Farní informace - rok 2018

Mše svatá na Silvestra

Mše svatá na Silvestra v pondělí 31. prosince 2018 bude ve 23:00 na Zelené hoře, potom přivítání nového roku před ambity poutního kostela.

Vánoční koncert

V neděli 30. prosince 2018 v 17 hod bude v našem farním kostele vánoční koncert našeho sboru. Všichni jste srdečně zváni.

Sbírka na opravy kostela

Na Hod Boží vánoční v úterý 25. prosince 2018 bude sbírka na opravy kostela.

Otevřené kostely

Na Hod Boží Vánoční v úterý 25. prosince 2018 budou otevřené oba naše kostely: bazilika i Zelená hora od 14 do 17 hod. Na Zelené hoře bude otevřeno i na Štěpána.

Vánoční představení a zpívání koled

Na Boží hod vánoční v úterý 25. prosince 2018 Vás zvu na vánoční představení a zpívání koled. Vánoční program, který připravily naše děti začne v 17 hodin v kostele.

Ochránci pramene

Můžete vzít vzadu u stolku vkostele knihu Ochránci pramene – o osobnostech žďárských opatů a duchovních správcích Kláštera. Můžete si ji vzít zdarma. Pokud chcete, můžete přispět na opravu křížové cesty.

Půlnoční na Křižánkách

Půlnoční na Křižánkách v pondělí 24. prosince 2018 bude tradičně ve 24:00 hod.

Půlnoční v klášteře

Na "Půlnoční" mši svatou v pondělí 24. prosince 2018 v bazilice pojede autobus pro účastníky bohoslužby. Časy odjezdů jako před rokem: ve 20:10 odjíždí z Herálce (zastaví také na Kocandě). Po skončení mše sv. pojede zpět stejnou cestou.

Tříkrálová sbírka

Blíží se opět Tříkrálová sbírka – její výtěžek je určen výhradně na projekty charity pro nemocné a potřebné. Služba koledníků je důležitá, prosíme aby se i letos zapojilo co nejvíce dobrovolníků.

Adorační dny

List otce biskupa k adoračním dnům ve farnostech – budou ve stejný den jako den modliteb za kněžský seminář.

Svatá zpověď před Vánocemi

Svatá zpověď před Vánocemi bude u nás v Herálci v sobotu 22. prosince 2018 od 13:00 do 15 hod. Ve Žďáře u sv. Prokopa to bude již zítra, v pondělí po celý den a v Klášteře příští neděli odpoledne.

Uvedení knihy Ochránci pramene

V sobotu 15. prosince 2018 jsme měli slavnostní uvedení knihy Ochránci pramene – třetí díl trilogie, který pojednává o osobnostech žďárských opatů a duchovních správcích naší farnosti. Pokud byste měli zájem o tuto knihu, bude vzadu na stolku. Bude prodávat za 150,- Kč, to je velmi příznivá cena díky příspěvku MK ČR. Děkuji autorovi Ing. Františkovi Laštovičkovi. Pokud chcete můžete přispět do kasičky na opravu křížové cesty.

Společenství Modlitby matek bude v pondělí 16. prosince 2018 v 17 hod na faře.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v neděli 16. prosince 2018 večer na Zelené hoře od 19 do 21 hod. Adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Svatá zpověď před Vánocemi

Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 22. prosince 2018 od 13:00 do 15 hod.

Přednáška paní Věry Sosnarové

Spolek Ostrov Pohody Vás zve na přednášku paní Věry Sosnarové o jejím dvacetiletém pobytu v Ruském Gulagu a útěku zpět do vlasti. V pátek 14. prosince v 10:00 v Městském Divadle. Přestože je přednáška dopoledne, je určená i pro širokou veřejnost.

Slavnost světla

Chci Vás všechny pozvat na program "Slavnost světla" na sv. Lucii, ve čtvrtek 13.12. v 18:30 na Zelené hoře. Nejprve bude průvod s lampami a potom v kostele krátký koncert Žďáráčku. Pozvěte také své blízké.

Zapalme svíčku

V neděli 9. prosince 2018 18:00 bude v bazilice modlitba za + děti a jejich rodiče: krátký program "Zapalme svíčku" bude v rámci Světového dne památky zesnulých dětí.

Poděkování

Děkujeme sv. Mikuláši za jeho milou návštěvu v neděli 9. prosince 2018.

Návštěva nemocných

Na první pátek 7. prosince 2018 budeme navštěvovat naše nemocné.

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 oslavíme spolupatrona baziliky sv. Mikuláše. Zvu především Vás i děti... K nám do Herálce přijde sv. Mikuláš snad příští neděli.

Intence mší svatých na rok 2019

Intence mší svatých na rok 2019 – v kostele si rozeberte lístky na zapisování.

Intence mší svatých na rok 2019

Intence mší svatých na rok 2019 můžete zapisovat od Adventu po mši svaté.

Průvodce adventem

Rozeberte si vzadu v kosetele "Průvodce adventem".

Tvoření adventních věnců

V sobotu 1. prosince 2018 bude na faře v Žďáře program pro děti (nejlépe i s někým z rodičů) – budeme tvořit adventní věnce. Od 9:00 do 11:30 hod. pod vedením aranžérky Františky Prokešové. Vezměte si s sebou: nůžky, chvojí, základ na věnec (lépe slaměný), svíčky, kalíšky pod svíčky, ozdoby, šišky, mech, břečťan, kůra...

Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 29. října 2018 v 8:30 v Novém Městě na Mor.

Mše za zemřelé

Úterní mše svatá 27. listopadu 2018 bude za naše zemřelé – jejich jména přineseme v obětním průvodu.

Setkání jáhnů na faře

V úterý zde budou mít setkání všichni jáhni moravských diecézí – spolužáci bratra Štěpána, proto bude mše svatá ráno.

Víkend na faře pro děti

Děti, příští víkend můžete prožít opět na naší faře. Všechny potřebné informace Vám dá Lucka a její tým vedoucích – bude to jenom zkrácený program - v sobotu 24.11. od 17 hodin na faře.

Jaroslav Fogl - přednáška

Zvu Vás na netradiční setkání s knězem, který již řadu let působí v saleziánském středisku v bulharském Kazanlaku a Staré Zagoře. P. Jaroslav Fogl pochází z Litomyšle. Prezentace a seznámení s dílem saleziánů mezi bulharskými Rómy bude dnes v 17:00 v křížové chodbě. Je možné přispět na stavbu kostela.

Jaroslav Fogl - přednáška

Návštěva saleziána P. Jaroslava Fogla bude příští neděli 18. listopadu 2018 v 17 hod. Vyprávění o české misii v Bulharsku.

Festival Godzone Tour

Kdo z naší mládeže by se chtěl ještě připojit k cestě na festival Godzone Tour v Bratislavě, jsou asi 4 volná místa. Odjezd v pátek 16.11. v 14:30 od Okresu (městský úřad). Cena: 350,-

Setkání zástupců ČBK a církevních škol

Od středy 14. listopadu 2018do pátku proběhne ve Žďáře nad Sázavou setkání zástupců ČBK a církevních škol. Ve středu bude setkání zahájeno modlitebním večerem. Od 19:00 - 20:00 hodin proběhne Večer chval v kostele sv. Prokopa. Na tuto modlitbu jste všichni srdečně zváni.

Festival La Festa

V neděli 11. listopadu 2018 bude v kině Vysočina také křesťanský hudební festival La Festa - ve 14:00 hod.

Připomínka 100 let od konce 1. světové války

V neděli 11. listopadu 2018 si připomínáme 100 let od konce 1. světové války. Na připomínku a k uctění památky všech obětí se rozezní ve 13:30 všechny zvony v našich kostelích.

Večer chval

V sobotu 10. listopadu 2018 v 19:30 bude u sv. Prokopa večer chval, modlitba adorace se zpívanými chválami.

Plnomocné odpustky

Plnomocné odpustky pro duše o očistci – lze získat až do 8. listopadu 2018.

Mše svatá

Mše svaté za všechny zemřelé, pokud víte, že neměli církevní pohřeb a nebylo requiem – v úterý 27. listopadu 2018. Stačí napsat na papírek.

Mše svatá za všechny zemřelé

Mše svaté za všechny zemřelé, pokud víte, že neměli církevní pohřeb a nebylo requiem - 27. listopadu 2018

Plnomocné odpustky

Plnomocné odpustky pro duše o očistci – 1. listopadu 2018 odpoledne a 2. listopadu 2018 po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a nemít zalíbení v jakémkoliv hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Návštěva nemocných

Na první pátek 2. listopadu 2018 budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli - na misie se vybralo v Herálci 7.000,- Kč, na Křižánkách 4.400,- Kč a děti za misijní jarmark 3.800,- Kč.

Přednáška a diskuse s Petrem Kudelou

V pátek 26. října 2018 po mši sv. u Prokopa bude přednáška a diskuse s Petrem Kudelou, zástupce ředitele Telepace. Televize Noe...

Ježíšova revoluce

"Ježíšova revoluce" cyklus přednášek ing. Jiřího Šenkýře, člena Sekulárního františkánského řádu a bývalého senátora. Promítá se Ježíšovo učení do života společnosti? Promění se náš přístup k životnímu prostředí po přečtení Laudato si? Termín: středa 24., 31. října 2018, 7. a 14. listopadu 2018 vždy od 17:00 hodin. Místo: Biskupské gymnázium – kavárna.

Večerů chval

Evangelizační projekt Godzone pořádá na Slovensku turné Večerů chval – autobus ze Žďáru do Bratislavy pojede v pátek 16. listopadu 2018.

Poděkování za natřená okna kostela

Děkujeme mužům, kteří pomohli natřít před zimou všechna kostelní okna.

Změna času

Upozorňuji, že příští týden se mění čas - ze soboty na neděli.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. října 2018 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravili misijní víkend pro děti a dětem za misijní aktivity - po mši svaté bude malý misijní jarmark. Zakoupením drobných dárků, podpoříte Papežské misijní dílo.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby katolických misií.

misijní víkend

Děti mohou prožít misijní víkend na faře – od pátku do neděle. Přihlašovat se můžete u Lucky. V neděli po mši svaté bude malý misijní jarmark. Zakoupením výrobků našich dětí podpoříte Papežské misijní dílo.

Sbírka na podporu misií

V neděli 21. října 2018 – bude sbírka na podporu misií.

Růžencová pouť

Na růžencovou pouť, která bude příští sobotu 20. října 2018 je možné se ještě přihlásit – do zítřka. Odjíždět budeme od kláštera v 8:00, malá zastávka bude v Bystré u Poličky a potom v Lanškrouně. Hlavní pouť bude k Horákové kapli a na Mariánskou horu. Návrat po 18. hod. Děti pojedou zdarma.

Výročí církevních čkol

Ve středu 17. října 2018 budeme slavit spolu s panem kardinálem Dominikem Dukou výročí 25 let našich církevních škol, Biskupského gymnázie a SŠG. Je za co děkovat i prosit, za tuto dobu absolvovalo na těchto školách studium 1400 a 1500 studentů.

Nikodémova noc

V úterý 16. října 2018 bude Nikodémova noc – od 19 do 21 hod bude adorace na Zelené hoře a příležitost ke svaté zpovědi.

Růžencová pouť

Přihlašujte se na letošní růžencovou pouť, která je naplánována na sobotu 20. října 2018. Navštívíme několik krásných poutních míst: Bystré, Mariánskou horu a Anenskou studánku, Horákovu kapli... Program bude vhodný i pro děti a přihlašuje se v zákristii. Více informací ZDE.

Večer chval

V sobotu 6. října 2018 bude také u sv. Prokopa Večer chval – od 19:30

Růžencová pouť

Letošní růžencová pouť bude v sobotu 20. října 2018 a protože bude již kratší den, nepojedeme daleko. Program pouti bude vhodný i pro rodiny s dětmi – Bystré u Poličky a dvě krásná poutní místa u Lanškrouna. Můžete se přihlašovat.

Výuka náboženství

Děti starších ročníků mají každý čtvrtek náboženství na faře – v 16 hod.

Návštěva nemocných

Na první pátek 5. října 2018 budeme navštěvovat nemocné.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 30. září 2018 ve 14:00 bude ve Světnově svatováclavská pouť – hlavní celebrant bude otec Sylwester Jurczak. Mše svatá bude na návsi.

Sbírka na PULS

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli – vybralo se 12.000,- Kč.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 30. září 2018 bude svatováclavská pouť ve Světnově – mši svatou ve 14 hod. bude slavit P. Sylwester Jurczak.

Mše svatá

Ve středu 25. září 2018 zde bude slavit mši svatou emeritní arcibiskup portlandské arcidiecéze ve státě Oregon, Mons. John Vlazny, Narodil se v roce 1937 v Chicago v rodině českých přistěhovalců z jihočeského Ševětína.

Promítání

V neděli 23. září 2018 v 18:00 se uskuteční promítání a vyprávění Anežky Miškovské, která byla v létě 2 měsíce v komunitě sester ve Španělsku.

Výuka náboženství

Vyučovat se bude také pro starší ročníky – od 6. třídy výše. Každý týden na faře v 16:00 hod s bratrem jáhnem Štěpánem.

Sbírka na PULS

V neděli 23. září 2018 byla sbírka na potřeby kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží, život v naší diecézi a také ekonomicky podpoříte naši farnost. Seznamte se s projektem Puls... Moc děkuji všem, kdo se již stali členy společenství Puls. Puls je způsob jak podpořit naši nebo jinou farnost pravidelným, třeba nepatrným sponzorským darem. Prosím, brožurky, které dnes dostanete si pročtěte.

Biskup Vojtěch v Jamách

V neděli 23. září 2018 v 11:00 bude biskup Vojtěch slavit mši svatou v Jamách – potom požehná na vrcholu kopce Vejdoch kříž – strom života.

Sbírka do Fondu PULS

V neděli 23. září 2018 bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží, život v naší diecézi a také ekonomicky podpoříte naši farnost. Seznamte se s projektem Puls... Moc děkuji všem, kdo se již stali členy společenství Puls.

Zvonění po celé Evropě

V pátek 21. září 2018 budou zvonit po celé Evropě zvony od 18 do 18:15 – Mezinárodní den míru. V roce 2018 si připomínáme sto let od konce první světové války, začátek Třicetiletá války v roce 1618 a i její konec v roce 1648. Nezapomeňme nikdy hodnotu drahocenného míru, pro nás všechny.

Přednáška Marka Orka Váchy

Orel a Mladí lidovci Vás zvou na přednášku Marka Orka Váchy v rámci přednáškového cyklu Křesťanské kořeny. "Hodnoty země" - přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 v 18:00 v Orlovně.

Adorační den v Herálci

Ve čtvrtek 20. září 2018 bude v Herálci Adorační den. Prosím, zapisujte se také k modlitbě abychom se vystřídali v kostele při modlitbě.

Nikodémova noc

V neděli 16. září 2018 od 19 do 21 hod. bude na Zelené hoře Nikodémova noc.

Kaple Panny Marie Karmelské

Žehnání nové kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě se uskuteční příští neděli 16. září 2018 v 10:00 hod.

Náboženství na státním gymnáziu

Od letošního roku se začne vyučovat náboženství také na státním gymnáziu. Vyučovat tam bude otec Blažej Hejtmánek.

Výuka náboženství

V pondělí 17. září 2018 začne výuka náboženství na ZŠ. Vyučuje jáhen Štěpán.

Požehnaný školní rok

Děti a studenti, přeji Vám požehnaný letošní školní rok. Rozvrh hodin letošní výuky náboženství sledujte na vývěsce.

Ohlášky snoubenců

Dne 22. září 2018 chtějí uzavřít ve žďárské bazilice církevní sňatek tito snoubenci: Filip Bureš a Martina Handlová (oba z Herálce). Can 1053 CIC.

Žehnání nové kaple v Sázavě

Žehnání nové kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě se uskuteční v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod.

Večer chval

V sobotu 8. září 2018 v 19:30 bude u sv. Prokopa Večer chval.

Klášterní noc

Kulturně duchovně vzdělávací program "Klášterní noc" bude příští sobotu 8. září 2018 – podrobný program je na plakátku.

Návštěva nemocných

Na první pátek 7. září 2018 budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravili víkend pro naše děti.

Víkend pro děti

Pozvání pro naše děti na poslední prázdninový víkend: Sraz budeme mít v sobotu 1. září 2018 v 8:45 na autobusové zastávce. Odtud pojedeme auty do Žďáru a v 9:37 vlakem do Sázavy, potom půjdeme pěšky na Zelenou horu. Pro přihlášené bude odvoz do Žďáru i zpět zajištěn (přihlašovat se děti mohou do středy 29. 8.). Sebou si vzít svačinu a pití na celý den. Společná bude až večeře na faře v Herálci, kde budeme pokračovat programem do nedělní mše svaté.

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin bude 1. září 2018 – letos úplně s jiným programem – pěší poutníci půjdou z Obyčtova, Slavkovic a Sázavy... Připojte se se svými rodinami k pouti: vychází se v 9:30 z Obyčtova, v 10:00 ze Sázavy a v 10:30 ze Slavkovic.

Vernisáž květinové výzdoby

Ve středu 29. srpna 2018 bude v 16 hod na Zelené hoře vernisáž květinové výzdoby. Rozkvetlá Zelená hora – kostel sv. Jana Nepomuckého bude vyzdoben předními českými a slovenskými floristy až do 10. září.

Víkend pro děti

Pozvání pro naše děti na poslední prázdninový víkend: v sobotu 1. září 2018 by se děti sešly v 8:45 v Herálci na autobusové zastávce, poté přejedou do Žďáru na vlak do Sázavy. Odtud půjdou krátkou pouť v rámci diecézní pouti rodin a po mši svaté s o. biskupem přejedou do Herálce, kde bude pokračovat program do neděle – s přespáním na faře. Přihlašujte se Zdenče nebo Lucce do středy 29. srpna 2018.

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin bude 1. září 2018 – letos úplně s jiným programem – pěší poutníci půjdou z Obyčtova, Slavkovic a Sázavy...

Mše svatá s Otcem Tomášem Fránkem

V úterý 21. srpna 2018 s Vámi bude slavit mši svatou P. Tomáš Fránek.

Vernisáž květinové výzdoby

Ve středu 29. srpna 2018 bude v 16 hod na Zelené hoře vernisáž květinové výzdoby. Rozkvetlá Zelená hora – kostel sv. Jana Nepomuckého bude vyzdoben předními českými a slovenskými floristy až do 10. září 2018.

Nikodémova noc

Nikodémova noc je na Zelené hoře ve čtvrtek 16. července 2018 od 20 do 22 hod.

Setkání poutníků

Ve středu 15. srpna 2018 po mši svaté bude setkání všech přihlášených poutníků na letošní farní pouť do Jiřetína pod Jedlovou.

Žehnání květin a bylin

Ve středu 15. srpna 2018 – v den slavnosti NPM – bude žehnání květin a bylin.

Vyprávění pana restaurátora Dalibora Michka

V neděli 12. srpna 2018 zveme na program – v 15 hod. bude v bazilice vyprávění pana restaurátora Dalibora Michka o klášterních varhanách. Potom přejdeme na dolní hřbitůvek, kde požehnáme zrestaurované barokní sochy z mostu, které budou na krchůvku trvale umístěny.

Pouť v bazilice NPM

V neděli 12. srpna 2018 bude hlavní pouť v bazilice NPM: mši svatou v 9:00 bude s námi slavit P. Josef Novotný. Pěší poutníci budou odcházet z Herálce v 5:10 hod od našeho kostela.

Práce pro mládež

Tento týden od pondělí 5. srpna 2018 budeme mít ve Žďáře na faře pracovní program pro mládež. Budeme rádi, když se připojí i mládež z Herálce. Zveme naši mládež- již od 12. let - na pracovní program od pondělí do pátku za symbolickou odměnu, vždy od 9 do 13 hod. Program bude končit společným obědem.

Poutní mše svatá na Křižánkách

V neděli 5. srpna 2018 je poutní mše svatá na Křižánkách v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v 11:00 hod.

Společenství Modlitby matek

V pondělí 30. července 208 bude společenství Modlitby matek v 18 hod na faře.

Poutní mše svatá na Cikháji

V neděli 29. července 2018 odpoledne bude poutní mše svatá ke cti sv. Anny na Cikháji. V 15:00 v sále obecního úřadu.

Křest malé Terezky Teplé

V neděli 29. července 2018 po mši svaté bude křest malé Terezky Teplé.

Mše svatá s Otcem Tomášem Maradou

V neděli 29. července 2018 s Vámi bude slavit nedělní mši sv. právě novokněz P. Tomáš Marada.

Oprava kostela na Křižánkách

V uplynulých dnech se podařilo vyměnit celou střešní krytinu na filiálním kostele na Křižánkách a díky dotaci se bude opravovat také kamenný sokl kostela.

Expedice do Toskánska

V úterý 17. července 2018 bude mše sv. již ráno v 8:00, protože odpoledne odjíždíme na XX. expedici do Toskánska.

Poděkování

Děkuji Vám za Váš dar pro dárek otci Tomášovi a také za to, že jste se zapojili do příprav děkovné mše svaté.

Charismatická konference

Charismatická konference bude v Brně – od středy 11. do neděle 15. července 2018.

Farní chaloupka

Děti, farní chaloupka – od čtvrtka 5. července do neděle 8. července 2018 na naší faře.

Petici na podporu manželství

Na stolku v kostele je petici na podporu manželství: je v ní žádost aby zákonodárci přijali ústavní zákon, kterým by bylo stanoveno, že "Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů a že je manželství trvalý svazek muže a ženy".

Mše svatá Otce Tomáše

V něděli 8. července 2018 po mši svaté (tu bude sloužit P. Tomáš) bude malá oslava a poděkování Tomášovi na rajském dvoře... Přijede cimbálová muzika... Mše svatá zde v Herálci bude v sobotu 7. července 2018 večer v 18:00.

Porada

V pondělí 2. července 2018 po mši v Zr. bude krátká porada ohledně děkovné mše svaté – kdo by nám chtěl pomoci, prosím aby přišel...

Poděkování

Děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce a dar pro novokněze Tomáše – vybralo se 10.000,-Kč. Tato sbírka pokračuje i dnes.

Společenství Modlitby matek

O posledním červnovém víkendu bude v Klášteře modlitební triduum společenství Modlitby matek – program je na plakátku.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 28. června 2018 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá bude v 8:30.

Otevřený Dolní hřbitov

Od 1. července bude opět po celou dobu prázdnin otevřený pro veřejnost Dolní hřbitov – každou sobotu a neděli tam bude průvodce. Vstup je volný.

Společenství

Společenství mužů – Svatojánské bratrstvo – se sejde ve středu 27. června 2018 v 18:30.

Poděkování

V neděli 24. června 2018 byla sbírka na bohoslovce a na dar pro našeho Tomáše. Sbírka bude na oba účely pokračovat i příští neděli... Děkuji Vám.

Nový jáhen

K nám byl přidělen jako nový jáhen včera vysvěcený br. Štěpán Trčka ze Slavonic a příští neděli jej slavnostně přivítáme.

Primiční mšee svatá

V neděli 24. června 2018 odpoledne ve 15:00 bude slavit ve farním kostele v Hodoníně primiční mši svatou novokněz P. Tomáš Marada.

Primice

Pozvání na primici jáhna Tomáše: 24. června 2018 v Hodoníně a 8. července 2018 v bazilice.

Sbírka na bratra Tomáše

V neděli 24. června 2018 bude sbírka na primiční dar pro bratra Tomáše – děkuji Vám za Vaše dary. Pokud zde nebudete, nebo nechcete dávat dar do sbírky ale osobně, můžete během těchto 14 dnů – až do neděle 1.7.

Jáhenské a kněžské svěcení

Jáhenské a kněžské svěcení bude v sobotu 23. června 2018 v 9:00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Primice Tomáše Marady bude v Hodoníně v neděli 24. června 2018 v 15:00 hod.

Farní rada

Setkání členů bude ve čtvrtek PFR 21. června 2018 po mši svaté.

Poděkování

Bratrovi Jiřímu, bohoslovci 3. ročníku děkuji za pomoc v tomto týdnu a přeji mu požehnané prázdniny.

Přednáška a setkání s paní Věrou Sosnarovou

V neděli 17. června 2018 v 17 hod. bude přednáška a setkání s paní Věrou Sosnarovou, již zřejmě jedinou českou ženou, která přežila mnoho let v sovětském Gulagu. Dnes jí je 84 let.

Duchovní cvičení

V sobotu 16. června 2018 začaly na Velehradě duchovní cvičení budoucí jáhni a budoucí novokněží. Pamatujte na ně v modlitbě.

Nikodémova noc

V sobotu 16. června 2018 bude na Zelené hoře Nikodémova noc od 20 do 22 hod. adorace a příležitost ke sv. zpovědi.

Jáhen Tomáš

V sobotu 16. června 2016 nastupuje br. jáhen Tomáš na duchovní cvičení na Velehrad, kde bude s ostatními až do kněžského svěcení v sobotu 23. června 2018.

Nový Jeruzalém

Ve středu 13. června 2018 bude u sv. Prokopa v 18:00 poutní mše svatá – Nový Jeruzalém – hlavní celebrant bude Prof. Petr Piťha.

Pouť ve Stržanově

V neděli 10. června 2018o dpoledne bude pouť ve Stržanově. Mše svatá u kaple sv. Antonína bude v 15 hod.

Svatá zpověď prvokomunikantů

První svatá zpověď prvokomunikantů bude ve čtvrtek 7. června 2018. Od 16:45 nácvik liturgie a od 17 hod. svatá zpověď. Přijít mohou také rodiče, kmotři a starší sourozenci.

Mše svatá v bazilice

V pondělí 4. června 2018 s námi bude v bazilice slavit mši svatou P. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění diecéze. Potom s ním bude setkání v křížové chodbě. Řeč bude o jeho vizi, jak si diecéze povede ekonomicky v době úplné odluky církve od státu...

Herálecká pouť

V neděli 3. června 2018 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně – je to i hlavní herálecká pouť. Po mši svaté vyjde krátký průvod Božího Těla ven k hlavnímu kříži. Zvu také děti, hlavně děvčata aby nás doprovázely jako družičky s květinami.

Poděkování

Děkujeme všem pořadatelům Noci kostelů a všem, kdo jakkoliv pomohli.

Svatojánské bratrstvo

Ve středu 30. května 2018 od 18:30 bude společenství mužů – Svatojánské bratrstvo.

Modlitba se společenstvím pravoslavných křesťanů

V pondělí 28. května 2018, bude ve Žďáře n/S v kostele Svaté Trojice modlitba se společenstvím pravoslavných křesťanů u zázračné ikony myrotvorné. Začátek modlitby je v 19 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby katolické charity. Vybralo se 6.000,- Kč.

Setkání prvokomunikantů

>V neděli 20. května 2018 v 17 hod se setkáme s prvokomunikanty a jejich rodiči a sourozenci v Klášteře k malé oslavě prvního svatého přijímání – zveme také naše herálecké prvokomunikanty.

Noc kostelů

V pátek 25. května 2018 bude u nás Noc kostelů – pozvěte své přátele a také lidi, kteří běžně do kostela nechodí: program je pestrý a každý si tam najde něco zajímavého. Děkuji všem organizátorům.

Program Noci kostelů:

20:00 Viento Marero koncert klasické hudby v podání Jiřího a Michaely Meca

21:00 Země ohně a ledu, o výpravě na Island a vypráví P. Vladimír Záleský

21:40 Radost pro duši - koncert duchovních písní

22:00 Slovo na dobrou noc jáhen Tomáš Marada

Sbírka na charitu

Sbírka z neděle 20. května 2018 je věnována na potřeby charity. Děkuji Vám za Vaše dary.

Poslední příprava prvokomunikantů

V neděli 20. května 2018 odpoledne v 15 hod. bude v Klášteře poslední příprava prvokomunikantů. První svaté přijímání bude v Herálci týden po naší pouti – 10. června 2018 a první svatá zpověď bude v sobotu předtím.

Pastýřský list biskupů

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy ke stažení ZDE (pdf). Na poslední straně je také komentář Otce biskupa Vojtěcha.

Svatodušní Vigilie

Svatodušní Vigilie bude v Klášteře v rajském dvoře příští sobotu 19. května 2018 ve 20:00.

Nikodémova noc

V den svátku - ve středu 16. května 2018 bude na Zelené hoře poutní mše svatá v 17:00 a potom od 20 – 22 hod. bude Nikodémova noc.

Svatojánská pouť - Program

Hlavní svatojánská pouť bude celý příští víkend: v pátek v 18:30 přednáška na Zh pana Ing. PhDr. Petra Macka (stejně tak i v sobotu v 15:30). První poutní mši svatou bude mít v sobotu 12.5. P. Tomáš Fránek v 17:00. V 19:30 bude Večer chval. Nedělní bohoslužby dle plakátu ZDE.

Svátek matek

Přejeme všem matkám k svátku radost z dobrého života svých rodin a dětí a stálé Boží požehnání.

Změna úmyslu

Úmysl, který měl být v úterý 8. května 2018 budu sloužit v bazilice ve středu 9. května 2018: za živé a + členy rodiny Dítětovy a Malivánkovy.

Krojová pouť

V úterý 8. května 2018 bude krojová pouť – v 10:00 začátek v bazilice, odtud vyjde průvod na Zelenou horu a v 11:00 bude mše svatá. Slavit ji s námi bude Mons. Stanislav Přibyl, sekretář ČBK. Po mši svaté bude doprovodný program.Více informací ZDE.

Debata s panem kardinálem Dominikem Dukou

V neděli 6. větna 2018 ve 14:30 v lidovém domě v Polné debata s panem kardinálem Dominikem Dukou.

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Všechny Vás zvu na letošní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, která bude po tři dny od 8. do 10. května 2018 v Klášteře. Program začne vždy v 16:30, po modlitbě bude mše svatá a hlavní přednáška. Vykonejte si rovněž svatou zpověď aby to pro nás nebyl jenom poslech zajímavých myšlenek ale příležitost obnovit svůj život. Téma bude velmi krásné – jak nás může inspirovat život Otců pouště.

Koncert Evy Urbanové

V sobotu 5. větna 2018 večer v 18:00 v bazilice koncert duchovní hudby operní pěvkyně Evy Urbanové.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. května 2018 budeme navštěvovat nemocné.

Uložení urny

Po mši svaté v neděli 29. dubna 2018 bude uložení urny – ostatků + pana Doc. Ing. Adolfa Tlustého.

Kázání kardinála Dominika Duky

Kázání kardinála Dominika Duky ze soboty 21. dubna 2018 k přenesení ostatků kardinála Josefa Berana ke stažení ZDE (pdf).

Práce na farní zahradě

V úterý 24. dubna 2018 prosím o pomoc při úpravě farní zahrady – od 14 do 16 hod.

Puťák

Stále je možné se hlásit na puťák, který bude pro mládež od 12. let od 9. do 12. července 2018 – Brdy.

Koncert Evy Urbanové

V sobotu 5. května 2018 bude v bazilice koncert Evy Urbanové, jedné z předních českých operních pěvkyň a sopranistek. Lístky prodávají pořadatelé festivalu Pardub. hudební jaro za 400,- Kč. Farníci je mohou koupit se slevou - za 300,- Kč v zákristii.

Přednáška P. Mgr. Libora Všetuly

Tlumočím pozvání vedení BiGy na přednášku P. Mgr. Libora Všetuly, SDB - "Rozumět internetovým dětem" – velmi vhodné pro rodiče a vychovatele: co je dobré vědět abychom ve výchově dětí v digitální době obstáli jako rodiče? V úterý 24. dubna 2018 v 19 hod. na BiGy.

Ostatky kard. Josefa Berana

Ostatky služebníka Božího kard. Josefa Berana budou uloženy 23. dubna 2018 v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na podporu křesťanských komunit v zemích Středního východu – vybralo se v Herálco 9.000,- Kč a na Křižánkách 1.000,- Kč.

Představení prvokomunikantů

V neděli 22. dubna 2018 při mši svaté představíme letošní prvokomunikanty

Seminář

V sobotu 21. dubna 2018 v 18 hod v křížové chodbě bude krátký seminář, který připravily VOŠ a SPŠ Žďár n/S, věnovaný digitalizaci památek s využitím odborného software a virtuální reality.

Ostatky služebníka Božího kard. Josefa Berana

V pátek 20. dubna 2018 v 18 hodin budou po celé republice znít zvony - tedy v čase, kdy přistane v Praze letecký speciál s ostatky služebníka Božího kard. Josefa Berana. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

Postní kasička

Děti, pokud někdo zapomněl postní kasičku, přineste ji tento týden.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní celonárodní sbírce na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního východu.

Ostatky kardinála Josefa Berana

Předseda České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, prosí aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry

Národní sbírka na podporu repatriace migrantů

Národní sbírka na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního výchovu v neděli 15. dubna 2018 – viz list biskupů.

Sbírka na Boží hrob a pro křesťany

Děkuji Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce: na Boží hrob a pro křesťany v Sýrii jsme poslali 3.000,- Kč a děkuji za velikonoční sbírku na opravy křížové cesty. Dětem, děkujeme za přinesené postní kasičky pro chudé a nemocné. Pán Vám odplať Vaše dary.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů začne v neděli 8. dubna 2018 v 15 hod. v Klášteře - děti se budou nejprve fotit na společné tablo a příprava začne v 15:15.

Navštěva nemocných

Na první pátek 6. dubna 2018 budeme navštěvovat nemocné.

Postní kasičky

Děti, postní kasičky přineste v obětním průvodu v neděli 8. dubna 2018.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při velikonoční sbírce: na Velký pátek a při Vigílii na Boží hrob a dnes na restaurování křížové cesty.

Mše svatá s emeritním arcibiskupem z USA Mons. John Vlažnym

V úterý 3. dubna 2018 svatou s námi bude slavit emeritní arcibiskup z USA Mons. John Vlažny, který má české předky

Otevřené kostely

V nděli 1. dubna 2018 budou otevřené oba naše kostely – bazilika od 14 do 16 a Zelená hora od 14 do 17 hod. neplatí se žádné vstupné.

Poděkování

Děkuji všem kdo připravovali kostel na Velikonoce, děkuji za úklid, výzdobu, hraní a zpívání, ministrování...

Velikonoce 2018 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

29. března – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice "odlétají zvony do Říma" a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.

30. března – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod. zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod. bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.

31. března – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. před kostelem vykřesáním ohně. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli. Rád bych Vás požádal, vezměte si s sebou na Vigilii z domu nějaký zvoneček, zabezpečte jej aby nezvonil v kapse a při návratu "zvonů z Říma" se můžete připojit všichni ke zvonění!

1. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod., v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)

2. dubna – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod. na Křižánkách.

Obřady budou doprovázet herálecké sbory.

Sbírka na Velký pátek

Prefekt Kongregace pro východní církve Leonardo kardinál Sandri požádal naléhavě křesťany o sbírku na Velký pátek – říkalo se jí na „Boží hrob“ ale není určena jen na obnovu svatých míst v Izraeli a Palestině ale také na podporu křesťanských komunit syrských a iráckých křesťanů. Na Velký pátek bude připravena speciální kasička. Děkuji také za dary při sbírce o Velikonocích na opravu křížové cesty.

Žďárské pašije

V úterý 27. března 2018 ve 20:00 hod. budou na Libušíně tradiční hrané žďárské pašije. Podpořte toto hlásání evangelia modlitbou i účastí. Proto bude mše svatá v úterý již v 17 hod.

Letní chaloupka

Letní chaloupka pro děti od 7 do 12 let bude od 13. do 18. srpna 2018 na Fryšavě.

Pozvánka na diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začíná v 8:30 v katedrále. Na co se mladí mohou těšit? Kromě krásné atmosféry s mládeží z různých stran diecéze a setkání s oběma našimi biskupy, také na zajímavá témata, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Letos je možné přijet již v pátek večer 23. března 2018 a přespat v Brně. Od 17.30 bude předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál).

Pobožnost křížové cesty

V neděli 18. března 2018 odpoledne v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty.

Příprava prvokomunikantů

V neděli 18. března 2018 v 15 hod. – po dětské křížové cestě ve 14:30 v bazilice - bude příprava dětí, prvokomunikantů.

Pozvánka

Zvu Vás na poslední z trilogie přednášek: v sobotu 17. března 2018, hostem bude Dr. Kateřina Pařízková, kurátorka sbírkových fondů Národního muzea, téma: Mariánská procesí a poutě v Čechách a na Moravě. Začátek v 18:00.

Příprava prvokomunikantů

V neděli 11. března 2018 15 hod. – po dětské křížové cestě ve 14:30 v bazilice - bude příprava dětí, prvokomunikantů.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravili program pro naše děti na faře a také za dnešní hezké zpívání při mši svaté.

Puťák

Na letošní puťák (pro mladší mládež od 12. let) už je možné se přihlašovat. Termín putovního tábora: od 9. do 12. července 2018 a cílem budou Brdy. Informace ZDE a na vývěsce a přihlášky v zákristii.

Přednáška

Zveme Vás na další přednášku v sobotu 10. března 2018 v Klášteře, hostem bude Dr. Pavel Hájek, téma: Česká krajina a baroko. Začátek v 18:00 v křížové chodbě.

Svědectví z Gulagu

V neděli 4. března 2018 odpoledne v 16 hod. jste zváni na osobní svědectví paní Věry Sosnarové, ženy, která přežila utrpení komunistického Gulagu. Tato česká žena zavlečená na Sibiř prožila v neuvěřitelně těžkých podmínkách 19 let. Dnes v 16 hod. v kostele v Novém Veselí.

Víkend na faře

O víkendu bude program pro děti na naší faře: protože je teď hodně nemocí, bude program zkrácený. Děti, sraz bude na faře za týden v sobotu 3. března 2018 odpoledne v 15 hodin, potom bude krátký výlet a večer program s přespáním na faře do neděle.

Puťák

Na letošní puťák (pro mladší mládež od 12. let) se bude přihlašovat od příští neděle. Termín putovního tábora jsme posunuli, kvůli primici jáhna Tomáše, na týden od 9. do 12. července 2018 a cílem budou Brdy.

Přednáška

Zveme Vás všechny na první z cyklu letošních přednášek, ve Žďáře v Klášteře – v sobotu 3. března 2018 PhDr. Pavel Jerie, bývalý generální ředitel NPÚ. Téma přednášky: Zelená hora a stavební proměny poutního kostela. Slavné i dramatické chvíle v dějinách Zelené hory. Začátek v 18:00.

Návštěva nemocných

Nemocné budeme navštěvovat na první pátek 4. března 2018 celé dopoledne.

Příprava prvokomunikantů

V neděli 25. února 2018 v 15:30 bude v Klášteře příprava prvokomunikantů (předtím v 15 hod je tam také křížová cesta.

Den modlitby a postu za mír ve světě

Papež František požádal všechny křesťany a byl i pro ně pátek 23. února 2018 dnem modlitby a postu za mír ve světě.

Osobnost a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla

V neděli 18. února 2018 bude v KD přednáška s prezentací: Osobnost a dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla – přednáší předseda spolku Putování za Santinim pan Stanislav Růžička. Začátek v 17 hod.

Křížová cesta

V neděli 18. února 2018 odpoledne v 16:00 hod. bude křížová cesta – povede ji jáhen Tomáš.

Den modliteb a půstu za mír

"Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února 2018 po první neděli postní," oznámil papež František. Ve své promluvě uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty v jejich domovských zemích. Více informací ZDE.

Svátost nemocných

V úterý 13. února 2018 při mši svaté budu udělovat svátost nemocných – svatá zpověď...

Setkání prvokomunikantů

V neděli 11. února 2018 odpoledne v 16:00 hod. bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů. Příprava je o hodinu později aby to stihly i děti, které jdou na dětský karneval.

Svátost nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude při mši svaté v úterý 13. února 2018.

Večer chval

V sobotu 10. února 2018 v 19:30 bude u Prokopa Večer chval. Zváni jsou všichni, nejenom mladí – duchovní slovo bude mít Marek Husák, kaplan z Velkého Meziříčí.

Bohoslovecká praxe

Příští víkend zde prožije první část bohoslovecké praxe student teologie br. Jiří Dyčka z Blanska.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat příští neděli 4. února 2018 po mši svaté.

Žehnání hromnic

V pátek 2. února 2018 v 18.30 hod. bude žehnání hromnic, vezměte si s sebou svíce.

Nový pomocný biskup

Tento týden byl jmenován pomocným biskupem pražským Mons. Zdeněk Wasserbauer, rodák z našeho kraje (ze Sázavy).

Aranžování květin v kostele

Potřebujeme posílit ještě skupinky našich žen, které aranžují v kostele. V každé skupince jsou asi 2 – 4 ženy, které tvoří výzdobu společně a vyjde na ně řada asi jednou za měsíc... Využijte možnosti zúčastnit se kurzu aranžování květin. V úterý 30. ledna 2018 v křížové chodbě od 16 hod. a zapojte se do výzdoby kostela.

Nebude mše svatá

V úterý 30. ledna 2018 mše svatá nebude – místo toho bude v pátek v 18:30 hod.

Kurz aranžování květin

Využijte možnosti zúčastnit se kurzu aranžování květin. V úterý 30. ledna 2018 v křížové chodbě od 16 hod.

Setkání

V neděli 28. ledna 2018 v 15:00 hod. se poprvé sejdou děti a jejich rodiče na přípravu k prvnímu svatému přijímání. Setkání bude v Klášteře v křížové chodbě.

2. KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB

Milí farníci, výsledky prvního kola prezidentských voleb skýtají sice velkou naději do druhého kola, že pan prof. Jiří Drahoš  zvítězí, přesto mne opravdu zaskočil výsledek voleb v Herálci i ve Žďáře nad Sázavou. Kladu si otázku, co může být ještě důvodem volit Miloše Zemana, po období, které pošpinilo úřad hlavy státu v nebývalé míře? Těm, kdo poctivě sbírají rozumné postřehy pro správná rozhodnutí v druhém kole, nabízím krátký záznam debaty s Pavlem Fischerem. Je to velmi kultivovaný rozhovor s názory, které jsou vyvážené, jasné a slušné. Myslím, že to je dobrá inspirace. Děkuji Vám, že přijdete k volbám a že Vám v tu chvíli nebude chybět Duch svatý.

P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Rozhovor s Pavlem Fischerem

Změna

V úterý 23. ledna 2018 mše svatá nebude – místo toho bude již v pondělí 22. ledna 2018 v 18 hod.

Kurz aranžování

V úterý 30. ledna 2018 bude v křížové chodbě kurz aranžování – tentokrát zaměřen na využití přírodnin při výzdobě liturgických prostor. Zvu stávající a případně i nové aranžérky, ženy i děvčata. Kurz bude pro naše farníky zdarma a je od 16 do 20 hod. Povedou jej Marie Horáková a Františka Prokešová. Přihlašujte se.

Příprava na první svaté přijímání

Koncem ledna 2018 začne příprava na první svaté přijímání. První setkání dětí a jejich rodičů bude v neděli 28. ledna 2018 v 15:00 hod. v Zr.

Farní pěší pouť

Od 20. do 24. srpna 2018 se vydáme opět na farní pěší pouť. V Jiřetíně pod Jedlovou máme objednaný nocleh v poutní domě. Mohou jet i rodiče s dětmi. Informace jsou na vývěsce. Již je přihlášeno 11 osob.

Hlavní farních akce v roce 2018

Přehled hlavních farních akcí v roce 2018, které jsou naplánované: poutě, první svaté přijímání a pod. si můžete prohlédnout ZDE.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v úterý 16. ledna 2018 na Zelené hoře – od 19 do 21 h.

Farní pěší pouť

V srpnu – od 20. do 24. se vydáme opět na farní pěší pouť. V Jiřetíně pod Jedlovou máme objednaný nocleh v poutní domě. Mohou jet i rodiče s dětmi. Informace jsou na vývěsce. Již je přihlášeno 11 osob.

Křest malého Václava Chyby

V neděli 7. ledna 2018 po mši svaté bude křest malého Václava Chyby.

20. expedice mládeže

Zvu mládež od 15. let na již jubilejní 20. expedici mládeže – opět po stopách sv. Františka z Assisi. Tentokrát z Gubia na La Vernu. Od 17. do 25. července. Cena je pouze 5.000,- Kč a je dotovaná sponzory.

Pozvánka

Všechny Vás zvu na přednášku Marka Orka Váchy – v pondělí 8. ledna 2018 v 18:00 na Biskupském gymnáziu v jídelně. Téma: Krajina, zrcadlo duše.

Tříkrálová sbírka

Rád bych poprosil děti a mládež, případně rodiče o podporu letošní tříkrálové sbírky.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na opravy varhan – vybralo se 15.500,- Kč.