejdou letošní prvokomunikanti a jejich rodiče – setkáme se na faře v 16:30.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 18. ledna 2022 se poprvé sejdou letošní prvokomunikanti a jejich rodiče – setkáme se na faře v 16:30.

Rady

Setkání pastorační farní rady a ekonomické FR bude v úterý 11. ledna 2022 po mši svaté. Budu vděčný za případné postřehy, podněty, nápady.

Slavnost Zjevení Páně

Mše svatá bude i ve čtvrtek 6. ledna 2022, na slavnost Zjevení Páně (na Tři krále). O této slavnosti se žehná voda, křída a kadidlo. Podle tradice se také při mši ohlašuje datum Velikonoc a jiných pohyblivých svátků.

Požehnání

Pan farář z Nového Veselí, Mons. Jan Peňáz zve na odpoledne, o první neděli 2. ledna 2022 nového roku k požehnání od kříže na Vejdochu. Modlitba za naše děkanství, kraj, diecézi, republiku i Evropu. Sraz je v Jamách u hřiště ve 13:30 hod.